Göm menyn

Publications for Roger Qvarsell


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Roger Qvarsell
  Välfärden i samhället 1967 till 2017
  Socialpolitik, kultur och samhälle, 2018, , .

Roger Qvarsell
  Att söka sina rötter
  Västerbottens-kuriren, 2011, , .

Roger Qvarsell
  Elbehandlingar blev modekur
  Populär historia, 2011, (7), 59-59.

Roger Qvarsell
  En synd för vår tid
  Västerbottens-Kuriren, 2011, , .

Roger Qvarsell
  Samtiden är historisk: Forskarkrönika
  Samdok-Forum, 2011, (4), 33-35.

Roger Qvarsell
  Syfilis behandlades med kvicksilver
  Populär historia, 2011, (11), 62-63.

Jenny Lee, Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Förpackningshistoria och förpackningsforskning
  Samdok-forum, 2010, (1), 23-26.

Roger Qvarsell
  Gun-Britt Johansson. Synderskan och lagen
  Sociologisk forskning, 2007, (2), 53-55.

Roger Qvarsell and Kerstin Thörn
  Hälsans platser, hus och rum
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 2007, 24(2), .

Roger Qvarsell
  Näringslära - mellan experimentell vetenskap och populärmedicin under 1800-talets andra hälft
  Svensk medicinhistorisk tidskrift, 2007, 11(1), 123-138.

Roger Qvarsell
  Historia och medicin. En studie av svenska medicinhistoriska avhandlingar 1970-2004
  Svensk medicinhistorisk tidskrift, 2006, 10(1), 13-34.

Roger Qvarsell
  Kostråd genom historien
  Äldre i centrum, 2005, (4), 10-11.

Roger Qvarsell
  Reklam som forskningsmaterial
  Samtid & museer / utges av Samdok, svenska kulturhistoriska museer i samarbete, 2005, (2), 24-25.

Ulrika Torell and Roger Qvarsell
  Rökandets kultur
  Status : organ för Riksförbundet för hjdrt- och lungsjuka / RHL, 2005, (3), 10-12.

Roger Qvarsell
  Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren
  Lychnos, 2004, , 265-271.

Roger Qvarsell
  Health matters
  Samtid & museer / utges av Samdok, svenska kulturhistoriska museer i samarbete, 2004, (1), 14-15.

Roger Qvarsell
  Kostinformation och kontroverser
  Framtider / Institutet för framtidsstudier, 2004, (1), 32-33.

Roger Qvarsell
  Stefan Gelfgren, Ett utvalt släkte
  Lychnos, 2004, , 271-277.

Roger Qvarsell
  CSA och socialpolitiken kring sekelskiftet 1900
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2003, (2-3), 117-130.

Roger Qvarsell
  Hälsa och historia: En introduktion
  Historisk Tidskrift (S), 2001, (4), 499-510.

Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Rökning och kultur
  Medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, 2000, (2), 18-20.

Roger Qvarsell and Jan Sundin
  The social and cultural history of medicine and health
  History and Philosophy of the Life Sciences, 1995, 17, 315-336.

Roger Qvarsell
  Tora Sandström och psykoterapins historia
  Lychnos, 1995, , 115-144.

Books

Annika Sandén and Roger Qvarsell
  Arvspolitik och sociala frågor: Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring
    Arvsfondsdelegationen, 2008.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell, Ann-Christin Cederborg and Björn Ola Linnér
  Campus Norrköping. En studie i universitetspolitik
    Centrum för kommunstrategiska studier, 2005.


Lasse Kvarnström, Dag Lindström, Hans Nilsson, Lotta Holme, Mats Sjöberg, Jan Sundin, Roger Qvarsell and John Sviden
  Historia i Linköping
    Socialhistoria i Linköping, 6, Linköping University Electronic Press, 1999.


