Göm menyn

Publications for Per-Erik Ellström


Publications mentioned in social media 46 times*

Journal Articles

Per Nilsen, Margit Neher, Per-Erik Ellström and Benjamin Gardner
  Implementation of Evidence-Based Practice From a Learning Perspective
  Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2017, 14(3), 192-199.
 Web of Science® Times Cited: 2

Gunilla Avby, Per Nilsen and Per-Erik Ellström
  Knowledge use and learning in everyday social work practice: A study in child investigation work
  Child & Family Social Work, 2017, 22, 51-61.
 Web of Science® Times Cited: 4

Margit Neher, Christian Ståhl, Per-Erik Ellström and Per Nilsen
  Knowledge Sources for Evidence-Based Practice in Rheumatology Nursing.
  Clinical Nursing Research, 2015, 24(6), 661-679.
 Web of Science® Times Cited: 1

Margit Neher, Christian Ståhl, Per-Erik Ellström and Per Nilsen
  Knowledge Sources for Evidence- Based Practice in Rheumatology Nursing
  Clinical Nursing Research, 2014, , 1-19.

Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Learning outcomes of a work-based training programme: The significance of managerial support
  European Journal of Training and Development, 2014, 38(3), 180-197.
   Fulltext  PDF  

Andreas Wallo, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Leadership as a balancing act between performance- and development-orientation: a study of managers’ and co-workers’ understanding of leadership in an industrial organisation
  Leadership & Organization Development Journal, 2013, 34(3), 222-237.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Per Nilsen, Kerstin Roback, Anders Broström and Per-Erik Ellström
  Creatures of habit: accounting for the role of habit in implementation research on clinical behaviour change
  Implementation Science, 2012, 7(53), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 57

Staffan Nilsson and Per-Erik Ellström
  Employability and talent management: challenges for HRD practices
  European Journal of Training and Development, 2012, 36(1), 26-45.

Per Nilsen, Gunilla Nordström (Avby) and Per-Erik Ellström
  Integrating research-based and practice-based knowledge through workplace reflection
  Journal of Workplace Learning, 2012, 24(6), 403-415.

Anders Hallqvist, Per-Erik Ellström and Lars-Christer Hydén
  The many faces of biographical learning
  Studies in the Education of Adults, 2012, 44(1), 70-84.

Henrik Kock and Per-Erik Ellström
  Formal and integrated strategies for competence development in SMEs
  Journal of European Industrial Training, 2011, 35(1), 71-88.
   Fulltext  PDF  

Per-Erik Ellström
  Practice-based innovation: a learning perspective
  Journal of Workplace Learning, 2010, 22(1-2), 27-40.
   Fulltext  PDF  

Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Competence development in the workplace: concepts, strategies and effects
  Asian Pacific Education Review, 2008, 9(1), 5-20.
 Web of Science® Times Cited: 19

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Two Types of Learning Environment: Enabling and Constraining A Study of Care Work
  Journal of Workplace Learning, 2008, 20(2), 84-97.
   Fulltext  PDF  

Henrik Kock, Andreas Gill and Per-Erik Ellström
  Why do small enterprises participate in a programme for competence development?
  Journal of Workplace Learning, 2008, 20(3), 181-194.

Lennart Svensson, Per-Erik Ellström and Göran Brulin
  Introduction: On Interactive Research
  International Journal of Action Research, 2007, 3, 233-249.

Per-Erik Ellström
  Arbetsplatslärandets janusansikte
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2005, 10(3/4), 182-194.

Per-Erik Ellström, A. Löfberg and L. Svensson
  Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv
  Pedagogisk forskning, 2005, 10(3/4), 162-181.

Lennart Svensson, Per-Erik Ellström and Carina Åberg
  Integrating formal and informal learning at work.
  Journal of Workplace Learning, 2004, 16(8), 479-491.

Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Nya organisationsformer - nya krav på ledarskap?
  Synopsis : informasjon om informasjon, 2004, nr 5, .

Per-Erik Ellström and Knud Illeris
  Workplace learning - Scandinavian perspectives
  Journal of Workplace Learning, 2004, 16(8), 427-430.

Per-Erik Ellström
  Time and the Logics of Learning
  Lifelong Learning in Europe, 2002, 2, 86-93.

