Göm menyn

Publications for Peter Berkesand


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Peter Berkesand
  Att forska i arkiven om ett brott: Synd, skam och barnamord i en annan tid
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2008, (3), 20-23.
   Fulltext  PDF  

Peter Berkesand
  Oanade anor: Rött blod blir blått med några ändringar i kyrkböckerna
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2003, (1), 4-8.
   Fulltext  PDF  

Peter Berkesand
  Östgötar gör pionjärarbete med föreningarnas arkiv
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2003, (4), 18-19.
   Fulltext  PDF  

Peter Berkesand
  115 orsaker att dö. Sjukdomshistoria för hembygdsforskare
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2000, (4), 4-7.
   Fulltext  PDF  

Books

Peter Berkesand, Björn Horgby and Hans Nilsson
  Glimtar från Tannefors
    Tannefors hembygdsförening, 1999.


Anthologies

Peter Berkesand and Hans Nilsson
  Linköpingsbygden: Hembygdsföreningar berättar
  Centrum för lokalhistoria, 2004.


Conference Articles

David Lawrence, Erik Sandewall and Peter Berkesand
  A Swedish Journal Publication Service
  Högskolor och samhälle i samverkan (HSS), 2007.


David Lawrence and Peter Berkesand
  Making the most of Electronically Published Theses: Combining Text with Video, Sound and Data
  ETD 2007: 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, June 13-16, Uppsala, Sweden, 2007.


Peter Berkesand
  Databaser, ljud- och videofiler - ett komplement till de konventionella publiceringsformaten
  Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation, 2007.


Peter Berkesand
  Planera och grunda en elektronisk tidskrift enlig Open Access
  Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation, 2007.


Peter Berkesand
  Electronic Publishing at Linköping University
  Scientific Information: the challenges of creating and maintaining access, June 17, Stockholm, Sweden, 2002.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21