Göm menyn

Publications for Reinhold Castensson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Reinhold Castensson
  Göta kanal skapade det moderna Sverige
  Expressen, 2007, , .

Reinhold Castensson
  Kunkskap för rena vatten
  Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, 2007, nr 5-6, 15-16.

Reinhold Castensson and Ove Brandes
  Regndans kring Ostlänken
  Östgöta Correspondenten, 2007, , .

Reinhold Castensson and Ove Brandes
  Störtdykningar över flygplatserna
  Östgöta Correspondenten, 2007, , .

Reinhold Castensson
  Sveriges första båtlift?
  Geografiska Notiser, 2007, , 10-12.

Olof Wärneryd and Reinhold Castensson
  Södra Sveriges framtida infrastruktur
  Öresundsbarometern, 2007, , 21-22.

Reinhold Castensson and Ove Brandes
  Vår storstadsregion halkar efter
  Östgöta Correspondenten, 2007, , .

Reinhold Castensson
  Bygg de regionala nätverken tötare
  Gränsbrytning, 2006, , .

Reinhold Castensson
  Bygg regionerna tätare
  Gränsbrytning, 2006, , .

Reinhold Castensson and Ove Brandes
  Tio års hemläxa för Östergötland
  Östgöta Correspondenten, 2006, , .

Hans Bertil Wittgren, Reinhold Castensson, L Gipperth, A Joelsson, L Jonasson, A Pettersson, R Thunvik and G Torstensson
  An actor game on implementation of environmental quality standards for nitrogen in a Swedish agricultural catchment
  Ambio, 2005, 34(3), 237-247.
 Web of Science® Times Cited: 5

Reinhold Castensson, Hans B Wittgren, Lena Gipperth, Arne Joelsson, Reinhold Castensson, Lars Jonasson, Roger Thunvik and Gunnar Thorstensson
  An Actor Game on Implementation of Environmental Quality Standards for Nitrogen in a Swedish Agricultural Catchment
  Ambio, 2005, 34(3), 237-247.
 Web of Science® Times Cited: 5

Reinhold Castensson
  Deklaration för en ny europeisk vattenkultur
  Vatten : tidskrift för vattenvård, 2005, 61, 283-285.

Reinhold Castensson
  Gör musiklivets vardag synligare
  Tidningen Körsång, 2005, , 16-19.

Reinhold Castensson
  Vänerslupen Oscar II: s saltdop
  Fördevind : Sveriges segelfartygsförenings medlemsskrift, 2005, , 14-16.

Reinhold Castensson
  Guldläge för Östgötaregionen
  LiU Magasin, 2004, , 26-27.

Geoffrey Gooch and Reinhold Castensson
  The Transfer of Technology from Great Britain to Sweden 1825-1850
  Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 1991, 3, 175-185.

Books

Reinhold Castensson, Malin Falkenmark, Ulrik Lohm and Carl Widstrand
  Vatten i natur och samhälle
    LiberLäromedel, 1979.


Conference Articles

Reinhold Castensson
  Paysages et techiques hydrauliques, les canaux, la gestion des paysages patrimonieaux en Suède
  La patriomoine technique et industriel: appréhensions, interpretations et restitutions,2005, 2005.


Madeleine Abrandt Dahlgren, Reinhold Castensson and Lars-Ove Dahlgren
  Problem based learning in environmental sciences - an evaluation
  International Conference on Problem-based Learning in Higher Education: Interfaculty, Program-oriented and General Experiences,1995, 1995.


Reports

Reinhold Castensson
  Vända trend - Regional tillgänglighet
  2008.


Reinhold Castensson
  Hur Kinda kanal belv till: historisk-geografisk beskrivning av Kinda kanals tillkomst och anknytning till Sveriges infrastruktursystem
  Kinda Canal Research at Linköping University Report, 5, 2007.


Reinhold Castensson
  Hur Kinda kanal blev till: historisk-geografisk beskrivning av Kinda kanals tillkomst och anknytning till utvecklingen av Sveriges infrastruktursyste
  Kinda Canal Research at Linköping University, 5, 2007.


  Fulltext PDF

Reinhold Castensson
  Linköping som regional motor - nyexamider studenters val av bostads- och arbetsort
  2007.


Reinhold Castensson
  Tre regionala scenarier för västra Östgötaregionen
  2007.


Elin Heinemark, N. Eklund and Reinhold Castensson
  Kinda kanal i kartor
  Kinda Canal Research at Linköping University, 4, 2006.


Reinhold Castensson, Marianne Löwgren and Magnus Gullstrand
  Water in Municiapal Physical Planning
  2002.


Reinhold Castensson and Urban Windahl
  De historiska Göta kanalkartorn: design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 11, 2001.


  Fulltext PDF

Reinhold Castensson
  Kartbilden som ledstjärna
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 12, 2001.


  Fulltext PDF

Madeleine Abrandt Dahlgren, Reinhold Castensson and Lars-Ove Dahlgren
  Problembaserad inlärning - PBI - i miljövetenskaplig grundutbildning. Utvärdering av resultat och erfarenheter.
  1995.


Madeleine Abrandt Dahlgren, Reinhold Castensson and Lars-Ove Dahlgren
  Problembaserad inlärning - PBI - i miljövetenskaplig grundutbildning: Utvärdering av resultat och erfarenheter
  Geografiska meddelanden / Avd. för kulturgeografi, Samhällsvetenskapliga institutionen, Linköpings universitet, 6, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21