Göm menyn

Publications for Roger Klinth


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 10 times*

Journal Articles

Roger Klinth
  Dags för nästa steg i pappaledighetsfrågan - men vem går först?
  Hertha, 2014, , .

Jeff Hearn, Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkmar, Lucas Gottzén, Roger Klinth, Keith Pringle and Linn Sandberg
  Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden
  Men and Masculinities, 2012, 15(1), 31-55.
 Web of Science® Times Cited: 51

Roger Klinth
  När mamma skaffar jobb blir pappa med barn: om Palmes politiska ordning
  Tidskrift för Genusvetenskap, 2011, (2-3), 66-69.

Roger Klinth
  Best of both worlds: Fatherhood and Gender Equality in Swedish Paternity Leave Campaigns 1976-2006
  Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 2008, 6(1), 20-38.

Thomas Johansson and Roger Klinth
  Caring fathers: The ideology of gender equality and masculine positions
  Men and Masculinities, 2008, 11(1), 42-62.
 Web of Science® Times Cited: 85

Thomas Johansson and Roger Klinth
  De nya fäderna: Om pappaledighet, jämställdhet och nya maskulina positioner
  Tidskrift för Genusvetenskap, 2007, (1-2), 143-166.

Books

Roger Klinth and Thomas Johansson
  Nya svenska fäder
    Boréa Bokförlag, 2010.


Anthologies

Helena Bergman, Maria Eriksson and Roger Klinth
  Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal
  Serie framtider, , Dialogos Förlag, 2011.


Chapters in Books

Roger Klinth and Karin Mårdsjö Blume
  Att bygga en akademisk professionsutbildning: utmaningar och möjligheter
  Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 87-96.


Roger Klinth
  Den svenska pappapolitiken i historisk belysning
  Arbete och jämställdhet: Förändringar under femtio år, SNS förlag, 2013, 233-262.


Roger Klinth
  Mannens frigörelse - ett jämställdhetspolitiskt manifest
  Könspolitiska nyckeltexter: Från befolkningskris till talibantal 1930-2002, Makadam Förlag, 2012, .


Roger Klinth
  Reflections from a year in a men's group
  Men's a-Musing, Green books, 2012, 35-37.


Roger Klinth
  Ett jubileum som både blickar bakåt och framåt
  Rum och rörelse: vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, 2011, 137-140.


  Fulltext PDF

Roger Klinth, Helena Bergman and Maria Eriksson
  "Föräldraskapets omvandlingar - styrningens omvandlingar"
  Föräldraskapets politik: Från 1900-tal till 2000-tal, Dialogos Förlag, 2011, 7-16.


Roger Klinth
  Den svenska pappapolitiken – mellan omfördelning och konsensusbyggande
  Historien, barnen och barndomarna: vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin, Linköpings universitet, 2009, 145-170.


Roger Klinth and Cecilia Lindgren
  Progression i en bolognaanpassad utbildning
  Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?: en rapport från CUL-dagen 11 december 2008, Centrum för undervisning och lärande, Linköpings universitet, 2009, 149.


Roger Klinth
  Pappaledighet som jämställdhetsprojek: Om den svenska pappaledighetens politiskahistoria
  Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen, Fritzes, 2005, 205-235.


Roger Klinth
  Pappaledighet som jämställdhetsprojekt
  Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen, Fritzes, 2005, 207-235.


Roger Klinth
  Att kvotera eller inte
  Vems valfrihet?, HTF Agora, 2004, 48-60.


Roger Klinth
  Män gör jämställdhet - eller kan en man vara feminist?
  Manlighetens många ansikten - fäder, feminister, frisörer och andra män, Liber, 2003, 30-45.


Roger Klinth
  På männens villkor? Forskning om den svenska familje- och jämställdhetspolitiken
  Manlighetens många ansikten - fäder, feminister, frisörer och andra män, Liber, 2003, 18-27.


Roger Klinth
  Den emanciperade mannen: Mannen i familjen speglad genom utbildningsprogrammen i svensk radio och TV 1963–1971
  <em></em>Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Forskningsrådsnämnden, 1999, .


Roger Klinth
  Mannen och den jämställda familjen: mannen i familjen speglad genom utbildningsprogrammen i svensk radio och TV 1946-1971
  Medier och modernisering: en antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring, Stiftelsen etermedierna i Sverige, 1999, 371-393.


Roger Klinth
  The man and the equal family: a study of the new images of masculinity in the educational radio and TV programmes in Sweden, 1946-1971
  State Policy and Gender System in the Two German States and Sweden 1945–1989, Opuscula Historica Upsaliensia, 1999, 169-197.


Conference Articles

Roger Klinth
  Citizen Fatherhood in Sweden and Australia
  The Field of Fatherhood. Crossing the Terrain,2007, 2007.


Roger Klinth and Thomas Johansson
  New Swedish Men? Gender Equality and New Masculinities
  Childrens Rights,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Roger Klinth
  Göra pappa med barn: Den svenska pappapolitiken 1960-1995
  2002.


Licentiate Theses

Sofia Boo
  Lärares arbete med individanpassning: Strategier och dilemman i klassrummet
  2014.


  Fulltext PDF

Reports

Cecilia Lindgren and Roger Klinth
  Progression i en bolognaanpassad lärarutbildning
  Centrum för undervisning och lärande. Rapportserie., 14, 2009.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21