  Fulltext PDF

Anthologies

Roger Qvarsell
  Tema: Mat. Electronic offprint from LYCHNOS: Årsbok för idé- och lärdomshistoria
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 5, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Reklam och hälsa.: levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia
  Carlsson Bokförlag, 2005.


Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Humanistisk hälsoforskning. En forskningsöversikt
  Studentlitteratur AB, 2001.


Bengt Sandin and Roger Qvarsell
  Den mångfaldiga historien: tio historiker om forskningen inför framtiden
  Historiska media, 2000.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Samhällets linneaner: Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia
  Carlsson Bokförlag, 2000.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Hur skall själen läkas? Förändringar inom den psykiatriska vården
  Natur och kultur, 1997.


Chapters in Books

Roger Qvarsell
  Disken: Vardagspraktik, teknikutveckling och köksdesign
  Köket: Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet, Nordiska museets förlag, 2018, 185-212.


Roger Qvarsell
  Ebba Pauli
  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Instituionen för historiska studier, 2018, .


Roger Qvarsell, Ulrika Torell and Jenny Lee
  Perspektiv på ett rum
  Köket: Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet, Nordiska museets Förlag, 2018, 9-24.


Roger Qvarsell
  Att bli gammal utan att vara det
  Det goda åldrandet: Vad du behöver veta om din kropp och hälsa, Carlsson Bokförlag, 2017, 329-343.


Roger Qvarsell
  Den svenska välfärdens idéhistoria 1967-2017
  Den kantstötta välfärden, Studentlitteratur AB, 2017, 49-77.


Roger Qvarsell
  Ebba Pauli och det sociala arbetet
  Socialt arbete och socialpolitik: Om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse, Studentlitteratur AB, 2017, 441-468.


Roger Qvarsell
  Kriminalitet som socialt problem: Centralförbundet för socialt arbete och formandet av ett politiskt rum
  Socialt arbete och socialpolitik: Om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse, Studentlitteratur AB, 2017, 347-376.


Roger Qvarsell
  Socialpolitik och socialvetenskap: Centralförbundet för socialt arbete i efterkrigstidens Sverige
  Socailt arbete och socialpolitik: Om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse, Studentlitteratur AB, 2017, 141--173.


Roger Qvarsell
  Patriotism, paternalism och offentlig vård: Pro Patrias barnbördshus 1774-1951
  För det allmänna bästa :: : ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år : Kungl. sällskapet Pro Patria 1766-2016, Bokförlaget Atlantis, 2016, 49-115.


Roger Qvarsell
  Hot eller möjlighet?: Om maskinen som människans problemtyngda följeslagare
  Dædalus : Tekniska museets årsbok. Årg. 83(2015), Du sköna nya människa: Om smarta proteser, odlade organ och kärleksfulla robotar, Tekniska museet och Nygren & Nygren, 2015, 144-163.


Roger Qvarsell
  Omvårdnad, vetenskap och samhälle
  När omvårdnad blev vetenskap: de första decennierna 1970-2000, Liber, 2014, 316-325.


Roger Qvarsell
  Välfärdssamhällets idémässiga förhistoria
  Vägar till välfärd: idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv, Liber, 2013, 64-75.


Roger Qvarsell
  Kläder, kropp och kulturhistoria
  Markeringar och maskeringar: Att visa eller dölja sin kropp, Nordiska museets förlag, 2012, 7-33.


Roger Qvarsell, Karin Johannisson and Ingemar Nilsson
  Att skriva Karolinska Institutets vetenskapshistoria
  Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden, Karolinska Institutet University Press, 2010, 5-11.


Roger Qvarsell, Ulrika Torell and Jenny Lee
  Forskning om förpackningar
  Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, Nordiska museets förlag, 2010, 9-23.


Roger Qvarsell
  Konservburken och den moderne konsumenten
  Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, Nordiska museets förlag, 2010, 67-91.


Roger Qvarsell
  Medicinsk vetenskap och kristen läkekonst
  In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson, Nya Doxa, 2010, 111-128.


