Göm menyn

Publications for Peo Hansen


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Peo Hansen
  Asylum or Austerity?: The "Refugee Crisis" and the Keynesian Interlude
  European Political Science, 2018, 17(1), 128-139.
 Web of Science® Times Cited: 1

Peo Hansen
  'Crisis? What Crisis?: Why Sweden's Refugee Crisis Spending Should Be a Keynesian Lesson For All of Europe'
  This Century's Review: Journal For Rational Legal Debate, 2017, 5(2), 12-17.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  'Eurafrica Incognita:: The Colonial Origins of the European Union'
  History of the Present, 2017, 7(1), 1-32.

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  Eurafrica Incognita: The Colonial Origins of the European Union
  History of the Present, 2017, 7(1), 1-32.

Peo Hansen
  The Theory and Practice of Free Movement in the EU
  European Political Science, 2017, 16(1), .

Peo Hansen
  The European Union's External Labour Migration Policy: Rationale, Objectives, Approaches and Results, 1999-2014
  OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 2016, (185), 1-32.
   Fulltext  PDF  

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  'Europas plantage: Afrikas plats i EU:s historia'
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2015, 43(119), 55-74.

Peo Hansen
  'Undermining Free Movement: Migration in an Age of Austerity'
  Eurozine, 2015, , 1-6.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Another Colonialism: Africa in the History of European Integration
  Journal of Historical Sociology, 2014, 27(3), 442-461.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  Demografisk kolonialism
  Glänta, 2014, (3-4), 60-69.
   Fulltext  PDF  

Peo Hansen
  "Fruktplockare utan rättigheter"
  Le Monde Diplomatique, 2014, (11), 21-23.

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  A Statue to Nasser?: Eurafrica, the Colonial Roots of European Integration, and the 2012 Nobel Peace Prize
  Mediterranean Quarterly, 2013, 24(4), 5-18.

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  Eurafrika och den europeiska integrationens glömda koloniala rötter
  Socialistisk debatt, 2012, (202), 49-62.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Imperial Origins of European Integration and the Case of Eurafrica: A Reply to Gary Marks' 'Europe and Its Empires'
  Journal of Common Market Studies, 2012, 50(6), 1028-1041.
 Web of Science® Times Cited: 11

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Bringing Africa as a 'Dowry to Europe': European Integration and the Eurafrican Project, 1920–1960
  Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 2011, 13(3), 443-463.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 11

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Demographic Colonialism: EU-African Migration Management and the Legacy of Eurafrica
  Globalizations, 2011, 8(3), 261-276.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  'Eurafrika'
  Invandrare & Minoriteter, 2010, (3), 5-10.

Peo Hansen
  More Barbwire or More Immigration, or Both?: EU Migration Policy in the Nexus of Border Security Management and Neoliberal Economic Growth
  The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, 2010, 11(1), 89-101.

Peo Hansen
  Asylrätt och asylfel: EU-mötet skiljer mellan folk och folk
  Dagens Nyheter, 2009, Juli(17), 5.

Peo Hansen
  Nya medborgare eller invandrad arbetskraft
  Framtider / Institutet för framtidsstudier, 2009, (1), .

Peo Hansen
  Post-national Europe - without cosmopolitan guarantees
  Race & class : a journal on racism, empire and globalisation, 2009, 50(4), 20-37.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Peo Hansen
  Book Review: Keith Banting and Will Kymlicka (eds) Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies Oxford: Oxford University Press
  Acta Sociologica, 2008, 51, 375-377.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Peo Hansen
  Ja-sägarna skriver ostört EU:s historia
  Dagens Nyheter, 2006, (15), .

Peo Hansen
  Krigsprojektet EU (Kultur-kritik)
  Dagens Nyheter, 2005, (16), .