Per-Erik Ellström
  Integrating Learning and Work: Conceptual Issues and Critical Conditions
  Human Resource Development Quarterly, 2001, 12(4), 421-435.

Per-Erik Ellström
  Den svåra balansen mellan rutin och reflektion
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2000, 3, 14-19.

Per-Erik Ellström
  The Many Meanings of Occupational Competence and Qualification
  Journal of European Industrial Training, 1997, 21(6/7), 266-274.

Per-Erik Ellström
  Four Faces of Educational Organizations
  Higher Education, 1983, 12(2), 231-241.

Books

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Verksamhetskultur och lärande: om äldreomsorgen som lärandemiljö
    Studentlitteratur, 2003.


Per-Erik Ellström
  Arbete och lärande: Förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete
    Arbetslivsinstitutet, 1996.


  Fulltext PDF

Per-Erik Ellström
  Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp och teoretiska perspektiv
    Publica, 1992.


  Fulltext PDF

Anthologies

Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock and Andreas Wallo
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv
  Studentlitteratur AB, 2016.


Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten and Malin Tillmar
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices
  Edward Elgar Publishing, 2015.


Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet
  Studentlitteratur, 2009.


Kerstin Ekberg, Jörgen Eklund, Per-Erik Ellström and Stina Johansson
  Tid för utveckling?
  Studentlitteratur, 2006.


Per-Erik Ellström and Glenn Hultman
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet
  Studentlitteratur, 2004.


Kenneth Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Torsten Björkman, Per-Erik Ellström and Jan Johansson
  Utbildning, kompetens och arbete
  Studentlitteratur, 2002.


Per-Erik Ellström, Bernt Gustafsson and Staffan Larsson
  Livslångt lärande
  Studentlitteratur, 1996.


Chapters in Books

Andreas Wallo, Anna Fogelberg Eriksson, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Förändrat ledarskap: ledarskap i förändring
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 55-76.


Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock and Andreas Wallo
  Inledning
  Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 11-23.


Andreas Wallo and Per-Erik Ellström
  Ledarskap för lärande och utveckling
  Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, Natur och kultur, 2016, 339-363.


Andreas Wallo, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Ledarskap i brytningstid: om ledarskap i ett industriföretag i förändring
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 163-182.


Anna Fogelberg Eriksson, Andreas Wallo, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Traditioner inom ledarskapsforskningen
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 25-54.


Gunilla Avby, Per Nilsen and Per-Erik Ellström
  Exploring evidence-based practice in practice: the case of social work
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 153-168.


 Web of Science® Times Cited: 1

Lennart Svensson, Göran Brulin and Per-Erik Ellström
  Interactive research and ongoing evaluation as joint learning processes
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 346-361.


Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten and Malin Tillmar
  Sustainable development in organizations
  Sustainable development in organizations: Studies on Innovative Practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 1-15.


 Web of Science® Times Cited: 1

Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Ledarskap för lärande?: En studie av första linjens chefer inom äldreomsorgen
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 57-67.


Per-Erik Ellström and Per Nilsen
  Promoting Practice-Based Innovation Through Learning at Work
  International handbook of research in professional and practice-based, Springer, 2014, 1161-1185.


Per Nilsen and Per-Erik Ellström
  Fostering practice-based innovation through reflection at work
  Practice-based Innovation: Insights, Applications and Policy Implications, Springer, 2012, 155-172.


Per-Erik Ellström
  Læring i spændingsfeltet mellem produktionens og udviklingens logik
  49 texter om Læring, Samfundslitteratur, 2012, 467-477.


Göran Brulin, Per-Erik Ellström and Lennart Svensson
  Partssamverkan för effektiva produktionssystem och tillväxt
  Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och effektivitet, SNS förlag, 2012, 69-89.


Per-Erik Ellström
  Informal Learning at Work: Conditions, Processes and Logics
  The SAGE Handbook of Workplace Learning, SAGE Publications Ltd, 2011, 105-119.


Per-Erik Ellström
  Forskning om kompetensutveckling i företag och organisationer
  Arbetsplatslärande: att leda och organisera kompetensutveckling, Studentlitteratur, 2010, 21-48.


Per-Erik Ellström
  Organizational Learning
  International Encyclopedia of Education, Elsevier, 2010, 47-52.


