Göm menyn

Publications for Peter Garpenby


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 41 times*

Journal Articles

Mari Broqvist, Lars Sandman, Peter Garpenby and Barbro Krevers
  The meaning of severity - do citizenś views correspond to a severity framework based on ethical principles for priority setting?
  Health Policy, 2018, , .

Peter Garpenby and Karin Bäckman
  Formal priority setting in health care: the Swedish experience
  Journal of Health Organisation & Management, 2016, 30(6), 891-907.
   Fulltext  PDF  

Peter Garpenby and Ann-Charlotte Nedlund
  Political strategies in difficult times - The "backstage" experience of Swedish politicians on formal priority setting in healthcare
  Social Science and Medicine, 2016, 163, 63-70.
 Web of Science® Times Cited: 3

Mari Broqvist and Peter Garpenby
  It takes a giraffe to see the big picture - Citizens' view on decision makers in health care rationing
  Social Science and Medicine, 2015, 128, 301-308.
   Fulltext  PDF  

Almina Kalkan, Johanna Sandberg and Peter Garpenby
  Management by Knowledge in Practice: Implementation of National Healthcare Guidelines in Sweden
  Social Policy & Administration, 2015, 49(7), 911-927.
 Web of Science® Times Cited: 3

Ann-Charlotte Nedlund and Peter Garpenby
  Puzzling about problems: the ambiguous search for an evidence-based strategy for handling influx of health technology
  Policy sciences, 2014, 47(4), 367-386.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 8

Mari Broqvist and Peter Garpenby
  To accept, or not to accept, that is the question: citizen reactions to rationing
  Health Expectations, 2014, 17(1), 82-92.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 8

Peter Garpenby
  Flera fallgropar att undvika när prioriteringar är på modet igen.
  Dagens Medicin, 2009, (33), .

Peter Garpenby
  Medicinska expertgrupper i val av läkemedel. En rättvis prioriteringsprocess säkrar trovärdigheten vid val av läkemedel
  Läkartidningen, 2004, , 2480-2484.

Peter Garpenby and Marie Lawrence
  Kvalitetsregister bra verktyg för kliniker men av oklar nytta för beställare
  Läkartidningen, 2003, 100(9), 715-718.

Peter Garpenby
  Prioriteringsprocessen: exempel på övergripande strategier
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2003, 80(5), 398-405.

Peter Garpenby
  Aktivera medborgarna i svåra beslut
  Landstingsvärlden, 2002, (21), 35-36.

Peter Garpenby
  Informationen kan göra allmänheten oberoende, krävande eller kunnig.
  Läkartidningen, 2001, 98, 2812-2813.

Peter Garpenby and Magnus Husberg
  Stort intressen för mer hälsoinformation.
  Läkartidningen, 2001, 98, 2814-2816.

Peter Garpenby and Johan Byrsjö
  Hur följer läkare den medicinska utvecklingen?: Traditionella informationsvägar står sig bra - Internet kommer
  Läkartidningen, 1999, 96(40), 4343-4346.

Peter Garpenby
  Resource Dependency, Organised Medicine and the State: Quality Control in Sweden.
  Social Science and Medicine, 1999, 49, 405-424.

Peter Garpenby
  Implementing quality programmes in three Swedish county councils: the views of politicians, managers and doctors.
  Health Policy, 1997, 39, 195-206.

Peter Garpenby
  Health Care Reform in Sweden in the 1990s: Local Pluralism Versus National Coordination.
  Journal of Health Politics Policy and Law, 1995, 20, 695-717.

Per Carlsson and Peter Garpenby
  Spridning av medicinska metoder: Informella nätverk har stor betydelse för hur nya metoder introduceras och sprids i sjukvården
  Social Forskning, 1995, 10(1), 10-11.

Peter Garpenby and Per Carlsson
  Nationella vårdregister har ej funnit sin form: Granskning visar värdet för kvalitetskontroll
  Läkartidningen, 1994, 91(25), 2509-2511.

Peter Garpenby and Per Carlsson
  The role of national quality registers in the Swedish health service.
  Health Policy, 1994, 29, 183-195.

