Göm menyn

Publications for Nina Nikku


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Nina Nikku
  Uppsatsetik - om etisk problematik i studenters självständiga arbeten
  Högre Utbildning, 2013, 3(2), 103-116.

Linda Örulv and Nina Nikku
  Dignity work in dementia care: Sketching a microethical analysis
  Dementia: the International Journal of Social Research and Practice, 2007, 6(4), 507-525.

Nina Nikku and Bengt Erik Eriksson
  Microethics in Action
  Bioethics, 2006, 20(4), 169-179.
 Web of Science® Times Cited: 2

Nina Nikku
  Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande
  Sociologisk forskning, 2005, 4, 29-34.

Nina Nikku
  Literature notice on "The perversion of Autonomy"
  Medicine, Health care and Philosophy, 2004, 7(2), 229-229.

Nina Nikku
  Håller visionen om den demokratiske patienten?
  Läkartidningen, 1999, 96(51-52), 5770-5773.

Nina Nikku
  Recension av "The politics of women's health. Exploring agency and autonomy"
  Medicine, Health care and Philosophy, 1999, 2(1), 65-66.

Nina Nikku
  Informativ paternalism. Det etiska dilemmat om att ge eller inte ge information
  Social forskning : inblick i SFR:s verksamhetsomrede / Socialvetenskapliga forskningsredet - SFR, 1997, 4, .

Nina Nikku
  A response to Ivan Moseley
  Bulletin of the ESPMH / European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare, 1996, 4(1), 27-35.

Nina Nikku
  Paternalism and Autonomy in Health Promotion
  Bulletin of the ESPMH / European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare, 1994, 2(3), 31-38.

Nina Nikku
  Paternalism inom hälsofrämjande och prevention
  Socialmedicinsk Tidskrift, 1993, 2-3(Temanummer Folkhälsa), 78-82.

Nina Nikku
  To Study Health Care Ethics - in Sweden and in The Netherlands
  Impuls, 1993, 2, 12-14.

Nina Nikku
  Begreppet paternalism inom den samhällsinriktade medicinen
  Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin, 1992, 13, 184-187.

Books

Nina Nikku
  Etik i kommunal vardag. Från målsättning till praktik
    Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 1999.


Nina Nikku
  Den gode tjänstemannen. En kartläggning av etiska normer vid statliga myndigheter
    CTE, 4, Centrum för tillämpad etik, Universitetetet, 1998.


P-E. Liss and Nina Nikku
  Health Promotion and Prevention. Theoretical and Ethical Aspects
    Swedish Council for Planning and Coordination of Research, and Department of Health and Society, 1994.


Chapters in Books

Bengt Erik Eriksson and Nina Nikku
  Preventive Medicine
  Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press, 2012, .


Nina Nikku
  Kan vi bjuda Emil på barnkalaset? - Omgivningens möte med allergikern ur ett mikroetiskt perspektiv.
  Leva med allergi. Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv., Carlssons, 2007, 201-218.


Nina Nikku
  Vänskap på arbetstid. Om privatliv och etik i relationen mellan personlig assistent och brukare.
  Rapporter från hälsans provinser, Studies in Health and Society, 2004, 145-164.


Nina Nikku
  Private life. Sketching entrances for ethical analysis
  Dimensions of Health and Health Promotion, Rodopi B. V., 2003, 199-207.


Nina Nikku
  Medicinsk etik och vårdetik. Forskning och framväxt
  Humanistisk hälsoforskning: en forskningsöversikt, Studentlitteratur, 2001, 243-287.


Nina Nikku
  Medicinsk etik och vårdetik. Forskning och framväxt
  Humanistisk hälsoforskning : en forskningsöversikt, Studies on health and society, 2000, 243-287.


Nina Nikku
  Är människan fri att ta sitt liv? En jämförelse mellan några klassiska teologer och filosofer
  I Självmordsbeteende som språk, Forskningsrådsnämnden (FRN), 1999, 131-153.


Bengt Erik Eriksson and Nina Nikku
  Preventive Medicine
  Encyclopedia of Applied Ethics, Academic press, 1998, 643-648.


Nina Nikku
  Hälsofostran i skolan. Analys och jämförelse av ett traditionellt angreppssätt och ett holistiskt perspektiv
  Öppningar och farhågor, Tema Hälsa och samhälle, Linköpings universitet, 1994, 123-148.


