Göm menyn

Publications for Peter Aronsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Peter Aronsson
  De svenska historikernas herdaminne
  Historisk Tidskrift (S), 2011, 131(2), 266-272.

Peter Aronsson
  Identity politics and uses of the past with European national museums
  Nordisk Museologi, 2011, (1), 117-124.

Peter Aronsson
  Museets själ – en motsägelsefull historia
  Fynd. Tidskrift för Göteborgs Stadsmuseen och Fornminnesföreningen i Göteborg, 2011, (1), 74-77.

Peter Aronsson
  Social benefits of Heritage: Introduction
  Museum International, 2011, 63(1-2), 6-7.
 Web of Science® Times Cited: 2

Peter Aronsson
  Uses of the Past: Nordic Historical Cultures in a Comparative Perspective
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2010, 2, 553-563.

Peter Aronsson
  2009 kan bli ett spännande år
  Smålandsposten, 2008, , .

Peter Aronsson
  Danska museer i upplevelseekonomin
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2008, 11(2), 185-190.

Peter Aronsson, Susan Ashley, Jennifer Carter and Vivianne Gosselin
  NaMu: EU Museum Project connects and educates scholars from around the world
  Muse, 2008, 26(6), 36-43.

Peter Aronsson
  Regeringen gör historia till ett ideologiskt slagfält
  Dagens nyheter, 2008, (20080402), .

Peter Aronsson
  High Chaparral och friluftsmuseernas historiebruk
  Fornvårdaren, 2007, 29, 23-37.

Peter Aronsson
  Making National Museums (NaMu) - ett internationellt program för jämförande studier rörande nationalmuseernas framväxt och funktion
  Nordisk Museologi, 2007, (1), 82-86.

Peter Aronsson
  Bruk och missbruk av historien?
  Historisk Tidskrift för Finland, 2005, 90(1), .

Peter Aronsson
  Monument i historiekulturer: föränderlig mening i klassisk ram
  Tidsskrift for kulturforskning, 2005, 4(1-2), .

Peter Aronsson
  Samlingsrecension av Grundberg, Jonas, Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning. Utveckling eller konflikt?, Göteborg 2004 och Pettersson, Richard, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder. En idéhistorisk bakgrund och analys, Umeå 2003.
  Lychnos, 2005, , 291-293.

Peter Aronsson
  Vikingarna och den svenska identiteten
  Historisk Tidskrift (S), 2005, 125(3), 450-458.

Books

Peter Aronsson
  Historia
    BeGreppbart, , Liber, 2011.


Peter Aronsson
  Historiebruk - att använda det förflutna
    Studentlitteratur, 2005.


Peter Aronsson and Magdalena Hillström
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar
    Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2005:2, Linköping University Electronic Press, 2005.


  Fulltext PDF

Joakim Andersson, Bodil Petersson and Peter Aronsson
  Uppdragsarkeologins publika sida. Slättbygdsprojektet
    Rapport / UV Öst, 52, RAÄ, UV Öst, 2005.


Peter Aronsson
  Historiens närvaro
    , 2004.


Peter Aronsson
  Huvudämnet Historievetenskap och lärande: historiebruket i den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola
    Rapporter om utbildning, 7, , 2004.


Anthologies

Simon Knell, Peter Aronsson and Arne Bugge Amundsen
  National Museums: New Studies from around the World
  Routledge, 2010.


Peter Aronsson
  Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor
  Nordic Academic Press, 2009.


Annika Alzén and Peter Aronsson
  Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2006:1, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson, Bjarne Hodne, Birgitta Skarin Frykman and John Ødemark
  Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv
  Arkipelag, 2005.


Chapters in Books

Peter Aronsson and Lizette Graden
  Conclusion: performing Nordic spaces in everyday life and museums
  Performing Nordic heritage: everyday practices and institutional culture, Ashgate, 2013, 301-313.


Peter Aronsson and Lizette Graden
  Introduction: Performing Nordic Heritage - Institutional Preservation and Popular Practices
  Performing Nordic heritage: everyday practices and institutional culture, Ashgate, 2013, 1-26.


Peter Aronsson
  Performing the Nordic in museums: changing ideas of Norden and their political implications
  Performing Nordic heritage: everyday practices and institutional culture, Ashgate, 2013, 271-300.


Magdalena Hillström and Peter Aronsson
  Vem skapar ett museum – och vem vill besöka det?
  Det turistiska fältet och dess aktörer, Studentlitteratur, 2013, 79-97.


Peter Aronsson
  National museums negotiating the past for a desired future
  Museums in an Age of Migrations: Questions, Challanges, Perspectives, Politecnico di Milano, 2012, 66-76.


Peter Aronsson
  Omdöme och historia
  Dygdernas renässans, Bokförlaget Atlantis, 2012, 181-200.


