Göm menyn

Publications for Per Andersson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 24 times*

Journal Articles

Susanne Köpsén and Per Andersson
  Boundary processes in connection with students' workplace learning: Potentials for VET teachers' continuing professional development
  Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2018, 8(1), 58-75.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson and Susanne Köpsén
  Maintaining Competence in the Initial Occupation: Activities among Vocational Teachers
  Vocations and Learning, 2018, 11(2), 317-344.
   Fulltext  PDF  

Susanne Köpsén and Per Andersson
  Reformation of VET and demands on teachers’ subject knowledge: Swedish vocational teachers’ recurrent participation in a national CPD initiative
  Journal of Education and Work, 2017, 30(1), 69-83.
 Web of Science® Times Cited: 1

Dörte Bernhard and Per Andersson
  Swedish Folk High Schools and Inclusive Education
  Nordic Studies in Education, 2017, 37(2), 87-102.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson, Susanne Köpsén and Bjørn Magne Aakre
  Editorial: The first issue of NJVET in a new shape
  Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2016, 6(1), i-ii.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson
  Bedömning av vuxnas kunskap och kompetens
  KOM. Kommunikation mellan vuxenutbildare, 2015, 43(2), 34-34.

Per Andersson and Susanne Köpsén
  Continuing professional development of vocational teachers: participation in a Swedish national initiative
  Empirical Research in Vocational Education and Training, 2015, 7(7), 1-20.

Per Andersson
  Från slöjdseminariet på Nääs till samtida gerillaslöjd
  Mimer. Nationellt program för folkbildningsforskning, 2015, (1), 1-2.

Anders Szczepanski and Per Andersson
  Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2015, 20(1-2), 127-149.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson
  Validering av reell kompetens
  Dialog, 2015, , 36-37.

Per Andersson and Andreas Fejes
  Svensk forskning om validering av vuxnas lärande: Trender och tendenser
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2014, 19(4-5), 324-344.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson
  Basic eligibility: Threshold or fork in the road to higher education?
  Journal of Adult and Continuing Education, 2013, 19(2), 24-44.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson
  Folkhögskollärare som folkbildare
  Venue, 2013, , .

Per Andersson, Andreas Fejes and Fredrik Sandberg
  Introducing research on recognition of prior learning
  International Journal of Lifelong Education, 2013, 32(4), 405-411.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson, Susanne Köpsén, Anne Larson and Marcella Milana
  Qualification paths of adult educators in Sweden and Denmark
  Studies in Continuing Education, 2013, 35(1), 102-118.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Per Andersson and Andreas Fejes
  Effects of Recognition of Prior Learning as Perceived by Different Stakeholders
  Prior Learning Assessment Inside Out, 2012, 1(2), .
   Fulltext  PDF  

Leif Berglund and Per Andersson
  Recognition of knowledge and skills at work: In whose interests?
  Journal of Workplace Learning, 2012, 24(2), 73-84.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson
  Forskning om vuxnas lärande
  KOM. Kommunikation mellan vuxenutbildare, 2011, 39(1), 23-24.

Per Andersson and Mattias Danielsson
  Reell kompetens som resurs i högre utbildning?
  Högre Utbildning, 2011, 1(1), 3-14.

Fredrik Sandberg and Per Andersson
  RPL for accreditation in higher education: as a process of mutual understanding or merely lifeworld colonisation?
  Assessment & Evaluation in Higher Education, 2011, 36(7), 767-780.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Per Andersson and Andreas Fejes
  Mobility of knowledge as a recognition challenge: experiences from Sweden
  International Journal of Lifelong Education, 2010, 29(2), 201-218.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson and Shibao Gao
  Governing through non/recognition: the missing 'R' in the PLAR for immigrant professionals in Canada and Sweden
  International Journal of Lifelong Education, 2009, 28(4), 423-437.
   Fulltext  PDF  

Andreas Fejes and Per Andersson
  Recognising Prior Learning: Understanding the Relations Among Experience, Learning and Recognition from a Constructivist Perspective
  Vocations and Learning, 2009, 2(1), 37-55.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 18

Per Andersson and Lisbeth Eriksson
  Tema: Vuxnas lärande och demokrati
  Utbildning och Demokrati, 2009, 18(3), 7-12.