P-E. Liss and Nina Nikku
  Paternalism and Autonomy in Health Promotion
  Health Promotion and Prevention. Theoretical and Ethical Aspects, Swedish Council for Planning and Coordination of Research, and Department of Health and Society, 1994, 110-116.


Conference Proceedings

Nina Nikku
  Etik och politik: Fyra föredrag från ett symposium
  CTE, 1, Linköpings universitet, 1997.


Conference Articles

Nina Nikku
  Yrkesvägledning som allergiprevention
  Allergistämman,2005, 2005.


Nina Nikku
  Etiska överväganden vid yrkesrådgivning
  Sydsvenska Allergidagen,2004, 2004.


Nina Nikku
  Microethics in action
  COMET 2004. The second interdisciplinary conference on Communication, Medicine and Ethics,2004, 2004.


Nina Nikku
  Etiska dilemman för läkarsekreterare
  Läkarsekreterardagarna,2003, 2003.


Nina Nikku
  Etiska aspekter på hälsoinformation. Yrkesvägledning som allergiprevention
  Allergistämman,2001, 2001.


Nina Nikku
  Det privata livet - samspelet mellan brukare och personlig assistent
  Funktionshinder. Visioner och verklighet i ett nytt årtusende,2000, 2000.


Nina Nikku
  Etiska aspekter kring prevention
  Invigningen av Allergicentrum Östergötland,1998, 1998.


Nina Nikku and Nina Nikku
  Etiska perspektiv på allergiprevention
  Linköpingsdagarna i Folkhälsovetenskap tema Allergi som folkhälsoproblem,1998, 1998.


Nina Nikku
  Information som etiskt dilemma
  Etiska aspekter på bioteknik, Bioteknikkommittén,1998, 1998.


Nina Nikku
  Ethics and opportunistic health promotion
  10th annual conference of the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care,1996, 1996.


Nina Nikku
  Ethical conflicts in opportunistic health promotion
  3rd International Conference on Health Promoting Hospitals,1995, 1995.


Margareta Kristenson and Nina Nikku
  Ethics and opportunistic health promotion. The example of alcohol information at the emergency clinic
  Health Gain Measurements as a Tool for Hospital Management and Health Policy,1995, 1995.


Nina Nikku
  Paternalism. An ethical analysis of paternalism in health information
  the European Research Conference on Coping with sickness: Perspectives on Health Care, Past and Present,1995, 1995.


Nina Nikku
  Paternalistic health information on genetic dispositions
  the First World Congress, Actes du Premier Congrès Mondial Medicine Philosophy,1994, 1995.


Nina Nikku
  Health information - a Right or a Duty. The example of information on genetic disposition for colon cancer
  First World Congress ot The European Society for Philopsophy of Medicine and Health Care,1994, 1994.


Nina Nikku
  Paternalistisk hälsoinformation om genetiska anlag
  2:a Nordiska symposiet om Humanistisk hälsoforskning,1994, 1994.


Nina Nikku
  Paternalism and Autonomy in Health Promotion
  Internationella konferensen Health promotion and Prevention,1993, 1993.


Ph.D. Theses

Linda Örulv
  Fragile identities, patched-up worlds: Dementia and meaning-making in social interaction
  2008.


  Fulltext PDF

Nina Nikku
  Informative Paternalism. Case studies in the ethics of promoting and predicting health
  1997.


Reports

Nina Nikku
  Om etik och förtroende i kommunerna
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:3, 2013.


  Fulltext PDF

Nikku Nina
  Uppsatsetik: Om etisk problematik i studenternas uppsats- och examensarbete
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 22, 2012.


  Fulltext PDF

Nina Nikku
  Bostad med särskild service och daglig verksamhet: En forskningsöversikt
  Socialstyrelsens expertserie, 2011-2-6, 2011.


Nina Nikku
  Personlig assistans som yrke
  Socialstyrelsen. Underlag från experter., 2007-123-24, 2007.


Nina Nikku
  Personlig assistans. En inventering av kunskapsläget.
  Socialstyrelsen. Underlag från experter., 2005-123-27, 2005.


Nina Nikku
  Etik, ekonomi & politik: Om normer och värden i de kommunala nämndernas arbete
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2003:2, 2003.


J. Beskow, B.E. Eriksson and Nina Nikku
  Självmordsbeteende som språk
  1999.


Nina Nikku
  Etiska perspektiv på allergiprevention
  1998.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21