Publications for Ragnhild Löfgren
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

ß2-integrins vänder viktig undervisningen undervisning texter lärare lärande kunskap klassrum kapitel intresserade ger fyra frågor forskningsprojektet finlandssvenska eleverna analyseras actin

Journal Articles

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.

Glenn Hultman, Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures
  Education Inquiry, 2012, 3(1), 3-18.

Astrid Berg, Ragnhild Löfgren and Inger Eriksson
  Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2007, 3(2), 146-162.

Chapters in Books

Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Prov, vitsord och bedömning som aspekter av kemilärares bedömningspraktik
  Ämnesdidaktik - dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010, LiU-Tryck, 2011, 41-50.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Vad krävs för godkänt i kemi?
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, .


Ragnhild Löfgren and Inger Eriksson
  Att hitta svaret i eller bortom texten: en analys av elevers svar på PISA-frågan om ozon
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, 302-320.


Ragnhild Löfgren and Viveca Lindberg
  Bedömningshandlingar i två klassrum: Likartat kemiinnehåll men skilda inramningar
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, 238-274.


Astrid Berg, Inger Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Observationer i kemiklassrummet - att lära sig se kemiska reaktioner
  Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 37-69.


Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Vilket kemikunnade efterfrågas och görs tillgängligt för eleverna? - Frågor, svar och feedback i kemiklassrummet
  Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 145-173.


Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Provkonstruktion och bedömning som aspekter av kemilärares bedömningspraktik
  Innehållet i fokus - kemiinnehållet i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 175-189.


Conference Articles

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren and Héctor Pérez Prieto
  Performative pressure and identity formation in Swedish students’ stories about national tests
  ECER/EERA, European Educational Research Association, Porto, Portugal, 1-5 September 2014. Network: 23. Policy Studies and Politics of Education, 2014.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Astrid Berg, I Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Constituted vs pontential chemistry content
  NFPF/NERA,2008, 2008.


Ragnhild Löfgren and Viveca Lindberg
  Feedback and examination in the chemistry classroom: Teachers´questioning and teachers constructed test
  NFPF/NERA,2008, 2008.


Astrid Berg and Ragnhild Löfgren
  Chemistry content in a laboratory based teaching practice
  NFPF/NERA,2007, 2007.


Licentiate Theses

Ragnhild Löfgren
  Signaling capacity of ß2-integrins in relations to neutrophil motility
  1996.


Reports

Marianne Ødegaard, Hanne Möller Andersen, Jan Schoultz, Glenn Hultman, Birgitte Lund Nielsen, Ragnhild Löfgren and Sonja M Mork
  Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom
  KIMEN, 2, 2011.


Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Laborationen - en miljö för lärande
  Lärarutbildningens skriftserie, , 2003.