Peo Hansen
  In the name of Europe
  RACE & CLASS, 2004, 45(3), 49-62.
 Web of Science® Times Cited: 19

Peo Hansen
  Ett 'Europa' i avkoloniseringens väntrum
  Sociologisk forskning, 2003, (4), 17-24.

Peo Hansen
  Tokchauvinism: Helt vrickad EU-bild - Peo Hansen läser lusen av Jürgen Habermas och Jacques Derida.
  Arena., 2003, (3), 63-64.

Peo Hansen
  European Integration, European Identity and the Colonial Connection
  European Journal of Social Theory, 2002, 5(4), 483-498.

Peo Hansen
  In the Name of Europe – Featured Article
  Institute for the Study of Europe Newsletter (Columbia University), 2002, (Fall Issue), 2-4.

Peo Hansen
  EU och den europeiska identiteten
  Invandrare & Minoriteter, 2001, (4), 5-7.

Peo Hansen
  Europas dubbla bokföring
  Arena, 2001, (1), 25-28.

Peo Hansen
  EUs store nederlag
  Politiken (Danish Daily), 2001, June(16), .

Peo Hansen
  European citizenship, or where neoliberalism meets ethno-culturalism: Analysing the European Union's citizenship discourse
  European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, 2000, 2(2), 139-166.

Peo Hansen
  Särbehandling (Kultur-Essä)
  Dagens Nyheter, 2000, November(14), .

Peo Hansen
  Alla amerikaner är jämlika: Men vita amerikaner är mer jämlika än andra – Peo Hansen granskar debatten om positiv särbehandling (Kultur-Essä), 1998-06-09.
  Dagens Nyheter, 1998, Juni(9), .

Peo Hansen
  Schooling a European identity: ethno-cultural exclusion and nationalist resonance within the EU policy of "The European dimension of education"
  European journal of intercultural studies, 1998, 9(1), .

Peo Hansen
  Alla européer är inte européer: Peo Hansen analyserar EU:s paradoxala försök att fastställa Europas kulturella signalement (Kultur-Essä)
  Dagens Nyheter, 1997, Okt(29), .

Peo Hansen
  Education in a Multicultural European Union: Between Intercultural Visions and a Realpolitik of Immigration
  Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relation, 1997, (32), .

Peo Hansen
  Ensamrätt på Europa: Medborgarskapet i EU skall bygga på sociala och politiska rättigheter, inte på kulturella rötter (Kultur-Essä)
  Dagens Nyheter, 1997, Nov(4), .

Peo Hansen
  Kedjefången tillbaka i USA: Straffade hugger sten och städar vid motorvägarna till skattebetalarnas förnöjelse (Kultur)
  Västerbottens-Kuriren, 1997, Juni(4), .

Peo Hansen
  Lika rätt för alla inom EU (Kultur)
  Dagens Nyheter, 1997, Dec(11), .

Peo Hansen
  Clintons bestämda marsch åt höger (Kultur)
  Västerbottens-Kuriren, 1996, Okt(30), .

Peo Hansen
  Ett amerikanskt Akropolis (Kultur) (Review of Camilo Jose Vergara, "The New American Ghetto")
  Västerbottens-Kuriren, 1996, Sept(11), .

Peo Hansen
  Fienderna hopar sig i republikanernas nya Amerika
  Tvärsnitt, 1996, 18(1), 38-51.

Peo Hansen
  Mona, marknaden och vanmakten (Kultur) (with Ragnar Haake)
  Västerbottens-Kuriren, 1996, Feb(23), .

Peo Hansen
  Etniskt vägval i USA
  Invandrare & Minoriteter, 1995, (4), 12-16.

Peo Hansen
  Questions From Somewhere - Who's Who in Attitude Research about "Immigrants"
  Innovation : the European Journal of Social Sciences, 1995, 8(2), 191-199.

Peo Hansen
  Folkhemmet blev inte allas hem – Katarina Taikon visade att ’zigenarproblemet’ var ett svenskt problem’, Dagens Nyheter (Kultur-Essä)
  Dagens Nyheter, 1994, Nov(13), .