Peter Garpenby
  From ideology to reality: mental health care in Sweden.
  European Journal of Public Health, 1993, 3, 296-298.

Peter Garpenby
  Sverige och Storbritannien: Intern marknad införs i sjukvården. Läkarkårens självständighet utmanas
  Läkartidningen, 1992, 89(1-2), 14-16.

Peter Garpenby
  The transformation of the Swedish health care system, or the hasty rejection of the rational planning model.
  Journal of European Social Policy, 1992, (2), 17-31.

Peter Garpenby
  Sjukvården i massmedierna
  Läkartidningen, 1991, 88, 1465-1466.

Per Carlsson and Peter Garpenby
  Effektivare styrform behövs för högspecialicerad vård
  Läkartidningen, 1990, 87, 1928-1929.

Books

Clas Rehnberg and Peter Garpenby
  Privata aktörer i svensk sjukvård.
    Den svenska sjukvården, , SNS Förlag, 1995.


Chapters in Books

Peter Garpenby
  Kunskapsstyrning: Mångtydig styrform som behöver studeras
  Perspektiv på utvärdering, prioritering, implementering och hälsoekonomi: En hyllningsskrift till Per Carlsson, Linköping University Electronic Press, 2016, 30-37.


Per Carlsson, Peter Garpenby, Ann-Charlotte Nedlund and Lars Sandman
  Öppna prioriteringar inom vård och omsorg - var står vi idag och hur ska vi komma vidare?
  Vägval för välfärden: En antologi om finansieringsgap, prioriteringar och försäkring som kompletterande lösning, Svensk Försäkring, 2014, 31-61.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Ann-Charlotte Nedlund
  Organisering av prioriteringsprocessen
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 119-135.


Peter Garpenby and Karin Bäckman
  Samlade erfarenheter av öppna landstingsvisa prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 149-168.


Per Nilsen, Kerstin Roback and Peter Garpenby
  Avslutande reflektioner
  Implementering: Teori och tillämpning inom hälso- & sjukvård, Studentlitteratur AB, 2010, 259-263.


Peter Garpenby
  Implementering av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
  Implementering: Teori och tillämpning inom hälso- & sjukvård, Studentlitteratur AB, 2010, 239-257.


Peter Garpenby
  Perspektiv på implementering
  Implementering: Teori och tillämpning inom hälso- & sjukvård, Studentlitteratur AB, 2010, 27-49.


Peter Garpenby and Per Carlsson
  Organisationsförändringar och prioritering i svensk sjukvård
  Vem styr vården? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård, SNS Förlag, 2007, 187-221.


Per Carlsson and Peter Garpenby
  Democracy
  Constructive Conversations About Health. Policy and Values, Radcliffe Publishing Ltd, 2006, 63-74.


Peter Garpenby
  Making health policy in Sweden: The rise and fall of the 1994 family doctor scheme.
  Success and Failure in Public Governance: A Comparative Analysis, Edward Elgar, 2001, 259-276.


Peter Garpenby and Per Carlsson
  Bilaga 6. Mot bättre vetande: Statens roll vid kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården
  God vård på lika villkor? : underlag till slutbetänkande: Ingår i: God vård på lika villkor? om statens styrning av hälso- och sjukvården : slutbetänkande från Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, Fakta info direkt, 1999, 217-337.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Per Carlsson
  Quality registers in the Swedish Health Service
  Outcome Measuring: outcome-measures make a sense, do they make a difference?, Spri, 1998, .


Peter Garpenby
  Effekter av nya styrformer på kvalitetsarbetet i sjukvården
  Den planerade marknaden: om nya styrformer i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, 1996, .


Peter Garpenby
  Den medicinska professionen: Tre samhällsvetenskapliga perspektiv
  Hälsoekonomiska perspektiv: Tolv forskare om utveckling, styrning och utvärdering av hälso- och sjukvården, SNS förlag, 1995, 40-62.


Peter Garpenby
  Hälso- och sjukvården i Storbritannien
  Sjukvård i andra länder: Vad kan Sverige lära?, SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) Förlag, 1991, 13-57.