Per Andersson and Kristina Hellberg
  Trajectories in teacher education: Recognising prior learning in practice
  ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, 2009, 37(3), 271-282.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Per Andersson
  National Policy and the Implementation of Recognition of Prior Learning in a Swedish Municipality
  Journal of education policy, 2008, 23(5), 515-531.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 7

Per Andersson and Ali Osman
  Recognition of Prior Learning as a Practice for Differential Inclusion and Exclusion of Immigrants in Sweden
  Adult Education Quarterly, 2008, 59(1), 42-60.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 15

Per Andersson and Åsa Hult
  Validation in the Nordic countries: A comparative analysis
  Lifelong Learning in Europe, 2008, 8(3), 150-157.

Per Andersson
  Recognition of informal ICT competence
  Tidsskriftet Digital kompetanse, 2007, 2(3), 173-188.

Andreas Fejes and Per Andersson
  Validering som styrningsteknik i svensk vuxenutbildning
  Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2007, 2, .

Per Andersson
  Caretakers' experiences of RPL
  Journal of Vocational Education and Training, 2006, 58(2), 115-133.

Per Andersson
  'Validation': mobilisation and disciplination
  Journal of adult and continuing education, 2006, 12(2), 139-155.

Per Andersson and Andreas Fejes
  Recognition of prior learning as a technique for fabricating the adult learner: a genealogical analysis on Swedish adult education policy
  Journal of education policy, 2005, 20(5), 595-613.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 29

Per Andersson, Andreas Fejes and Song-Ee Ahn
  Recognition of Prior Vocational Learning in Sweden
  Studies in the Education of Adults, 2004, 36(1), 57-71.
   Fulltext  PDF  

Per Andersson
  Folkbildningen och det flexibla lärandet
  Forskning om folkbildning : medlemsblad för Föreningen för folkbildningsforskning, 2002, (1 / 2002), 15-18.

Per Andersson
  Utbildning av arbetslösa i komvux: Vad händer när en statlig satsning ska genomföras i kommunerna?
  KOM : kommunikation mellan kommunala vuxenutbildare, 1995, 21(3), .

Books

Per Andersson and Andreas Fejes
  Kunskapers värde: Validering i teori och praktik
    Studentlitteratur, 2010.


Per Andersson and Andreas Fejes
  Kunskapers värde: validering i teori och praktik
    Studentlitteratur, 2005.


Per Andersson, Carin Grundberg, Lena Måhl, Christina Alvner and Anders Lundin
  Ta chansen att utvecklas som seniorscoutledare
    Svenska Scoutförbundet, 1992.


Anthologies

Per Andersson, Andreas Fejes and Fredrik Sandberg
  Recognition of Prior Learning: Research from around the globe
  Routledge, 2015.


Per Andersson and Judy Harris
  Re-theorising the Recognition of Prior Learning
  NIACE, 2006.


Chapters in Books

Per Andersson and Susanne Köpsén
  Aktuella kunskaper i undervisningsämnet: En utmaning för yrkesläraren
  Yrkesutbildning: Mellan skola och arbetsliv, Studentlitteratur AB, 2018, 119-135.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Arbetsplatsförlagt lärande: Även för yrkeslärare
  Yrkesutbildning: Mellan skola och arbetsliv, Studentlitteratur AB, 2018, 137-153.


Helena Tsagalidis and Per Andersson
  Bedömning av yrkeskunnande
  Yrkesutbildning: Mellan skola och arbetsliv, Studentlitteratur AB, 2018, 173-194.


Åsa Mårtensson, Sofia Nyström and Per Andersson
  Handledare på arbetsplatserna
  Yrkesutbildning: Mellan skola och arbetsliv, Studentlitteratur AB, 2018, 155-171.


Kirsten Aagaard, Per Andersson, Timo Halttunen, Brian Benjamin Hansen and Ulla Nistrup
  Quality in Validation of Prior Learning: Experiences in researching the practice of the Nordic Model for Quality in Validation of Prior Learning
  The Learner at the Centre: Validation of Prior Learning strengthens lifelong learning for all, European Centre Valuation of Prior Learning/ VIA University College, 2017, 89-102.


