Göm menyn

Publications for Peter Nilsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Setting the stage for innovation: towards a conceptual model of the HR-innovation link
  International Journal of Human Resources Development and Management, 2016, 16(1/2), 100-120.
   Fulltext  PDF  

Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Accelerating and braking in times of economic crisis: Organisational learning in a top management team
  European Journal of Training and Development, 2012, 36(9), 930-944.

Books

Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist and Bo Davidson
  Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer
    Studentlitteratur, 2011.


Ulrika Pääjärvi and Peter Nilsson
  En prefekts vardag. Några bilder av nya prefekters erfarenheter av ledarrollen
    Personalutvecklingsenheten, Umeå universitet, 1997.


Chapters in Books

Peter Nilsson
  Ledarskapsutveckling
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 183-198.


Dan Rönnqvist, Andreas Wallo, Peter Nilsson and Bo Davidson
  Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education, Sense Publishers, 2015, 131-143.


Peter Nilsson
  Att utveckla ledarskap för lärande: är det möjligt?
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 228-249.


  Fulltext PDF

Henrik Kock, Peter Nilsson and Andreas Wallo
  Ledningsteamets lärprocess bidrog till att lösa företagets kris
  Leda mot det nya: en forskningsantologi om chefskap och innovation, VINNOVA, 2013, 188.


Peter Nilsson
  Lovvärd ambition men praktiskt svåranvänd. En diskussion kring forskningsetikens plats i planerandet av pedagogisk arbetslivsforskning
  Forskning på gott och ont : en antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, 2000, 118-127.


Peter Nilsson
  Kompetensutveckling för akademiska ledare - finns det satsningar på kvinnliga prefekter?
  Kvinnliga och manliga lärkulturer i arbetslivet, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1999, 66-95.


Conference Articles

Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Facilitating innovation in organisations: The role of the HR function
  the International HELIX Conference 2013, 2013.


Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis: Organisational learning in a top management team
  The 4th HRM Workshop in Skövde, Sweden, 22-23 August 2012., 2012.


Andreas Wallo, Peter Nilsson and Henrik Kock
  Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis - Organisational learning in a top management team
  The 1st ESREA-seminar in Linköping, Sweden, 10-11 November 2011., 2011.


Peter Nilsson, Andreas Wallo and Henrik Kock
  Organisational Learning in Times of Crisis
  The 7th International Conference on Researching Work and Learning, Shanghai, China, December 4-7, 2011., 2011.


Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Andreas Wallo and Peter Nilsson
  Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care
  The 1st ESREA-seminar, Linköping, 10-11 November 2011., 2011.


Peter Nilsson, Andreas Wallo and Henrik Kock
  Adult learning in Small and Medium-sized Enterprises
  The ESREA conference: Adult Learning in Europe – understanding diverse meanings and contexts in Linköping, 24-26 September, 2010, 2010.


Henrik Kock, Peter Nilsson and Andreas Wallo
  Coordination as Organizational Learning in a Fast Growing Company
  The 10th International Conference on Human Resource Development: Research and Practice across Europe in Newcastle, UK, 10-12 June, 2009.


Dan Rönnqvist, Bo Davidson, Andreas Wallo and Peter Nilsson
  Supply of competence in elderly care. An HRM and HRD perspective.
  The Third International Conference on Training, Employability and Employment in Karlstad, Sweden, 16-17 June 2009, 2009.


Peter Nilsson
  Leader development by men, for men - or not?
  Engendering Leadership Through Research Practice,2008, 2008.


Peter Nilsson
  Same same, but different: Variations in Leadership Development Activities within a Swedish Context
  Nordic Conference on Adult Learning,2007, 2007.


Peter Nilsson
  Transforming global ideas of leadership to local organizations
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Peter Nilsson
  Similarities and Differences - Leadership Educational Cultures Within the Swedish Context
  University of Madision WI and Umeå university PhD-student exchange program,2001, 2001.


Peter Nilsson
  Swedish Research About Education and Training in Wokring Life
  University of Madision WI and Umeå university PhD-student exchange program,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Peter Nilsson  Ledarutveckling i arbetslivet: kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbildningskulturer
  2005.


Reports

Cecilia Höglund, Lisa Östman, Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Effekter av ledarutveckling för individ och organisation
  HELIX working papers, 2009:8, 2009.


  Fulltext PDF

Maria Gustavsson, Anna Fogelberg Eriksson, Daniel Lundqvist, Peter Nilsson and Kerstin Ekberg
  Lokalt ledarskap i en global organisation - kvinnors och mäns möjligheter att bli chefer och utöva ledarskap inom ett verkstadsindustriföretag
  HELIX working papers, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Peter Nilsson
  En introduktion till pedagogik i arbetslivet. Begrepp, historik, nutid.
  Educational Reports, Umeå, 72, 2003.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21