Conference Articles

Ann-Charlotte Nedlund and Peter Garpenby
  Priority Setting as a Game of Blame? Political Leadership in Health Care Priority Setting
  10th International conference on Priorities in Health Care, Melbourne, Australien, 2014.


Peter Garpenby and Ann-Charlotte Nedlund
  Implementation as learning and balancing: the launching of a new program for dialogic intervention in Östergötland County Council
  The 2013 Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice, 5-6 February 2013, Linköping, Sweden, 2013.


Almina Kalkan, Johanna Sandberg and Peter Garpenby
  Implementation of National guidelines for cardiac care in Sweden (poster): Experiences of professionals, administrators and politicians in four counties/regions 2044-2011
  Global Implementation Conference 15-17/8 2011, 2011.


Peter Garpenby
  Embarking on transparent priority setting: different strategies in Sweden
  The 8th International Conference on Priorities in Health Care. Boston, USA, 2010, 2010.


Ann-Charlotte Nedlund, Karin Bäckman, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Challanges of transparent priority-setting for health-care politicians (oral presentation)
  7th International conference on Priorities in Health Care,2008, 2008.


Peter Garpenby
  Evaluation of the Swedish national guidelines as a tool for transparent priority setting (oral presentation)
  The 7<sup>th</sup> International Conference on Priorities in Health Care. Newcastle, England, 2008.


Peter Garpenby
  Interrelated policy making - three cases of priority-setting in Swedish health care
  The 6th International Conference on Priorities in Health Care (Toronto), 2006.


Anna Andersson and Peter Garpenby
  Medical management in search for systematic and open priorities in Sweden
  5th International Conference on Priorities in Health Care, 3-5 November 2004, Wellington, New Zealand, 2004.


Peter Garpenby and Mari Broqvist
  Reflections on a Swedish citizens' jury: the case of priority setting between patients with different needs.
  The 4th International Conference on Priorities in Health Care (Oslo), 2002.


Peter Garpenby
  Health care reform in Sweden in the 1990s: local pluralism versus national coordination.
  ECPR Joint Sessions of Workshops (Madrid), 1994.


Ph.D. Theses

Mari Broqvist
  Asking the public: Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare
  2018.


  Fulltext PDF

Almina Kalkan
  Diffusion, implementation and consequences of new health technology: The cases of biological drugs for rheumatoid arthritis and the Swedish national guidelines
  2015.


  Fulltext PDF

Ann-Charlotte Nedlund
  Designing for Legitimacy: Policy Work and the Art of Juggling When Setting Limits in Health Care
  2012.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby  The state and the medical profession: A cross-national comparison of the health policy arena in the United Kingdom and Sweden 1945 - 1985
  1989.


Reports

Peter Garpenby
  Evidensbaserade policybeslut i hälso- och sjukvård: Redovisning av nio strategier
  CMT Rapport, 2015:3, 2015.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Ann-Charlotte Nedlund
  Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet: En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland
  CMT Rapport, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist and Ann-Charlotte Nedlund
  Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman and Peter Garpenby
  Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund and Karin Bäckman
  Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008: Del II. Olika tankar om processen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Ann-Charlotte Nedlund, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Erfarenheter av öppna politiska prioriteringar: uppföljning av prioriteringar i Östergötland efter fyra år
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:6, 2008.


  Fulltext PDF

Ann-Charlotte Nedlund and Peter Garpenby
  Kan rättvisa procedurer stärka förtroendet för prioriteringar?
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland: en kompletterande intervjustudie
  CMT Rapport, 2007:1, 2007.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Per Johansson
  Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Implementeringen i fyra landsting och regioner: Andra delen av utvärderingen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist and Peter Garpenby
  Rättvisan finns i betraktarens öga: röster från medborgare om rättvisa i vården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:6, 2007.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Mari Broqvist, Per Carlsson, Peter Garpenby, Catrine Jacobsson, Per Johansson, Erling Karlsson, Sven Larsson, Karin Lund, Per-Erik Liss and Ann-Charlotte Nedlund
  Vårdens alltför svåra val?: kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Procedurrättvisa och praktisk prioritering: tre fall från svensk hälso och sjukvård
  CMT Rapport, 2006:4, 2006.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Magnus Husberg
  Hälsoinformation i vår tid - Östgötarnas användning av nya och gamla informationskällor
  CMT rapport, 2, 2005.


