Göm menyn

Publications for Owen Eriksson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Owen Eriksson and Par J Agerfalk
  Rethinking the Meaning of Identifiers in Information Infrastructures
  Journal of the AIS, 2010, 11(8), 433-454.
 Web of Science® Times Cited: 14

Ph.D. Theses

Göran Hultgren
  eTjänster som social interaktion via användning av IT-system: en praktisk teori
  2007.


  Fulltext PDF

Owen Eriksson  Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser
  2000.


Licentiate Theses

Eva Karlsson
  Systemutveckling för riskbaserad tillsyn: Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst
  2012.


  Fulltext PDF

Reports

Karin Axelsson and Owen Eriksson
  Informationssystemarkitekturer och väginformatik - Rekonstruktion och värdering av två metoder för att skapa informationssystemarkitekturer inom transportområdet
  CMTO Research Papers, 1999:05, 1999.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21