Per-Erik Ellström
  Användning och nytta av utvärderingar: ett lärandeperspektiv
  Lärande utvärdering, Studentlitteratur, 2009, 103-129.


Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Competence development in the workplace: concepts, strategies and effects
  International Perspectives on Competence Development: Developing skills and capabilities, Routledge, 2009, 34-54.


Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson and Henrik Kock
  Ledarskap i "nya" organisationsformer
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, 2009, 47-70.


Per-Erik Ellström
  Lärande i arbetsliv och yrkesutbildning
  Didaktik för yrkeslärare, Studentlitteratur, 2009, 15-38.


Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Mot en förändrad ledarroll
  Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, 2009, 161-182.


Per-Erik Ellström
  The use and benefits of evalutions: a learning perspective
  Learning through ongoing evaluation, Studentlitteratur, 2009, 107-132.


Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson and Henrik Kock
  Traditioner inom ledarskapsforskningen
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, 2009, 17-46.


Per-Erik Ellström
  Praktikbaserade innovationsprocesser i kommunal verksamhet.
  Kommunledning och samhällsutveckling, Studentlitteratur, 2006, 227-256.


Per-Erik Ellström
  The Meaning and Role of Reflection in Informal Learning at Work
  Productive Reflection at Work. Learning for Changing Organizations., Routledge, 2006, 43-53.


Per-Erik Ellström
  Tid för utveckling?
  Tid för utveckling?, Studentlitteratur, 2006, 27-52.


Per-Erik Ellström
  Two Logics of Learning
  Learning, Working and Living. Mapping the Terrain of Working Life, Palgrave Macmillan, 2006, 33-49.


Per-Erik Ellström
  Kompetenceudvikling på arbejdspladsen: Forudsaettninger, processer, effekter
  Arbejdspladsen som laeringsmiljö, Roskilde Universitetsforlag, 2004, 85-105.


Per-Erik Ellström
  Lärande i arbetslivet - innebörder, villkor och logiker
  Utfordringar for voksnes laering. Et nordisk perspektiv, Vox, 2004, 190-204.


Per-Erik Ellström
  Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande.
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet, Studentlitteratur, 2004, 17-40.


Per-Erik Ellström
  Developmental learning - a condition for organizational learning
  Facing up to the learning organisation challenge: I, Key issues from a European perspective, Office for Official Publications of the Europe, 2003, 22-32.


Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Ledarskap i teamorganiserad verksamhet
  Ledarskap i teamorganiserad verksamhet, Filosofiska fakulteten, CMTO, 2003, 71-91.


Per-Erik Ellström
  Lärande - i spänningsfältet mellan produktionens och utvecklingens logik
  Utbildning, kompetens och arbete, Studentlitteratur, 2002, 335-353.


Per-Erik Ellström and Bo Davidson
  Chans till livslångt lärande? Yrkesutbildningens och arbetsplatsens betydelse för utvecklande lärande
  Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning :: några forskarperspektiv, Skolverket, 2001, -230.


Per-Erik Ellström
  Lärande och innovation
  Lärdilemman i arbetslivet :: teoretiska och praktiska perspektiv på lärande i organisationer, Studentlitteratur, 2001, -292.


Per-Erik Ellström
  Lärande och kompetensutveckling i magra organisationer. Problem och möjligheter
  <em></em>Avveckla eller utveckla?: en antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer, Rådet för arbetslivsforskning, 2000, 136-157.


Per-Erik Ellström
  Between Work and Education. On the Cultural Shaping of Vocational Education and Training
  Challenges and Development. Adult Education Research in Nordic Countries, Tapir Academic Press, 1999, .


Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Ständig förbättring som lärandeprocess
  Ständig förbättring - om utveckling av arbete och kvalitet, Arbetslivsinstitutet, 1999, 171-198.


Per-Erik Ellström
  The Role of Labour Market Programmes in Skill Formation
  Bridging the Skills Gap Between Work and Education, Kluwer Academic Publishers, 1999, .


Per-Erik Ellström
  Visionen om den lärande och innovativa kommunen
  Arbetsgivarpolitiken i fokus. Olika perspektiv på strategiska arbetsgivarfrågor, Svenska kommunförbundet, 1999, -40.