Åsa Mårtensson and Per Andersson
  Tid för handledning
  Yrkesdidaktikens mångfald, Lärarförlaget, 2017, 125-138.


Per Andersson
  Validation as a Learning Process
  The Learner at the Centre: Validation of Prior Learning strengthens lifelong learning for all, European Centre Valuation of Prior Learning/ VIA University College, 2017, 121-127.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Yrkeslärares kompetensutveckling
  Yrkesdidaktikens mångfald, Lärarförlaget, 2017, 205-227.


Anders Szczepanski and Per Andersson
  Perspectives on place: 15 professors' perceptions of the importance of the place for learning and teaching outdoors
  Koncepcja zrównowazonego rozwoju: Wksztalceniu nauczycieli klas poczatkowych, Wydamnictwo Akademii Pedagogiki Specijalnej, 2016, 45-66.


Dörte Bernhard and Per Andersson
  Sonderpädagogische Kompetenz in schwedischen Volkshochschulen
  Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft, Verlag Julius Klinkhardt, 2016, 289-299.


Per Andersson, Andreas Fejes and Fredrik Sandberg
  Introduction: Introducing research on recognition of prior learning
  Recognition of Prior Learning: Research from around the globe, Routledge, 2015, 1-7.


Andreas Fejes and Per Andersson
  Recognition of prior learning within elderly care work
  Working and learning in times of uncertainty: Challenges to adult, professional and vocational education, Sense Publishers, 2015, 145-156.


  Fulltext PDF

Per Andersson
  Att bli och vara folkhögskollärare
  Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2013, Föreningen för folkbildningsforskning, 2014, 73-89.


Per Andersson
  Bedömning och betygssättning av yrkeskunskaper
  Lära till yrkeslärare, Studentlitteratur AB, 2014, 195-216.


Per Andersson
  Endword: Research into practice?
  Handbook of the recognition of prior learning: research into practice, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2014, 407-412.


Per Andersson
  Experience as the basis of eligibility for higher education
  The Power of VPL: Validation of Prior Learning as a multi-targeted approach for access to learning opportunities for all, Inholland University AS & European Centre Valuation Prior Learning, 2014, 39-55.


Fredrik Sandberg and Per Andersson
  Jürgen Habermas
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 209-225.


Per Andersson
  RPL in further and vocational education and training
  Handbook of the recognition of prior learning: research into practice, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2014, 337-355.


Per Andersson
  Värdet av reell och formell kompetens
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 8-19.


  Fulltext PDF

Per Andersson and Susanne Köpsén
  Yrkesdidaktiska utmaningar
  Lära till yrkeslärare, Studentlitteratur AB, 2014, 217-224.


Per Andersson and Kristina Hellberg
  Yrkeseleven
  Lära till yrkeslärare, Studentlitteratur AB, 2014, 131-154.


Per Andersson and Andreas Fejes
  Mobility of knowledge as a recognition challenge: Experiences from Sweden
  Transnational Migration and Lifelong Learning: Global Issues and Perspectives, Routledge, 2013, 54-71.


Per Andersson
  National Policy and the Implementation of Recognition of Prior Learning in a Swedish Municipality
  Social Theory and Education Research. Volume four, Sage Publications, 2013, 515-531.


Per Andersson
  Validering och det livslånga lärandet
  Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 159-172.


Per Andersson
  Validering som verktyg för arbetsplatslärande
  Ingredienser för framgångsrikt arbetsplatslärande: En populärvetenskaplig sammanställning i halvtid, Luleå tekniska universitet, 2012, 22-26.


Sam Paldanius, Song Ee Ahn and Per Andersson
  Vuxnas val av studier: Att välja utbildning eller inte
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 124-130.


Ali Osman and Per Andersson
  Precarious Accreditation?: Inclusion of Immigrants in Precarious Labour Market Positions
  Precarious Employment in Perspective: Old and New Challenges to Working Conditions in Sweden, Peter Lang Publishing Group, 2011, 263-285.


Per Andersson
  Provision of Prior Learning Assessment
  Adult Learning and Education, Elsevier, 2011, 192-221.