Peter Aronsson
  Blända: ansvar och mod
  Småländska förebilder & föregångare, Artea förlag, 2011, 89-101.


Peter Aronsson
  Europeiska nationalmuseer som förhandlingsarenor
  Samling og museum: Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi, Novus forlag, 2011, 341-358.


Peter Aronsson
  Förord
  Stenminnen: de småländska stenmurarna - ett kulturarv, Grodans förlag, 2011, .


Peter Aronsson
  Medeltiden i montern
  Ett nordiskt rum: Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav. RJ:s årsbok, Makadam, 2011, 60-83.


Peter Aronsson
  Regionalt kulturarv i globalt sammanhang
  Västerhavets kulturarv: kulturmøter i skandinavisk periferi, Universitetet i Oslo, 2011, 49-55.


Peter Aronsson
  Småländska förebilder och föredömen
  Småländska förebilder & föregångare, Artea förlag, 2011, 9-13.


Peter Aronsson
  The Productive Dilemmas of History
  Rethinking Time: Essays on History, Memory and Representation, Södertörns Högskola, 2011, 29-38.


Peter Aronsson
  De svaga ordens styrka
  <em>Småländska ord &amp; läten</em>, Artéa, 2010, .


Peter Aronsson
  Explaining National Museums: Exploring comparative approaches to the study of national museums
  National Museums: Studies from around the World, Routledge, 2010, .


Peter Aronsson
  Historiebrukens ekologi
  Astrid Lindgrens världar i Vimmerby: En studie om kulturarv och samhällsutveckling, Nordic Academic Press, 2010, 105-120.


Peter Aronsson
  Vad är ett nationalmuseum?
  Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok, Almqvist & Wiksell, 2010, 137-151.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson
  Vansinniga brott?: Ropande pigor i samtid och eftervärld
  Småländska brott: Brott och straff i Småland under 500 år, Historiska föreningen i Kronobergs län, 2010, 151-172.


Peter Aronsson
  De historiska platsernas betydelse
  Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor, Nordic Academic Press, 2009, 149-184.


Peter Aronsson
  Historia som förebild: Den gode, den onde och den fule
  Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor, Nordic Academic Press, 2009, 9-44.


Peter Aronsson
  National cultural heritage - Nordic cultural memory: negotiating politics, identity and knowledge
  Transnationale Erinnerungsorte: Nord- und Südeuropeische Perspektiven, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, 71-90.


Peter Aronsson and Roger Johansson
  Efterord
  Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö, Mezzo media, 2008, 286-290.


Peter Aronsson
  Historia och platskonstruktion - historikernas roll på den globala kulturmarknaden
  Sted, tilhørighet og historisk forskning lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre, Norsk lokalhistorisk institutt, 2008, 73-88.


Peter Aronsson
  Making National Museums: · A comparative approach to a major player in identity politics
  Museums and universal heritage: History in the area of conflict between interpretation and manipulation, ICMAH, 2008, 200.


Peter Aronsson, Narve Fulsås, Pertti Haapala and Bernard Eric Jensen
  Nordic National Histories
  The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories, Palgrave Macmillan, 2008, 256-282.


Peter Aronsson
  Representing community: National museums negotiating differences and community in Nordic countries
  Scandinavian Museums and Cultural Diversity, Berghahn Books, 2008, 192.


Peter Aronsson
  Svenska historiebruk: nationellt och lokalt
  KulturSverige 2009: problemanalys och statistik, SweCult / Linköpings universitet, 2008, 37-42.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson
  Monumentes besvärjelse
  Minnesmärken. Att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Carlsson, 2007, 275-297.


Peter Aronsson
  Reproduktikonens värden
  Kulturstudier i Sverige, Studentlitteratur, 2007, 309-325.


Peter Aronsson
  The Old Cultural Regionalism - and the New
  An Agenda for Regional History., Northumbria University Press, 2007, 251-270.


Peter Aronsson
  Att minnas Carl von Linné
  Linné. En småländsk resa, Prisma, 2006, 268-307.


Peter Aronsson
  Bortom den stora berättelsen
  Arkeologi och mångkultur: rapport från Svenskt arkeologmöte 2006, Södertörns högskola, 2006, 23-33.


Peter Aronsson
  Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker
  Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2006, 1-17.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson
  Vad lär vi oss om det förflutna och varför brukas historia? Utbildningsvetenskapliga frågor om historiskt lärande
  Utbildningsvetenskap: ett kunskapsområde under formering, Carlssons, 2006, 194-233.


Peter Aronsson
  1905: unionsupplösning att glömma eller att stoltsera med?
  Goda grannar eller morska motståndare?: Sverige och Norge från 1814 till idag, Carlsson, 2005, 216-248.