Per Carlsson, Anders Anell, Sandra Jansson, Peter Garpenby, Per-Erik Liss and Karin Lund
  Prioriteringar inom hälso- och sjukvård - erfarenheter från andra länder
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:2, 2005.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Anna Andersson and Sven-Olof Junker
  Utvärdering av implementeringen av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i fyra landsting och regioner: Rapport 1
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:4, 2005.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Prioriteringsprocessen: Del II: Det interna förtroendet
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:8, 2004.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Prioriteringsprocessen Del II: Det interna förtroendet
  Prioriteringscentrums rapportserie, 2004:8, 2004.


Peter Garpenby, Ulla-Christel Götherström and Sussanne Larsson
  Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin: en uppföljande studie
  CMT Rapport, 2003:7, 2003.


Peter Garpenby
  Prioriteringsprocessen Del I: Övergripande strategier
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:3a, 2003.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Ron Gustafson
  The priority setting process: a macro perspektive
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:3b, 2003.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Samtalsdemokrati och prioritering: Utvärdering av ett försök med medborgarråd
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2002:3, 2002.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Medborgaren i prioriteringsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Magnus Husberg
  Hälsoinformation idag och i morgon: Östgötarnas användning av och förtroende för olika informationskällor
  CMT Rapport, 2000:3, 2000.


Peter Garpenby and Sussanne Larsson
  Hälsoinformation via Internet, bibliotek och patientinformationscentraler: en systematisk litteraturgranskning
  CMT Rapport, 1999:6, 1999.


Peter Garpenby and Sussanne Larsson
  Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin: en lägesrapport från Östergötland
  CMT Rapport, 1999:3, 1999.


Peter Garpenby and Sussanne Larsson
  Att genomföra psykiatrireformen i vardagen: en uppföljande studie
  CMT Rapport, 1998:8, 1998.


Peter Garpenby and Johan Byrsjö
  Den medicinska faktadatabasen MARS inom Socialstyrelsen: en utvärdering
  CMT Rapport, 1998:9, 1998.


Monika Ceder and Peter Garpenby
  Patientinformation avseende bröstcancer och diabetes: en utvärdering
  CMT Rapport, 1998:10, 1998.


Sussanne Larsson, Peter Garpenby and Paul Lindvall
  Kommunal primärvård i Katrineholm: perspektiv på utveckling och samverkan
  CMT Rapport, 1997:4, 1997.


Mikael Rahmqvist and Peter Garpenby
  Kommunal primärvård i Katrineholm: vårdutnyttjande, vårdkvalitet och hälsa - en jämförelse mellan 1993 och 1996
  CMT Rapport, 1997:3, 1997.


Peter Garpenby and Paul Lindvall
  Primärvård Under Kommunalt Huvudmannaskap: CMT:s analys av försöket i Katrineholm
  CMT Rapport, 1997:5, 1997.


Peter Garpenby
  Att omsätta psykiatrireformen i handling: en första redovisning från Östergötland
  CMT Rapport, 1996:4, 1996.


Peter Garpenby
  Att värna den svenska sjukvårdens kvalitet.: Ett historiskt perspektiv 1900-1980.
  1996.


Peter Garpenby and Per Carlsson
  Nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården: en uppföljande studie
  CMT Rapport, 1996:7, 1996.


Peter Garpenby
  Introduktion av metoder inom psykiatrin i Blekinge, Västmanland och Östergötland: en jämförande studie
  CMT Rapport, 1994:1, 1994.


Peter Garpenby and Per Carlsson
  Utvärdering och förslag till organisation av nationella register för kvalitetskontroll inom hälso- och sjukvården
  CMT Rapport, 1994:2, 1994.


Per Carlsson, Peter Garpenby and Ann Bonair
  Kan sjukvården styras?: En rapport om spridning och kontroll av medicinsk teknologi
  CMT Rapport, 1991:5, 1991.


Peter Garpenby
  Ny organisation för psykiatrin i Östergötland: en studie av implementering inom ett landsting
  CMT Rapport, 1991:2, 1991.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21