Publications for Sally Hultsjö
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Sally Hultsjö, Carina Berterö and Katarina Hjelm
  Foreign-born and Swedish-born families perceptions of psychosis care
  International Journal of Mental Health Nursing, 2009, 18(1), 62-71.
 Web of Science® Times Cited: 3

Sally Hultsjö, Carina Berterö and Katarina Hjelm
  Perceptions of psychiatric care among foreign- and Swedish-born people with psychotic disorders
  Journal of Advanced Nursing, 2007, 60(3), 279-288.
 Web of Science® Times Cited: 8

Sally Hultsjö and Katarina Hjelm
  Immigrants in emergency care: Swedish health care staff's experiences
  International Nursing Review, 2005, 52(4), 276-285.
 Web of Science® Times Cited: 21

Chapters in Books

Sally Hultsjö and Katarina Hjelm
  Mötet mellan vårdpersonal och patienter med utländsk bakgrund inom akutsjukvården i Sverige
  Flervetenskapliga perspektiv i migrationsforskning: årsbok 2006 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, migration och etniska relationer (AMER) vid Växjö universitet, Växjö University Press, 2006, 15-29.


Ph.D. Theses

Sally Hultsjö
  Caring for foreign‐born persons with psychosis and their families: Perceptions of psychosis care
  2009.


  Fulltext PDF