Göm menyn

Publications for Owe Anbäcken


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Owe Anbäcken and Su Mi Fel Pnr Dahlgaard Park
  The Implementation of a Quality System in the Care sector for Elderly and Handicapped People - a Swedish case study
  Abstracts ... annual convention / International Reading Association, 2005, 6(3), .

Su Mi Dahlgaard Park and Owe Anbäcken
  The Implementation of a Quality System in the Care sector for Elderly and Handicapped People - a Swedish Case Study
  The Asian Journal on Quality, 2005, 6(3), 1-18.

Owe Anbäcken
  Japanese Hospitals - Culture and Competition: A study of ten hospitals.
  International Journal of Health Planning and Management, 1994, 9, 87-101.

Books

Mathias Brandin Beltramo, Marianne Johansson and Owe Anbäcken
  Kvalitet i omsorgerna. Metodutveckling och utvärdering av insatser för människor med utvecklingsstörning.
    Liber Utbildning, 1996.


Owe Anbäcken
  T1/Ullstämma - Delaktighet, Gemenskap och Ansvar i framtidens boende?
    Tema H Linköpings universitet, 1993.


Chapters in Books

Owe Anbäcken
  Care for dementia in group home - a study of a case in Sweden
  the care for elderly, Chuo Hoken Publishing Co, 1993, 120-145.


Owe Anbäcken
  Hälso- och sjukvården i Japan
  Sjukvård i andra länder: vad kan Sverige lära?, SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1991, .


Conference Articles

Su Mi Dahlgaard Park and Owe Anbäcken
  The Implementation of a Quality System in the Care sectir fir Elderly and Handicapped People - a Swedish Case Study
  International QMOD Conference,2005, 2005.


Owe Anbäcken
  Learning Organization in the Primary Care
  European Healthcare Management,2003, 2003.


Els-Marie Anbäcken and Owe Anbäcken
  Home Help Services in Combination with Rehabilitation Activities for Elderly. Comparisons Japan - Sweden. International Hospital Federation
  International Hospital Federation,1999, 1999.


Owe Anbäcken and Jan-Olov Hugozon
  A Life with Dignity - Care of Dementia Patients in Sweden
  European Healthcare Association,1998, 1998.


Els-Marie Anbäcken and Owe Anbäcken
  One hundred Japanese study visitors' perspective on Swedish welfare.
  Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies,1998, 1998.


Owe Anbäcken
  Community Care for Elderly in Sweden - Health & Welfare Policies
  Health Care, Medicine Community,1993, 1993.


Reports

Owe Anbäcken and Mats Ericsson
  Bygga för en ny generation
  FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, , 2004.


Owe Anbäcken and Helena Klöfver
  Implementering av ett kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i Åtvidaberg.
  FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, , 2003.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21