Per Andersson and Andreas Fejes
  Sweden: The developing field of validation research
  Researching the Recognition of Prior Learning: International Perspectives, NIACE, 2011, 228-247.


Per Andersson
  Validering som læreproces: anerkendelse af realkompetencer i et pædagogisk perspektiv
  Anerkendelse af realkompetencer: en antologi, Viasystime, 2011, 77-87.


Per Andersson
  El reconeixement de l'aprenentatge anterior com una tècnica de govern
  Foucault i l'aprenentatge permanent: Governant el subjecte, Edicions del Crec i Denes Editorial, 2010, 195-209.


Per Andersson
  El reconocimiento del aprendizaje anterior como una técnica de gobierno
  Foucault y el aprendizaje permanente: Gobernando el sujeto, Ediciones del CREC, 2010, 197-211.


Per Andersson
  Provision of Prior Learning Assessment
  International Encyclopedia of Education: Volume 1, Elsevier, 2010, 169-174.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Views on adult educators
  BAEA: Becoming Adult Educators in the European Area: Synthesis research report, Danish School of Education, Aarhus University, 2010, 43-53.


Song-ee Ahn, Per Andersson, Andreas Fejes, Eva Flogell and Georg Karlsson
  Kunskap – synlig, standardiserad och jämförbar?
  Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, 123-142.


Per Andersson
  Reflektioner kring en modell för bedömning av reell kompetens, utvecklad inom projektet Validering West
  Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens inom universitet och högskola, Högskolan i Borås, 2009, A1-A5.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Teknikens roller och folkbildningens IKT-identitet
  Organisation, teknik och lärande, Carlsson Bokförlag, 2009, 104-127.


Per Andersson
  Recognition of prior learning as a technique of governing
  Foucault and lifelong learning: Governing the subject, Routledge, 2008, 126-137.


Per Andersson and Staffan Larsson
  Forskarskolan i vuxnas lärande
  Resultatdialog 2007. Forskning inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet, 2007, 19-23.


Andreas Fejes and Per Andersson
  Historicising Validation: The 'New' idea of validation in Sweden and its promise for economic growth
  Adult education - Liberty, Fraternity, Equality? Nordic views on lifelong learning, Finnish Educational Research Association, 2007, 161-181.


Per Andersson
  Kunskapens värde - en studie av validering
  Resultatdialog 2007. Forskning inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet, 2007, 14-18.


Per Andersson
  Different faces and functions of RPL: an assessment perspective
  Re-theorising the Recognition of Prior Learning, NIACE, 2006, 31-50.


Shibao Guo and Per Andersson
  The politics of difference: non/recognition of the foreign credentials and prior work experience of immigrant professionals in Canada and Sweden
  Re-theorising the Recognition of Prior Learning, NIACE, 2006, 183-203.


Per Andersson
  Validering av vuxnas lärande
  Om vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, 109-134.


Per Andersson
  Vuxenpedagogisk forskning i Sverige
  Vuxenantologin: en grundbok om vuxnas lärande, Atlas, 2006, 73-118.


Per Andersson
  IT-stött lärande - folkbildning i tiden?
  Folkbildning - samtidig eller tidlös?: om innebörder över tid, Mimer och Skapande vetande, 2005, 101-113.


Per Andersson
  IKT, pedagogik och demokrati i folkbildningen.
  Folkbildning och lärande med IKT-stöd. En antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund, Regeringskansliet, Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004, 2004, 41-51.


Per Andersson
  Validering av flexibelt lärande
  Utsikter och insikter. En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen, Nationellt centrum för flexibelt lärande, 2004, 91-101.


Per Andersson
  Validering av utländsk yrkeskompetens - en studie av tre pilotprojekt
  Validering av vuxnas kunskap och kompetens : slutbetänkande, Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2001, 173-270.


Per Andersson
  Examinationens betydelse för studierna. Vad tidigare forskning kan lära oss om hur studerande förhåller sig till sin utbildning
  I Teori och Praktik, Linköpings universitet, Centrum för universitetspedagogik, 1998, .


