Publications for Ragnhild Löfgren
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

ß2-integrins vänder viktig undervisningen undervisning texter lärare lärande kunskap klassrum kapitel intresserade ger fyra frågor forskningsprojektet finlandssvenska eleverna analyseras actin

Journal Articles

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Klas Johnsson and Lars Domino Østergaard
  Engagerande samtal i det naturvetenskapliga klassrummet [Inquiry based dialouge in science classroom]
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2014, 10(2), 130-145.

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.

Glenn Hultman, Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures
  Education Inquiry, 2012, 3(1), 3-18.

Astrid Berg, Ragnhild Löfgren and Inger Eriksson
  Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2007, 3(2), 146-162.

Chapters in Books

Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Vad krävs för godkänt i kemi?
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, .


Ragnhild Löfgren and Viveca Lindberg
  Bedömningshandlingar i två klassrum: Likartat kemiinnehåll men skilda inramningar
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, 238-274.


Ragnhild Löfgren and Inger Eriksson
  Att hitta svaret i eller bortom texten: en analys av elevers svar på PISA-frågan om ozon
  Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor: en komparativ tvärvetenskaplig studie, Stockholms universitets förlag, 2011, 302-320.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Prov, vitsord och bedömning som aspekter av kemilärares bedömningspraktik
  Ämnesdidaktik - dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010, LiU-Tryck, 2011, 41-50.


Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Vilket kemikunnade efterfrågas och görs tillgängligt för eleverna? - Frågor, svar och feedback i kemiklassrummet
  Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 145-173.


Viveca Lindberg and Ragnhild Löfgren
  Provkonstruktion och bedömning som aspekter av kemilärares bedömningspraktik
  Innehållet i fokus - kemiinnehållet i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 175-189.


Astrid Berg, Inger Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Observationer i kemiklassrummet - att lära sig se kemiska reaktioner
  Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 37-69.


Conference Articles

Ragnhild Löfgren Löfgren and Håkan Löfgren
  National tests in science in grade six - student stories about their concern for the test questions
  NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 4-6 March 2015., 2015.


Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren and Héctor Pérez Prieto
  Preparations for national tests in grade six – narratives from those that are assessed
  NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 2015.


Kristina Danielsson, Ragnhild Löfgren and Alma Jahic Pettersson
  Gains and losses: Pictorial language in chemistry classrooms
  International Science Education Conference, ISEC, Singapore, 25-27 november, 2014, 2014.


  Fulltext PDF

Håkan Löfgren, Ragnhild Löfgren and Héctor Pérez Prieto
  Performative pressure and identity formation in Swedish students’ stories about national tests
  ECER/EERA, European Educational Research Association, Porto, Portugal, 1-5 September 2014. Network: 23. Policy Studies and Politics of Education, 2014.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Ragnhild Löfgren and Viveca Lindberg
  Feedback and examination in the chemistry classroom: Teachers´questioning and teachers constructed test
  NFPF/NERA,2008, 2008.


Astrid Berg, I Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Constituted vs pontential chemistry content
  NFPF/NERA,2008, 2008.


Astrid Berg and Ragnhild Löfgren
  Chemistry content in a laboratory based teaching practice
  NFPF/NERA,2007, 2007.


Licentiate Theses

Ragnhild Löfgren
  Signaling capacity of ß2-integrins in relations to neutrophil motility
  1996.


Reports

Marianne Ødegaard, Hanne Möller Andersen, Jan Schoultz, Glenn Hultman, Birgitte Lund Nielsen, Ragnhild Löfgren and Sonja M Mork
  Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom
  KIMEN, 2, 2011.


Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Laborationen - en miljö för lärande
  Lärarutbildningens skriftserie, , 2003.