Göm menyn

Publications for Peter Berkesand


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Peter Berkesand
  Att forska i arkiven om ett brott: Synd, skam och barnamord i en annan tid
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2008, (3), 20-23.
   Fulltext  PDF  

Peter Berkesand
  Oanade anor: Rött blod blir blått med några ändringar i kyrkböckerna
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2003, (1), 4-8.
   Fulltext  PDF  

Peter Berkesand
  Östgötar gör pionjärarbete med föreningarnas arkiv
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2003, (4), 18-19.
   Fulltext  PDF  

Peter Berkesand
  115 orsaker att dö. Sjukdomshistoria för hembygdsforskare
  Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2000, (4), 4-7.
   Fulltext  PDF  

Books

Peter Berkesand, Björn Horgby and Hans Nilsson
  Glimtar från Tannefors
    Tannefors hembygdsförening, 1999.


Anthologies

Peter Berkesand and Hans Nilsson
  Linköpingsbygden: Hembygdsföreningar berättar
  Centrum för lokalhistoria, 2004.


Conference Articles

David Lawrence, Erik Sandewall and Peter Berkesand
  A Swedish Journal Publication Service
  Högskolor och samhälle i samverkan (HSS), 2007.


Peter Berkesand
  Databaser, ljud- och videofiler - ett komplement till de konventionella publiceringsformaten
  Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation, 2007.


David Lawrence and Peter Berkesand
  Making the most of Electronically Published Theses: Combining Text with Video, Sound and Data
  ETD 2007: 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, June 13-16, Uppsala, Sweden, 2007.


Peter Berkesand
  Planera och grunda en elektronisk tidskrift enlig Open Access
  Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation, 2007.


Peter Berkesand
  Electronic Publishing at Linköping University
  Scientific Information: the challenges of creating and maintaining access, June 17, Stockholm, Sweden, 2002.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21