Per Andersson
  Programutveckling i scoutkåren
  Tillsammans: att utvecklas i scoutkåren, Svenska Scoutförbundet, 1997, 30-33.


Per Andersson and Nils-Åke Sjösten
  Vuxenpedagogik i Sverige: Forskning, utbildning, utveckling. En kartläggning
  Delbetänkande av Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna, Fritzes, 1997, 1-72.


Per Andersson and Bosse Bergstedt
  Kunskapens makt. Om Foucault, förnuftskritik och självomsorg
  Livslångt lärande, Studentlitteratur, 1996, 98-120.


Conference Articles

Per Andersson and Susanne Köpsén
  VET teachers’ continuing professional development for industry currency in the initial occupations
  Vocational Education & Training: Emerging Issues. VOICES FROM RESEARCH. VII International Conference & Research Workshop, Stockholm, May 7–8, 2018, 2018.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Potentials for vocational teachers to retain competent in the vocational subject: – Vocational students’ work placements as a learning opportunity for their teachers Paper presented at the
  45th NERA Congress, Copenhagen, 23-25 March 2017, 2017.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Vocational students’ work placements as a learning opportunity for Swedish VET teachers
  Vocational Education & Training - Emerging Issues. VOICES FROM RESEARCH. VI International Conference & Research Workshop, Stockholm University, Stockholm. May 08-09, 2017, 2017.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Maintaining vocational competence: a survey study among vocational teachers
  Vocational Education & Training - Emerging Issues. VOICES FROM RESEARCH, V International Conference & Research Workshop, Stockholm, Sweden, May 9-10, 2016.


Per Andersson and Kari Nissinen
  The difference between actual skills and formal qualifications: Potential for recognition of prior learning (RPL), or need for recurrent education?
  44th NERA Congress, Helsinki, March 9-11, 2016, 2016.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Vocational teachers’ continuing professional development: a survey study
  NORDYRK 2016, 2016.


Tarja Tikkanen, Kari Nissinen, Per Andersson and Heikki Silvennoinen
  Basic skills and participation in lifelong learning among low-educated adults: A comparison between Denmark, Finland, Norway, Sweden
  43rd Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, March 4–6, 2015, 2015.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Continuing professional development among vocational teachers – barriers and opportunities,
  Education and Transition - Contributions from Educational Research, ECER 2015, Budapest, September 7-11, 2015, 2015.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Continuing professional development of Swedish vocational teachers: Recurrent participation in CPD
  43rd Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg 4-6 March 2015, 2015.


Per Andersson and Kajsa Ellegård
  Everyday life of teachers in compulsory schools and folk high schools
  43rd Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, March 4–6, 2015, 2015.


Per Andersson, Erik Nylander, Dörte Bernhard and Lina Rahm
  Folkhögskolor, funktionsnedsättningar och specialpedagogik
  Mimers forskarkonferens, 2015.


Tarja Tikkanen, Kari Nissinen, Heikki Silvennoinen and Per Andersson
  Skills and participation in lifelong learning among adults with tertiary education: A comparison between Denmark, Finland, Norway, Sweden
  6th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Adult Education and the Planetary Condition, 25.-28.3.2015, Tampere, Finland, 2015.


Per Andersson and Kajsa Ellegrd
  Time squeezed teachers?: Structural patterns in the time use of teachers’ in folk high schools
  6th Nordic Conference on Adult Education and Learning,Tampere, Finland, March 25-28, 2015, 2015.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  VET Teachers’ Continuing Professional Development: barriers and opportunities
  Vocational Education & Training: Emerging Issues? VOICES FROM RESEARCH. IV International Conference & Research Workshop, Stockholm, May 11–12, 2015, 2015.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  VET Teachers’ Continuing Professional Development: participation, momentum and perceived results
  NORDYRK 2015, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors, 10-12 juni 2015, 2015.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Continuing professional development of vocational teachers: Participation in a national initiative in Sweden
  NORDYRK-konferansen 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus, 11-13 juni 2014, 2014.


Per Andersson and Kajsa Ellegård
  Lärare i tidens grepp?: Aktivitetsmönster som strukturerar folkhögskollärares arbetsvecka
  Mimers forskarkonferens, Umeå, 4-5 november 2014, 2014.


