Göm menyn

Publications for Pia Käcker


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Pia Käcker
  Brukarmedverkan som ger förutsättning för inflytande
  Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete, Högskolan i Borås, 2011, 75-77.


Pia Käcker
  Nycklar till kommunikation
  Förhållningssätt och möten: Arbetsmetoder i social omsorg, Studentlitteratur, 2011, 257-275.


Conference Articles

Pia Käcker, Madeleine Abrandt Dahlgren and Jerker Rönnberg
  Communication between adults with severe brain injuries and there caregivers.
  xxx,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Pia Käcker
  Nycklar till Kommunikation: Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal
  2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21