Göm menyn

Publications for Robert Hrelja


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Robert Hrelja, Karolina Isaksson and Tim Richardson
  Choosing conflict on the road to sustainable mobility: A risky strategy for breaking path dependency in urban policy making
  Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2013, 49, 195-205.
 Web of Science® Times Cited: 6

Chapters in Books

Sofie Storbjörk, Mattias Hjerpe, Karolina Isaksson, Hans Antonson and Robert Hrelja
  Klimatomställningens knäckfrågor
  Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling, Linköpings universitet, 2017, 213-220.


Ph.D. Theses

Robert Hrelja
  I hettan från ångpannan: Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar
  2006.


Reports

Dag Henning, Robert Hrelja and Louise Trygg
  Energisystemanalys Örnsköldsvik
  ER / Energimyndigheten, 15, 2004.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21