Roger Qvarsell
  Psykiatriker och predikant: En dröm om att kunna förena två roller
  Drömmar: En vänbok till Ingemar Nilsson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, 2010, 155-170.


Roger Qvarsell
  Samhället: medicinen och det publika
  Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden, Karolinska Institutet University Press, 2010, 84-125.


Roger Qvarsell
  Trycket på läkaren att alltid behandla: Historiska och filosofiska perspektiv
  Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre: Läkardagarna i Örebro 20-21 april 2010, Svenska läkaresällskapet, 2010, 66-72.


Roger Qvarsell
  Den sjuke som konsument: Föreställningar kring sjuka och sjukdom i för- och senmoderna samhällen
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 220-229.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Hälsa och sjukvård
  Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet, Bokförlaget Signum, 2009, 393-414.


Roger Qvarsell
  Blir man frisk av kultur?
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik, Sörlins förlag, 2008, 159-163.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  De fattigas vård i 1910-talets Sverige
  Villkorandets politik. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder-då och nu, Égalité, 2008, 71-79.


Roger Qvarsell
  Konsten att börja och sluta. Om kritiska faser i ett avhandlingsarbete
  Forskarhandledares robusta råd, Studentlitteratur, 2008, 37-54.


Roger Qvarsell
  Den svenska sjukvårdens organisation i ett historiskt perspektiv
  Vem styr vården? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård, SNS Förlag, 2007, 53-77.


Roger Qvarsell
  Magnus Huss
  Dictionary of medical biography, Greenwood Press, 2007, 679-680.


Roger Qvarsell
  Försäkringstanken: Fattigvård och folkförsäkring 1906
  Ligga till last: Fattigdom och utsatthet-Socialpolitik och socialt arbete under 100 år, Gleerups, 2006, 249-256.


Roger Qvarsell
  Sjuksängen: En plats för livet
  Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsburna tankar, Carlsson bokförlag, 2006, 15-29.


Roger Qvarsell
  Att sälja hälsa
  Reklam och hälsa.: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, Carlsson bokförlag, 2005, -233.


Roger Qvarsell
  Den sjukes skärv. Medicinsk reklam på en växande marknad
  Reklam och hälsa.: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, Carlsson bokförlag, 2005, 30-56.


Roger Qvarsell
  Inledning: Tema: Mat
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2005, Linköping University Electronic Press, 2005, 143-149.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Konservburkar och kulturhistoria
  Föremål för forskning: Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter, Nordiska museets förlag, 2005, 127-134.


Roger Qvarsell
  Maten och vetenskapen. Näringslära, kostvanestudier och socialpolitik ca 1880-1960
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat, Linköping University Electronic Press, 2005, 219-244.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Sjukdomar och läkekonst
  Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden, Bokförlaget Signum, 2004, 353-278.


Roger Qvarsell
  Att leva inomhus. Ett historiskt perspektiv
  Människan inomhus: Perspektiv på vår tids inneliv, Formas, 2003, 13-28.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Den farliga vardagen. Allergier, risker och ansvar
  Visuella spår: Bilder i kultur- och samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2003, 152-161.


Roger Qvarsell
  Läkaren mellan vetenskap och samhälle
  Ett sekel med läkaren i fokus: Läkarförbundet 1903-2003, Svenska läkarförbundet, 2003, 151-168.


Roger Qvarsell
  Om köökenmöddingar och vardagslivets kulturhistoria
  Oförtrutet: Bildande yttringar från tjugo års bokutgivning, Carlsson bokförlag, 2003, 427-428.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Samhället på bild. Den tidiga socialvetenskapen och det dokumentära fotografiet
  Den ocenurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar, Carlsson bokförlag, 2003, 103-120.


Roger Qvarsell and Ulrika Torell
  Humanistisk hälsoforskning: Ett växande forskningsfält
  Humanistisk hälsoforskning:: En forskningsöversikt, Studnetlitteratur, 2001, -330.