Per Andersson
  To be a folk high school teacher
  42nd NERA Congress, Lillehammer March 5-7, 2014, 2014.


Per Andersson
  Att vara folkhögskollärare
  Mimers forskarkonferens, 5-6 november 2013, Uppsala, 2013.


Per Andersson
  From working life into higher education
  Fifth Nordic Conference on Adult Learning, Reykjavik, Iceland, March 5-6, 2013 and the 41st NERA Congress, Reykjavik, Iceland, March 7-9, 2013, 2013.


Per Andersson
  Widening participation among adults with a work-life background: A study of a higher education access initiative
  ESREA 2013 European Research Conference of the network of Access, Learning Careers and Identities, 28 – 30 November, 2013, Linköping University, Sweden, 2013.


Per Andersson
  Non-traditional applicants for higher education.: A study of the 25:4 scheme.
  Selection to Higher Education – Fairness, Efficiency, and Consequences, 13th SweSAT Conference, Umeå, Sweden, 15–17 June 2010., 2010.


Per Andersson, Susanne Köpsén, Anne Larson and Marcella Milana
  Qualification paths of adult educators: A comparative study of Sweden and Denmark
  6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts, 23-26 September, Linköping, Sweden, 2010.


Per Andersson and Kristina Hellberg
  Science in the pre-school teacher education: Trajectories of child minders becoming pre-school teachers with a scientific profile
  6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts, 2010.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Becoming adult educators in Sweden: A biographical perspective
  Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe, 2009.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Becoming an adult educator: Folk high school teacher education in transformation
  Mimers forskarkonferens, 2009.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Swedish teacher education in transformation
  ECER 2009, Vienna, 28-30 September 2009, 2009.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Från "nobody" till auktoritet – teknikens roller i folkbildningens organisationer
  , 2008.


Per Andersson and Kristina Hellberg
  Recognition of prior learning in teacher education
  ECER,2008, 2008.


Fredrik Sandberg and Per Andersson
  Recognition of prior learning through mutual understanding
  NERA Congress,2008, 2008.


Per Andersson and Andreas Fejes
  Care work organisations on the move - effects of in-service training based on recognition of prior learning
  Meaning, Relevance and Variation. Second Nordic conference on Adult Learning.,2007, 2007.


Per Andersson and Åsa Hult
  Nordic policies on recognition of prior learning - a comparative analysis
  NERA Congress,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Swedish liberal adult education settings portrayed by use of ICT
  ESREA European Research Conference,2007, 2007.


Andreas Fejes and Per Andersson
  To recognize prior learning: Understanding the relation between experience, learning and recognition from a constructivist perspective
  Proceedings of the 5th ESREA European Research Conference: Adult learning and the challenges of social and cultural diversity: Diverse lives, cultures, learnings and literacies. Vol. 3., 2007.


Andreas Fejes and Per Andersson
  Transition of care workers to assistant nurses: recognition of prior learning in in-service training
  The 35th NERA conference,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Two Swedish Study Association Settings and ICT
  NERA Congress,2007, 2007.


Per Andersson and Åsa Hult
  Validation policy and practice in the Nordic countries - an overview
  Recognition of prior learning: Nordic-Baltic experiences and European perspectives,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Bilder av två studieförbundsmiljöer och IKT
  Mimers forskarkonferens,2006, 2006.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Identities and Networks in the Folk High School
  NERA Congress,2006, 2006.


Per Andersson
  'New and exciting' - an analysis of proposals for the renewal of Swedish higher education
  SCUTREA /Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults/ Inter-Cultural Perspectives on Research into Adult Learning: A Global Dialogue,2006, 2006.


Per Andersson
  Paradoxes of assessing prior learning
  NERA Congress,2006, 2006.


Per Andersson
  Recognition of prior learning as a technique of governing adult learners, adult learning and adult education
  Linköping,2006, 2006.


Per Andersson and Shibao Guo
  The politics of recognition: the missing 'R' in the PLAR for immigrant professionals in Canada and Sweden
  SCUTREA /Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults/ Inter-Cultural Perspectives on Research into Adult Learning: A Global Dialogue,2006, 2006.


