Göm menyn

Publications for Ragnhild Löfgren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren and Héctor Pérez Prieto
  Pupils’ enactments of a policy for equivalence: Stories about different conditions when preparing for national tests
  European Educational Research Journal (online), 2018, , .
   Fulltext  PDF  

Håkan Löfgren and Ragnhild Löfgren
  Grades in the eyes of our parents: A narrative approach to educational resilience in pupils’ stories of getting their first grades
  Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2017, , 1-13.
   Fulltext  PDF  

Ragnhild Löfgren and Håkan Löfgren
  Swedish students’ experiences of national testing in science: A narrative approach
  Curriculum inquiry, 2017, 47(4), 390-410.

Ragnhild Löfgren, Helene Elvstrand, Magnus Jansson and Håkan Löfgren
  Hur reformer styr verksamhet på fritidshem
  Venue, 2016, , 1-6.
   Fulltext  PDF  

Håkan Löfgren and Ragnhild Löfgren
  Alone with the test - students´perspectives on an enacted policy of national testing in Swedish schools
  Utbildning och Lärande / Education and Learning, 2015, 9(2), 34-49.

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Klas Johnsson and Lars Domino Østergaard
  Engagerande samtal i det naturvetenskapliga klassrummet [Inquiry based dialouge in science classroom]
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2014, 10(2), 130-145.

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.
 Web of Science® Times Cited: 1

Glenn Hultman, Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures
  Education Inquiry, 2012, 3(1), 3-18.

Astrid Berg, Ragnhild Löfgren and Inger Eriksson
  Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2007, 3(2), 146-162.

Chapters in Books

Kristina Danielsson, Ragnhild Löfgren and Alma Jahic Pettersson
  Gains and losses: Metaphors in chemistry classrooms
  Global developments in literacy research for science education, Springer, 2018, 219-235.


Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren and Johan Samuelsson
  “Ni blir inte betygsatta… det är lärarna som blir det”: En liten berättelse om press och eget ansvar som en del av den stora framgångsberättelsen
  Berättelser: Vänbok till Héctor Pérez PrietoAnnica, Karlstads universitet, 2018, 105-115.


  Fulltext PDF

Håkan Löfgren, Héctor Pérez Prieto, Marie Tanner, Ragnhild Löfgren, Johan Samuelsson and Viveca Lindberg
  Att ständigt bli bedömd
  Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov, Studentlitteratur AB, 2017, 175-188.


Ragnhild Löfgren
  Betydelsen av att visa upp goda resultat på de nationella proven i NO
  Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov, Studentlitteratur AB, 2017, 125-138.


Ragnhild Löfgren, Håkan Löfgren and Viveca Lindberg
  Betygens betydelse: nu och i framtiden
  Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov, Studentlitteratur AB, 2017, 35-50.


Håkan Löfgren and Ragnhild Löfgren
  Motståndskraft i berättelser om betyg och föräldrar
  Att ständigt bli bedömd: elevers berättelser om betyg och nationella prov, Studentlitteratur AB, 2017, 51-65.


Ragnhild Löfgren and Inger Eriksson
  Att hitta svaret i eller bortom texten: en analys av elevers svar på PISA-frågan om ozon
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, 302-320.


  Fulltext PDF

Ragnhild Löfgren and Viveca Lindberg
  Bedömningshandlingar i två klassrum: Likartat kemiinnehåll men skilda inramningar
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, 238-274.


  Fulltext PDF

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Prov, vitsord och bedömning som aspekter av kemilärares bedömningspraktik
  Ämnesdidaktik - dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010, Linköping University Electronic Press, 2011, 41-50.


  Fulltext PDF

Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Vad krävs för godkänt i kemi?
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, 114-158.


  Fulltext PDF

Astrid Berg, Inger Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Observationer i kemiklassrummet - att lära sig se kemiska reaktioner
  Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 37-69.


  Fulltext PDF

Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Provkonstruktion och bedömning som aspekter av kemilärares bedömningspraktik
  Innehållet i fokus - kemiinnehållet i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 175-189.


  Fulltext PDF

Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Vilket kemikunnade efterfrågas och görs tillgängligt för eleverna? - Frågor, svar och feedback i kemiklassrummet
  Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 145-173.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Håkan Löfgren and Ragnhild Löfgren
  Explosion positions given to parents and claims of agency in student’s stories about grades
  Book of Abstracts, 2016.


Ragnhild Löfgren, Håkan Löfgren and Viveca Lindberg
  Students stories about their feelings of getting grades in school year 6 – a matter of high stake?
  Book of Abstracts, 2016.


Ragnhild Löfgren and Håkan Löfgren
  National tests in science in grade six - student stories about their concern for the test questions
  NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 4-6 March 2015., 2015.


Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren and Héctor Pérez Prieto
  Preparations for national tests in grade six – narratives from those that are assessed
  NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 2015.


Ragnhild Löfgren, Håkan Löfgren and Viveca Lindberg
  Student stories about their malleability in relation to grades and national tests in school year six
  EARLI 2015 Book of Abstracts, 2015.


Kristina Danielsson, Ragnhild Löfgren and Alma Jahic Pettersson
  Gains and losses: Pictorial language in chemistry classrooms
  International Science Education Conference, ISEC, Singapore, 25-27 november, 2014, 2014.


  Fulltext PDF

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren and Héctor Pérez Prieto
  Performative pressure and identity formation in Swedish students’ stories about national tests
  ECER/EERA, European Educational Research Association, Porto, Portugal, 1-5 September 2014. Network: 23. Policy Studies and Politics of Education, 2014.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Astrid Berg, I Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Constituted vs pontential chemistry content
  NFPF/NERA,2008, 2008.


Ragnhild Löfgren and Viveca Lindberg
  Feedback and examination in the chemistry classroom: Teachers´questioning and teachers constructed test
  NFPF/NERA,2008, 2008.


Astrid Berg and Ragnhild Löfgren
  Chemistry content in a laboratory based teaching practice
  NFPF/NERA,2007, 2007.


Licentiate Theses

Ragnhild Löfgren
  Signaling capacity of ß2-integrins in relations to neutrophil motility
  1996.


Reports

Ragnhild Löfgren and Håkan Löfgren
  Att få sina första betyg: en rapport om elevers berättelser om sina erfarenheter av att få betyg i årskurs 6
  Rapport från Skolverket, , 2016.


  Fulltext PDF

Marianne Ødegaard, Hanne Möller Andersen, Jan Schoultz, Glenn Hultman, Birgitte Lund Nielsen, Ragnhild Löfgren and Sonja M Mork
  Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom
  KIMEN, 2, 2011.


  Fulltext PDF

Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Laborationen - en miljö för lärande
  Lärarutbildningens skriftserie, , 2003.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21