Göm menyn

Publications for Rebecca Stenberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Sofie Pilemalm, Rebecca Stenberg and Tobias Andersson Granberg
  Emergency Response in Rural Areas
  International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management, 2013, 5(2), 19-31.

Chapters in Books

Bengt Johannisson, Anders W. Johansson, Elisabeth Sundin, Karin Berglund, Erik Rosell, Birgitta Schwartz, Rebecca Stenberg and Malin Tillmar
  Organizing societal entrepreneurship: a cross-sector challenge
  Handbook of entrepreneurship and sustainable development research, Edward Elgar Publishing, 2015, 130-154.


Rebecca Stenberg
  E-stöd i högre utbildning. Från lärare till att leda lärande.
  Nya villkor för lärande och utbildning: 9:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 17 oktober 2005, Linköpings universitet, 2006, 114-129.


Conference Articles

Maria Wolmesjö and Rebecca Stenberg
  New ways of organizing safety
  22NKG 2014: Program 22nd Nordic Congress of Gerontology, 2014.


Rebecca Stenberg
  Tvärsektoriell samverkan om övning av isräddning
  Abstracts: 10:e Nationella Skadekonferensen, 2013.


Rebecca Stenberg and Jan Insulander
  Daring Dan and Mrs Dull – The reciprocal construction of heroic risk and dull safety in organized outdoor activities
  The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas: Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges, 2012.


Sofie Pilemalm, Rebecca Stenberg, Tobias Andersson Granberg and Anders Axelsson
  Emergency response in rural areas: How new ways of organizing and supporting first responders can apply to crisis management
  Proceedings of the 9th International ISCRAM Conference, 2012.


Reports

Rebecca Stenberg
  Framtidens skadeplats: Förväntningar, farhågor och utvecklingsbehov: Resultat av en fokusgrupp inom kommunal räddningstjänst
  CARER Rapport, 2018:23, 2018.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg
  Alarmering, larm och larmkedjor: Ett komplext organisatoriskt fält
  CARER Rapport, 15, 2016.


  Fulltext PDF

Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Sofie Pilemalm, Rebecca Stenberg, Stefan Holgersson and Tobias Andersson
  Att hantera framtidens skadeplatser: scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete
  CARER Rapport, 18, 2016.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg, Sofie Pilemalm and Kayvan Yousefi Mojir
  Samverkansformer för räddning och respons: Exempel och förslag
  CARER Rapport, 12, 2014.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg
  Organisering för trygghet i samhällets tjänst: En fallstudie av Södertörns brandförsvarsförbund
  CARER Rapport, 8, 2013.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg, Jonas Larsson and Lukas Olsson
  Effektivitet, säkerhet och pengar: Att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten
  CARER Rapport, 4, 2012.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg, Magnus Blondin and Tobias Andersson Granberg
  Förstainsatsaktörer – Vad är det egentligen?: Pilotprojekt för forskning om förstainsatsaktörer (FIA) – forskningsperspektiv och praktiker
  CARER Rapport, 1, 2010.


  Fulltext PDF

Tobias Andersson Granberg, Rebecca Stenberg, Lars Johansson, Magnus Bång, Thomas Kaspersson, Sandra Jonsson and Lisa Nilsson
  Tåla: Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden
  CARER Rapport, 2, 2010.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30