Per Andersson
  Validation of informal ICT competence
  NERA Congress,2006, 2006.


Per Andersson
  Caretakers' experiences of validation
  NERA Congress,2005, 2005.


Per Andersson and Andreas Fejes
  Historical traces of recognition of prior learning - The "new" idea of validation and its promise of economic growth
  Nordic conference on adult education,2005, 2005.


Per Andersson, Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  Identitet & IKT i folkbildning
  LearnIT:s konferens,2005, 2005.


Per Andersson, Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  Identitet och IKT i folkbildningen - en pilotstudie
  Mimers forskarkonferens,2005, 2005.


Per Andersson
  Olika men lika - validering för arbetslösa
  Mimers forskarkonferens,2005, 2005.


Per Andersson and Inger Landström
  IKT-strategier, folkbildaridentitet och nätverk i folkbildningens organisationer.
  Mimers forskarkonferens,2004, 2004.


Andreas Fejes, Song Ee Ahn and Per Andersson
  Recognition of prior professional learning
  Nordic Educational Research Association Conference,2003, 2003.


Per Andersson
  Validering som mobilisering och disciplinering
  Mimers forskarkonferens,2003, 2003.


Per Andersson
  IT-stött lärande - folkbildning i tiden?
  Mimers forskarkonferens,2002, 2002.


Per Andersson
  Formell bedömning av flexibelt lärande i folkbildningen
  Mimers forskarkonferens,2001, 2001.


Per Andersson
  Disciplinerande bedömningar
  Mimers forskarkonferens,2000, 2000.


Per Andersson
  The influence of the Swedish Scholastic Aptitude Test on students in upper secondary school and adult education
  European Conference for Research on Learning and Instruction,1999, 1999.


Per Andersson and Nils-Åke Sjösten
  Vuxenpedagogisk forskning i Sverige - en översikt
  NFPF:s kongress; samt Forskning i Norden - Nordiska forskarkonferensen om folkbildning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och vuxenpedagogik,1998, 1998.


Per-Olof Thång, Per Andersson, Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Karin Wass
  Erfarenheter av utbildning för arbetslösa i kommunal vuxenutbildning
  Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1997, 1997.


Per Andersson
  Högskoleprov för gymnasie- och vuxenstuderande
  NFPF:s kongress; samt Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1996, 1996.


Per Andersson, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Per-Olof Thång and Karin Wass
  Utbildning av arbetslösa inom komvux: en studie av lokalt beslutsfattande
  NFPF:s kongress,1996, 1996.


Per Andersson
  Folkhögskola för behörighet? Högskoleprov för urval?
  Mimers forskarkonferens,1995, 1995.


Per Andersson
  Högskoleprovets betydelse för studerandestrategier i gymnasieskola och vuxenutbildning - resultat och erfarenheter från en pilotstudie
  NFPF:s kongress,1995, 1995.


Per Andersson
  Högskoleprovets roll i gymnasieskola och vuxenutbildning
  Skolverkets forskarsymposium I klassrummet,1995, 1995.


Per Andersson and Bosse Bergstedt
  Kunskapens makt - frihet eller fångenskap? Ett Foucault-perspektiv på livslångt lärande
  Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1995, 1995.


Per Andersson
  Studerandestrategier och högskoleprov i vuxenutbildning och gymnasieskola
  Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1995, 1995.


Per Andersson, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Per-Olof Thång and Karin Wass
  Utbildning av arbetslösa inom komvux: en studie av lokalt beslutsfattande
  Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1995, 1995.


Ph.D. Theses

Helena Colliander
  Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults
  2018.


  Fulltext PDF

Karolina Muhrman
  Inget klöver utan matematik: En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv
  2016.


  Fulltext PDF

Per-Olof Hansson
  New ways of learning: Participatory action research and Kenyan runners’ appropriation of smartphones to improve their daily lives and participation in m-learning
  2015.


  Fulltext PDF

Eva-Marie Harlin
  Lärares reflektion och professionella utveckling: Med video som verktyg
  2013.


  Fulltext PDF

Fredrik Sandberg
  Recognition of Prior Learning in Health Care: From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition
  2012.