Per-Erik Ellström
  The Many Meanings of Occupational Competence and Qualification
  Key Qualifications in Work and Education, Kluwer Academic Publishers, 1998, .


Per-Erik Ellström
  Att lära hela livet. Om vanetänkande och förnyelse i arbete och vardag
  Handla! Om förändring, välfärd, arbete, lärande, konsumtion, arkitektur, design, kultur, framtid, Nerenius & Santérus Förlag, 1997, .


Per-Erik Ellström and Maria Gustavsson
  Lärande produktion
  Livslångt lärande, Studentlitteratur, 1996, .


Per-Erik Ellström
  Rutin och reflektion. Förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete
  Livslångt lärande, Studentlitteratur, 1996, .


Per-Erik Ellström and Per-Olof Svedin
  Between Work and Education
  The Struggle for Democratic Education, Equality and Participation in Sweden, The Falmer Press, 1989, 169-190.


Conference Articles

Mattias Elg, Martina Berglund, Per-Erik Ellström, Henrik Kock, Malin Tillmar and Andreas Wallo
  Sustainable Working Life development through interactive research
  The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018, 2018.


Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Facilitating Practice-Based Innovation Processes through Workplace Learning
  The 7th International Conference on. Researching Work and Learning. (RWL7), Shanghai, December 2011, 2011.


Nilsen Per, Gunilla Nordström (Avby) and Per-Erik Ellström
  Integrating Research-based and Practice-based Knowledge through Workplace Reflection
  International Conference on Researching Work and Learning (RWL), Shanghai, 4-7 December 2011, 2011.


Göran Brulin, Per-Erik Ellström, Magnus Kloftsten and Lennart Svensson
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation: A study of the art, design and impact issues
  Proceedings of 56:th ISCB world conference, 2011.


Lennart Svensson, Per-Erik Ellström and Göran Brulin
  Organizing Interactive Research in a Triple Helix Context: a Mode III perspective
  7th Biennial International Conference on University, Industry & Governmental Linkages, University of Strathclyde, Glasgow, 17 - 19 June, 2009, 2009.


Per-Erik Ellström
  Practice-based innovation: a learning perspective
  The 6th International Conference on Researching Work and Learning (RWL6), Roskilde, Denmark, June 28 to July 1, 2009.


Per-Erik Ellström
  Knowledge Creation through Interactive Research: A Learning Perspective
  The European Conference on Educational Research (ECER), Gothenburg, September 10-12, 2008, 2008.


Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  A Leadership for Learning? A Study of Leadership in Team-Based Organizations.
  The 8th International Conference on Human Resource Development Research Practice across Europe,2007, 2007.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Conditions of Learning: A Study of Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Learning Environments: A Study of Learning Conditions and Practices in Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Per-Erik Ellström
  Knowledge Creation through Interactive Research: A Partnership Approach
  Högskola och samhälle i samverkan, HSS-07,2007, 2007.


Henrik Kock, Andreas Gill and Per-Erik Ellström
  Practices of Competence Development in the Workplace: Relations between learning environments, strategies and learning outcomes in SMEs.
  The Second Nordic Conference on Adult Learning,2007, 2007.


Henrik Kock, Andreas Gill and Per-Erik Ellström
  Strategies for Competence Development at the Workplace: Learning Environments and Learning Outcomes
  The European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006, 2006.


Andreas Gill, Henrik Kock and Per-Erik Ellström
  Why do Small Enterprises Participate in a Programme for Competence Development?
  European Conference on Educational Research,2005, 2005.


Louise Moqvist, Glenn Hultman and Per-Erik Ellström
  A Study of Top Managers' Work Practices in Swedish Public Administration - A Learning Perspective
  ECER conference,2004, 2004.


Maria Gustavsson, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Fostering Work-Based Learning in Teams Through an Educational Intervention
  European Conference on Educational Research ECER,2004, 2004.


Bodil Ekholm, Eva Ellström, Per-Erik Ellström and Maria Gustavsson
  Utvecklingsinriktat lärande och arbetslagsdriven verksamhetsutveckling i kommunal verksamheter.
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2003, 2003.


Per-Erik Ellström and Eva Ellström
  Betingelser för lärande.
  Socialstyrelsen: Kompetenskrav inom vård och omsorg till äldre.,2001, 2001.


Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Continuous Improvement and Learning. Two Sides of the Same Coin?
  International Conference on TQM and Human Factors,1999, 1999.


Jörgen Eklund, Per-Erik Ellström and Johan Karltun
  Standardisation - A Means for Creating Developing Work?
  Ergonomics for Global Quality and Productivity: Proceedings, 1998.


Ph.D. Theses

Gunilla Avby
  Evidence in Practice: On Knowledge Use and Learning in Social Work
  2015.


  Fulltext PDF

Annika Engström
  Lärande samspel för effektivitet: En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag
  2014.


  Fulltext PDF

Erica Byström
  Ett lärorikt arbete?: Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet
  2013.


  Fulltext PDF

Anders Hallqvist
  Work Transitions as Biographical Learning: Exploring the Dynamics of Job Loss
  2012.


  Fulltext PDF

Karin Kilhammar
  Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer
  2011.


  Fulltext PDF

Andreas Wallo
  The Leader as a Facilitator of Learning at Work: A study of learning-oriented leadership in two industrial firms
  2008.


  Fulltext PDF

Staffan Nilsson
  From Higher Education To Professional Practice: A comparative study of physicians' and engineers' learning and competence use
  2007.


  Fulltext PDF

Lillemor Wallgren
  Mellan skilda världar: En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor
  2007.


  Fulltext PDF

Erik Jakobsson
  Mot en ny vuxenutbildningspolitik?: Regional utveckling som policy och praktik
  2007.


  Fulltext PDF

Louise Moqvist
  Ledarskap i vardagsarbetet: en studie av högre chefer i statsförvaltningen
  2005.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag
  2005.


  Fulltext PDF

Barbro Nilsson
  Förändringsdynamik: utveckling, lärande och drivkrafter för förändring
  2003.


Henrik Kock
  Lärande i teamorganiserad produktion: en studie av tre industriföretag
  2002.


Maria Gustavsson
  Potentialer för lärande i processoperatörers arbete: En studie av operatörers lärande och arbete inom högautomatiserad processindustri
  2000.


  Fulltext PDF

Elinor Edvardsson Stiwne
  Förändringsprocesser i kommunal organisation: En studie av organisering och meningsskapande i två förvaltningar
  1997.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Karin Sjöberg Forssberg
  Att skapa drivkrafter för lärande och förändring: En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun
  2016.


  Fulltext PDF

Agneta Halvarsson Lundkvist
  Styrning genom lärande: En studie av programutvecklingens dynamik i nationella program
  2013.


Reports

Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Henrik Kock and Malin Tillmar
  Impact Evaluation report: Helix Vinn Excellence Centre 2006 - 2015
  HELIX working papers, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Steen Hoyrup and Per-Erik Ellström
  Arbejdspladslæring. Forudsætninger, Strategi/Metoder, Resultater
  TemaNord, 576, 2007.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
  FoU-rapport, 34, 2006.


Per-Erik Ellström, Maria Gustavsson and Per-Olof Svedin
  Lärande i en temporär organisation - en studie av ett företagsinternt utvecklingsprogram för processoperatörer.
  2000.


Staffan Larsson, Stellan Boozon, Lars-Ove Dahlgren, Per-Erik Ellström, Håkan Hult and Ann-Marie Laginder
  Vuxnas lärande - en profil vid Linköpings universitet
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 11, 1999.


Per-Erik Ellström and Barbro Nilsson
  Kompetensutveckling i små- och medelstora företag. En studie av förutsättningar, strategier, och effekter
  LiU-PEK-R, 199, 1997.


Per-Erik Ellström
  Yrkeskompetens och lärande i processoperatörers arbete. En översikt av teori och forskning
  LiU-PEK-R, 200, 1997.


Per-Erik Ellström, Bo Davidson and Dan Rönnqvist
  Kontext, kultur och verksamhet: En analys av AMUs organisation och pedagogiska miljö
  Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog, 152, 1990.


Per-Erik Ellström, Bo Davidson and Dan Rönnqvist
  Mellan arbetsliv och utbildning. En amalys av AMU: s pedagogiska miljö.
  LIU-PEK-AR, 26, 1990.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30