Göm menyn

Publications for Richard Almgren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Reports

Richard Almgren
  Näringslivets insatser på miljöområdet: För Naturvårdsverket
  2015.


  Fulltext PDF

Richard Almgren, Jonas Ammenberg and Olof Hjelm
  Hantering av produkters miljöaspekter i miljöledningssystem
  Rapport / Naturvårdsverket, , 2004.


Richard Almgren, Olof Hjelm and Ulrik Axelsson
  Effektivare miljöledningssystem - en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring.
  2003.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21