  Fulltext PDF

Emilia Fägerstam
  Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and learning
  2012.


  Fulltext PDF

Per Andersson
  Att studera och bli bedömd: Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar
  2000.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Åsa Mårtensson
  Handledare och handledning: gymnasial yrkesutbildning på förskola
  2014.


  Fulltext PDF

Eva-Marie Harlin
  Överraskning och Reflektion: Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Per Andersson, Timo Halttunen and Ulla Nistrup
  Quality in Validation of Prior Learning: Experiences from Work with the Nordic Model for Quality in Validation of Prior Learning
  2017.


  Fulltext PDF

Erik Nylander, Dörte Bernhard, Lina Rahm and Per Andersson
  oLika TillSAMmanS: En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar
  Studier av vuxenutbildning och folkbildning, 7, 2015.


  Fulltext PDF

Per Andersson, Kajsa Rudberg, Klas Rydenstam and Lena Svensson
  Att vara folkhögskollärare: förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning
  Folkbildningsrådet utvärderar, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

Per Andersson and Tova Stenlund
  Nordisk forskning och exempel på validering
  2012.


  Fulltext PDF

Per Andersson and Susanne Köpsén
  Att bli vuxenutbildare i Norden och Baltikum.: Nationell rapport: Sverige.
  2010.


Marcella Milana (ed.), Per Andersson, Marin Gross, Larissa Jõgi, Susanne Köpsén and Anne Larson
  BABAR: Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 4, 2010.


  Fulltext PDF

Per Andersson and Susanne Köpsén
  BAEA: Becoming Adult Educators in the European Area: National report - Sweden
  2010.


Marcella Milana (ed.), Per Andersson, Fiorella Farinelli, Marin Gross, Larissa Jõgi, Susanne Köpsén and Anne Larson
  BAEA: Becoming Adult Educators in the European Area: Synthesis research report
  2010.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Becoming Adult Educators in the Nordic-Baltic Region: National Report: Sweden
  2009.


Åsa Hult and Per Andersson
  Validation in the Nordic countries: Policy and Practice
  2008.


Åsa Hult and Per Andersson
  Validering i de nordiska länderna. Policy och praktik
  2008.


Andreas Fejes and Per Andersson
  Validering integrerad i lärprocesser: Erfarenheter av kompetensutveckling av omvårdnadspersonal inom ramen för Kompetensstegen
  HELIX research reports, 1, 2008.


Per Andersson, Ali Osman and Åsa Hult
  Validering som sortering - hur värderas utländsk kompetens?
  2006.


Per Andersson, Andreas Fejes and Åsa Hult
  Att visa vad man kan: Erfarenheter från ett regionalt nätverk för validering av yrkeskompetens
  Vuxenutbildarcentrums skriftserie, 18, 2003.


Per Andersson, Nils-Åke Sjösten and Song Ee Ahn
  Att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens. Perspektiv på validering
  Forskning i fokus, 9, 2003.


Per Andersson
  Pedagogisk utveckling i högskolan - en studie av ansökningar om stöd från Rådet för högskoleutbildning
  2003.


Per Andersson, Andreas Fejes and Åsa Hult
  Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens: Erfarenheter från Nätverk Sörmland
  Integrationsverkets rapportserie, 4, 2003.


Per Andersson
  IT-stött lärande i folkbildningen. En utvärdering av utvecklingssatsningar 1999-2001
  Folkbildningsrådet utvärderar, 2, 2002.


Per Andersson, Åsa Hult and Andreas Fejes
  Validering av utländsk yrkeskompetens - en studie av den utökade försöksverksamheten
  2002.


Per Andersson
  Studerandestrategier i gymnasieskola och vuxenutbildning - en pilotstudie
  Rapporter från Institutionen för pedagogik, 188, 1995.


Per Andersson, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Per Olof Thång and Karin Wass
  Utbildning av arbetslösa i komvux. En studie av lokalt beslutsfattande
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 12, 1995.


Per Andersson
  Learning by doing - praktik och teori. En pedagogisk metod i Svenska Scoutförbundet
  LiU-IPPPED-C, , 1993.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21