Roger Qvarsell
  Vadstena som sjukvårdsstad
  600 år i Vadstena :: Vadstenas historia från äldsta tider till år 2000, Stockholmia förlag, 2001, 617-664.


Roger Qvarsell and Bengt Erik Eriksson
  Att söka samhället: En inledning
  Samhällets linneaner : kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, Carlsson bokförlag, 2000, -301.


Roger Qvarsell
  De anhörigas betydelse
  En vanlig dag, Nordiska museet, 2000, 66-73.


Roger Qvarsell
  Den lidande själen: Om århundraden av försök att förstå och hantera ett av mänsklighetens gissel
  Den sköra människan: Socialtjänsten och vuxenpsykiatrin, Socialvetenskapliga forskningsrådet, 2000, 34-38.


Roger Qvarsell and Bengt Sandin
  Den tvärvetenskapliga erfarenheten
  Den mångfaldiga historien: Tio historiker om forskningen inför framtiden, Historiska media, 2000, 57-78.


Roger Qvarsell
  Medicinalstyrelsen som socialvetenskaplig entreprenör
  Samhällets linneaner:: Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, Carlsson bokföralg, 2000, 109-160.


Roger Qvarsell
  Sjukdom, störning, avvikelse: Föreställningar om psykisk ohälsa under 1900-talet
  Sjuk eller frisk i själen?, Nationella folkhälsokomittén, 1999, .


Roger Qvarsell
  Allergi i samhället
  Allergi som folkhälsoproblem, Centrum för folkhälsovetenskap, 1998, .


Roger Qvarsell
  Arbete som psykoterapi
  Psykiatrins marginaler: Gestalter, positioner, debatter, Tema Hälsa och samhälle, 1997, 71-96.


Roger Qvarsell
  Mentalhygien och psykisk hälsovård
  Hur skall själen läkas? den psykiatriska vårdens förändringar, Natur och kultur, 1997, 127-154.


Roger Qvarsell and Ingrid Olsson
  De handikappade i historien
  Perspektiv på funktionshinder och handikapp, Johansson och Skyttmo, 1996, 17-32.


Roger Qvarsell
  Ungdomars brottslighet och samhällets vård
  Vård av ungdomar med sociala problem: En forskningsöversikt, Liber förlag, 1996, 25-50.


Roger Qvarsell
  Ebba Pauli: En idébiografi
  Obemärkta: Det dagliga livets idéer, Carlsson bokförlag, 1995, 35-58.


Roger Qvarsell
  Mellan familj, arbetsgivare och stat: En idéhistorisk essä om det sociala ansvarets orgnanisering under två århundraden
  Medmänsklighet att hyra: Åtta forskare om ideell verksamhet, Libris, 1995, 19-46.


Roger Qvarsell
  Om nyttan av att vara sjuk: Ett bortglömt tema i medicinens idéhistoria
  Om nyttan av att vara sjuk: Existentiella perspektiv på hälsa och sjukdom, Forskningsrådsnämnden, 1995, 36-49.


Conference Articles

Roger Qvarsell
  Kulturhistoria och samhällsförändring
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, 2012.


Roger Qvarsell
  Kropp och själ i historien
  Kropp och själ: psykosomatik i praktisk sjukvård, 1966.


Ph.D. Theses

Erik Petersson
  Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780
  2017.


  Fulltext PDF

Björn Grip
  Den ojämlika dödligheten: Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer
  2016.


  Fulltext PDF

Jenny Lee
  The market hall revisited: Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century
  2009.


  Fulltext PDF

Ulrika Torell
  Den rökande människan.: Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-tal
  2002.


Eva Åhren Snickare
  Döden, kroppen och moderniteten
  2002.


Motzi Eklöf
  Läkarens Ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960
  2000.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Björn Grip
  Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat: En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal
  2012.


  Fulltext PDF

Reports

Roger Qvarsell and Annika Sandén
  Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring
  2011.


Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30