Publications for Per Oscarson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Ph.D. Theses

Per Oscarson
  Actual and Perceived Information Systems Security
  2007.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Per Oscarson
  Informationssäkerhet i verksamheter: begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter
  2001.


  Fulltext PDF