Peter Aronsson
  Historiebruk och kulturarv
  Kulturarvens gränser. Komparativa perspektiv, Arkipelag, 2005, 21-38.


Peter Aronsson
  Kulturarvets berättelser - industriarvets mening
  Otydligt, otympligt, otaligt.: Det industriella kulturarvets utmaningar, Carlsson, 2005, 17-43.


Peter Aronsson
  Att minnas våld
  Våldets gränser, Historiska media, 2004, 237-266.


Peter Aronsson
  Den osedda filmen - kulturarv och visualiseringsprocesser
  Det förflutna som film och vice versa., Studentlitteratur, 2004, 59-96.


Conference Proceedings

Peter Aronsson and Gabriella Elgenius
  Building National Museums in Europe 1750–2010: Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. EuNaMus Report No. 1
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 64, Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson and Andreas Nyblom
  Comparing: National Museums, Territories, Nation-Building and Change. NaMu IV, Linköping University, Norrköping, Sweden 18–20 February 2008
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 30, Linköping University Electronic Press, 2008.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson and Magdalena Hillström
  NaMu, making national museums program, setting the frames, 26-28 February, Norrköping, Sweden
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 22, Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Peter Aronsson
  Historisk kunskap –: ett begrepp under förändring
  Historiedidaktik i Norden 9.: Del 2: historisk kunskap, 2012.


Peter Aronsson
  Kulturarv och historiebruk
  Skriftserie Tema Kultur och samhälle, 2012.


Peter Aronsson
  Foreword: A European Project
  Building National Museums in Europe 1750–2010: . Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011, 2011.


Peter Aronsson and Gabriella Elgenius
  Making National Museums in Europe – a comparative approach
  Building National Museums in Europe 1750–2010: Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011, 2011.


Peter Aronsson and Emma Bentz
  National Museums in Germany: Anchoring Competing Communities
  Building National Museums in Europe 1750–2010: Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011, 2011.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson
  Comparing National Museums: Methodological Reflections
  NaMu IV: Comparing: National Museums,Territories, Nation-Building and Change, 2008.


Peter Aronsson
  Historien, historikerna, Vilhelm Moberg och andra entreprenörer i kampen om det förflutna
  Resor i tiden - konferensrapport från De svenska historiedagarna i Växjö 2007. Aktuellt om historia, 2008:2,2007, 2008.


Peter Aronsson
  Historiebrukens källor. perspektiv och material
  Nordiska Arkivdagarna i Uppsala 2006,2006, 2007.


Peter Aronsson
  Making National Museums: Comparing Institutional Arrangements, Narrative Scope and Cultural Integration
  NaMu, making national museums program, setting the frames, 2007.


Peter Aronsson
  Att tänka territoriet. Nation och region samt kultur, natur och politik i skilda universitetsdiscipliner
  Regionalisme,2005, 2005.


Peter Aronsson
  Gammal och ny regionalism
  Regionalisme,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Marit Johansson
  Life in a World Heritage City: A case study of discussions and contested values in Angra do Heroísmo, the Azores
  2015.


  Fulltext PDF

Johanna Dahlin
  Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven: Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd
  2012.


  Fulltext PDF

Göran Gruber
  Medeltider: samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden
  2010.


  Fulltext PDF

Björn Ivarsson Lilieblad
  Moulin Rouge på svenska: Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920
  2009.


  Fulltext PDF

Anna Eskilsson
  På plats i historien: Studier av hembygsföreningar på 2000-talet
  2008.


  Fulltext PDF

Joakim Andersson
  Skilda världar: Samtida föreställningar om kulturarvsplatser
  2008.


  Fulltext PDF

Ingemar Lindaräng
  Helgonbruk i moderniseringstider: Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005
  2007.


  Fulltext PDF

Kyrre Kverndokk
  Pilegrim, turist og elev: Norske skoleturer til døds- og konsentrasjonsleirer
  2007.


  Fulltext PDF

Magdalena Hillström
  Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919
  2006.


  Fulltext PDF

Reports

Peter Aronsson, Simon Knell, Arne Bugge Amundsen, Bodil Axelsson, Felicity Bodenstein, Alexandra Bounia, Jocelyn Dodd, Lill Eilertsen, Constantin Iordachi, Ceri Jones, Kristin Kuutma, Ilaria Porciania, Dominique Poulot, Andrew Sawyer, Sheila Watson and Weiser Elizabeth
  National Museums Making History in A Diverse Europe
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 18, 2012.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson
  Hembygdsrörelsens frågor
  2007.


Peter Aronsson and Annika Sanden
  Idéer om hembygden: Utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en glokaliserad värld
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson, Lasse Kvarnström and Helena Kåks
  Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 1, 2005.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30