Peo Hansen
  Green Scorecard: This session of the Texas Lege brought environmentalists minor victories and a major defeat
  Houston Press, 1991, May(30), .

Books

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Echoes of empire: memory, identity and the legacy of imperialism
    I.B. Tauris, 2015.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Eurafrika: EU:s koloniala rötter
    Leopard Förlag, 2015.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism
    Theory for a Global Age, , Bloomsbury Academic, 2014.


Peo Hansen and Sandy Brian Hager
  The politics of European citizenship: deepening contradictions in social rights and migration policy
    Berghahn Books, 2012.


Peo Hansen and Sandy Brian Hager
  The Politics of European Citizenship: Deepening Contradictions in Social Rights and Migration Policy
    Berghahn Books, 2010.


Peo Hansen
  EU:s migrationspolitik under 50 år: Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
    Studentlitteratur, 2008.


Carl-Ulrik Schierup, Peo Hansen and Stephen Castles
  Migration, citizenship, and the European welfare state: a European dilemma
    European Societies, , Oxford University Press, 2006.


Chapters in Books

Peo Hansen
  'EU Migration Crises in Times of Fiscal Austerity'
  <em>Nordic Perspectives on the European Asylum System</em>: <em>The Cases of Sweden and Finland</em>, Tectum Verlag, 2017, 85-98.


Peo Hansen
  Refugee Keynesianism?: EU migration crises in times of fiscal austerity
  Austere histories in European societies: social exclusion and the contest of colonial memories, Routledge, 2017, 135-160.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  EU Migration Policy Towards Africa: Demographic Logics and Colonial Legacies
  Postcolonial Transitions in Europe: Contexts, Practices and Politics, Rowman & Littlefield Publishers, 2015, 47-67.


Carl-Ulrik Schierup, Peo Hansen and Stephen Castles
  Understanding the dual crisis
  Migration and Social Policy, Edward Elgar Publishing, 2015, 199-221.


Peo Hansen
  Arbetskraftsinvandring i krisens EU
  Det globaliserade arbetslivet, Gidlunds förlag, 2014, 45-53.


Peo Hansen
  Immigration Without Incorporation: EU Migration Policy in a Post-Citizenship Europe
  The Reconceptualization of European Union Citizenship, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, 361-380.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  ‘Demographic Colonialism’: EU-African Migration Management and the Legacy of Eurafrica
  Migration, Work and Citizenship in the New Global Order, Routledge, 2012, 13-28.


Peo Hansen
  I dynamiken mellan marknad och murarEU:s migrationspolitik bortom det sociala Europa?
  Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning?<em> </em>: Europaperspektiv 2012, Santérus Förlag, 2012, -287.


Peo Hansen
  ‘Panel Discussion with John Peter Nilsson (moderator), Peo Hansen, Lolita Jablonskiene, Rein Raud and Irina Sandomirskaja’
  A New Deal: Post-Soviet Realities Meet Welfare State Models. In what Way Will this Reflect on the Arts?, The Swedish Art Critics Association Press, 2010, 63-92.


Peo Hansen
  Det kosmopolitiska löftet: Har "mer Europa" gett ett mer kosmopolitiskt och progressivt Europa?
  Spaning Europa: Arena Idés årsbok 2009, Premiss Förlag, 2009, 37-69.


Peo Hansen
  The Parrot's Alive: EU Referenda and the Politics of European Citizenship
  European Perspectives on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration, Shaker Publishing, 2009, 19-32.


Peo Hansen
  EU Migration Policy in the Post-Amsterdam Era: The Contradictions Between Migrant 'Integration', Flexible Labour Immigration and Refugee Protection
  Irregular Migration, Informal Labour and Community: A Challenge for Europe, Shaker Publishing, 2007, 21-39.


