Göm menyn

Publications for Petter Ahlström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Petter Ahlström, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Mobilising and nurturing collaboration in research - the value of a focused imagination
  International Journal of Action Research, 2007, 3(No 3), 297-327.

Petter Ahlström and Fredrik Nilsson
  Affärsstrategier och seniorbostadsmarknaden
  Fastighetsnytt, 2005, 12 nr 5, 36-37.

Chapters in Books

Petter Ahlström, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
  Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik, Växjö University Press, 2008, 115-132.


Conference Articles

Petter Ahlström, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
  Högskolor och samhälle i samverkan 2007 HSS07,2007, 2007.


Petter Ahlström and Fredrik Nilsson
  Interaktivt forskningssamarbete med seniorbostadsentreprenörer
  The 17th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, 2003.


Ph.D. Theses

Petter Ahlström
  Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden
  2008.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Petter Ahlström
  Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden
  2005.


Reports

Petter Ahlström and Fredrik Nilsson
  Boende för äldre - utmaningar och möjligheter
  2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21