Göm menyn

Publications for Sam Paldanius


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Sam Paldanius, Song Ee Ahn and Per Andersson
  Vuxnas val av studier: Att välja utbildning eller inte
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 124-130.


Sam Paldanius and Charlotte Alm
  Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar
  Folkhögskolans praktiker i förändring, Studentlitteratur, 2009, 79-118.


Andreas Fejes, Staffan Larsson, Sam Paldanius and Staffan Roeslius
  Livslångt lärande i nöd och lust
  Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, 19-42.


Sam Paldanius
  Studieointresserades syn på formellt och informellt lärande
  I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Gidlunds, 2009, 16-32.


Sam Paldanius and Charlotte Alm
  Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?
  Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 2008, .


Sam Paldanius
  Att delta eller att inte delta - är det frågan?
  Om vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, 69-89.


Sam Paldanius
  Det här borde alla få pröva!
  Deltagares upplevelseav folkbildning: Delbetänkande av Utredningen för Statens utvärderingav folkbildningen 2004, Fritzes, 2003, 1-185.


Conference Articles

Sam Paldanius
  The Rationality of Reluctance and Indifference Toward Adult Education: Difficulties in Recruiting Unemployed Adults to Adult Education.
  AERC june 2007, 2007.


Sam Paldanius
  Fourth space -chasing the tail of the unknow. Searching new tools for adult education research
  NERA 2005,2005, 2005.


Sam Paldanius
  Is it possible to produce emancipatory knowledge when studying the "weak members" of society. Reflexions on relations of power in research.
  NFPF 2004,2003, 2003.


Per-Olof Thång, Per Andersson, Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Karin Wass
  Erfarenheter av utbildning för arbetslösa i kommunal vuxenutbildning
  Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1997, 1997.


Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Per Olof Thång
  Drop-out från kommunal vuxenutbildning och dess orsaker.
  NFPFs kongress i Lillehammer, mars, 1996,1996, 1996.


Ph.D. Theses

Sam Paldanius  Ointressets rationalitet: om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier
  2002.


Licentiate Theses

Sam Paldanius
  Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter: en kritisk ansats
  1999.


Reports

Sam Paldanius
  En folkhögskolemässig anda i förändring: En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 1, 2007.


  Fulltext PDF

Sam Paldanius
  Reflektioner om studenters lärande och icke lärande i universitetskurser
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 3, 2007.


  Fulltext PDF

Sam Paldanius
  Kunskapslyftet - till vilken nytta då?: berättelser om olika skäl till att avstå från kunskapslyftet
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 217, 2000.


  Fulltext PDF

Sam Paldanius
  Hur värderar brukarna NFA:s verksamhet?: Delstudie inom Nordiska Ministerrådets utvärdering av Nordens Folkliga Akademi i Göteborg.
  1998.


Åsa Mäkitalo, Håkan Hult, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Per-Olof Thång
  Arbetslöshet eller utbildning. Om rekrytering av arbetslösa till komvux
  1997.


Sam Paldanius, Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson and Per Olof Thång
  Olika betydelser av kommunal vuxenutbildning för arbetslösa
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 3, 1997.


Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Per-Olof Thång
  Varför avstår arbetslösa från studieplats i kommunal vuxenutbildning?
  1997.


Sam Paldanius
  Vårdarbetets olika hierarkier : en studie av vårdarbete med etnografisk ansats
  1996.


Sam Paldanius
  Tentamensuppgifter och inlärningsmål : en studie av tentamensuppgifter på beteendeinstitution
  1993.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21