Peo Hansen
  I hypernationalismens EUropa
  Rasismer i Europa: arbetsmarknadens flexibla förtryck : rapport från forskarseminariet 5 oktober 2004, Agora, 2004, 139-185.


Peo Hansen
  Den europeiska människan
  Törnrosalandet: om tillhörighet och utanförskap, Integrationsverket, 2001, 105-118.


Peo Hansen
  European citizenship, or where neoliberalism meets ethnoculturalism: Analysing the European Union's citizenship discourse
  Race and Ethnicity: Critical Concepts in Sociology (Volume II: Solidarities and Communities), Routledge, 2001, 325-351.


Peo Hansen
  EU och den "asociala" identitetspolitiken: Om kulturell identitet och medborgarskap i den Europeiska unionen
  Politiskt inflytande, Studentlitteratur, 2000, 52-68.


Peo Hansen
  The cultural short cut, a road to exclusion?: Notes on identity politics in the European Union
  Intercultural Europe: Diversity and social policy, Ashgate, 2000, 93-110.


Peo Hansen
  Educaciòn intercultural e inmigraciòn en la Uniòn Europea: Visiones, paradojas, exclusiones
  La educación intercultural en Europa: Un enfoque curricular, Ediciones Pomares-Corredor, 1998, 67-92.


Peo Hansen
  Situating the multicultural classroom in the European Union: Immigration and interculturalism within the context of a unionwide education policy
  Tänk utveckling: En antologi om skolans kvalitet och effektivitet, Rektorsutbildningen, 1996, 145-171.


Conference Articles

Peo Hansen
  Making Sense of a Neoliberal Fortress?: EU Migration Policy in the Nexus of Economy, Security and Rights
  Misuse of Migrant Labour: NSfK's 24th Contact Seminar, 2011.


Peo Hansen
  EU Migration Policy and the Politics of European Citizenship: A Matter of Rights… in Retreat?
  Integrating Differences: Human Rights, Social Inclusion and Social Cohesion in the Balkans on its Road to the EU: Edited by Jana Lozanoska and Slavco Dimitrov, 2009.


Peo Hansen
  Situating the Multicultural Classroom in the European Union: Immigration and Culture within the Context of a Unionwide Education Policy
  Europe and the World: External Relations, Internal Dynamics: Proceedings of the Thirteenth Annual Graduate Conference Student Conference, 1996.


Ph.D. Theses

Sara Ahlstedt
  The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration
  2016.


  Fulltext PDF

Jennie K Larsson
  Integrationen och arbetets marknad: Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer
  2015.


  Fulltext PDF

Peo Hansen  Europeans only?: Essays on identity politics and the European Union
  2000.


Reports

Peo Hansen
  The European Unions’ External Labour Migration Policy: Rationale, Objectives, Approaches and Results, 1999–2014
  OECD Social, Employment and Migration Working Papers, , 2015.


Peo Hansen
  A Common Market, a Common ‘Problem’: Migration andEuropean Integration Before and After the Launching of the Single Market
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 27, 2005.


  Fulltext PDF

Peo Hansen
  A Superabundance of Contradictions: The European Union’s Post-Amsterdam Policies on Migrant ‘Integration’, Labour Immigration, Asylum, and Illegal Immigration
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 28, 2005.


  Fulltext PDF

Peo Hansen and Carl-Ulrik Schierup
  Still a European Social Model?: From a Vision of a ‘Social Europe’ to the EU Reality of Embedded Neo-liberalism
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 26, 2005.


  Fulltext PDF

Peo Hansen
  An ethno-cultural delineation of ’European’ identity: The case of ’The European dimension of education’
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 1: 1998, 1998.


Peo Hansen
  The cultural short cut, a road to exclusion?: Notes on identity politics in the European Union
  MERGE Papers on Transcultural Studies, 1, 1998.


Peo Hansen
  Eurobarometer: Constructing the European Other
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 1994: 4, 1994.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21