Göm menyn

Publications for Nils-Göran Olve


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Nils-Göran Olve
  CFO, controller och revor i reviren
  CFO World, 2013, (22), 34-37.

Einar Iveroth, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster and Fredrik Nilsson
  How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional mode
  European Management Journal, 2013, 31(2), 109-123.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Nils-Göran Olve
  Swedish controllers – shaped by a book?
  Mercury, 2013, 2(5/6), 108-111.

Nils-Göran Olve and Olof Arwinge
  Hur förmedlar styrelser riskaptit? Reflektioner utifrån en ny vägledning
  Balans : tidskrift för redovisning och revision, 2012, (4), 32-35.

Nils-Göran Olve
  Konsten att se men inte synas
  Chefstidningen, 2011, (7), 51-53.

Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Mathias Cöster, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Prismodeller – en taxonomi
  Ekonomiska samfundets tidskrift, 2010, (3), 175-190.

Vivian Vimarlund, Nils-Göran Olve , Isabella Scandurra and Sabine Koch
  Organizational effects of Information and Communication Technology (ICT) in elderly homecare: A case study
  Health Informatics Journal, 2008, 14(3), 195-210.
   Fulltext  PDF  

Petter Ahlström, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Mobilising and nurturing collaboration in research - the value of a focused imagination
  International Journal of Action Research, 2007, 3(No 3), 297-327.

Nils-Göran Olve
  Obekväm erfarenhet
  LOOP : tidskriften om ledarskap, organisation och personal, 2007, 3(4), 56-58.

Nils-Göran Olve and Vivian Vimarlund
  Economic analyses for ICT in elderly healthcare: Questions and challenges
  Health Informatics Journal, 2005, 11(4), 309-321.

Nils-Göran Olve and Vivian Vimarlund
  Locating ICT's benefits in elderly care
  Medical informatics and the Internet in medicine (Print), 2005, 30(4), 297-308.
 Web of Science® Times Cited: 3

Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  Twelve years later: Understanding and realizing the value of balanced scorecards
  Ivey Business Journal, 2004, MayJun, .

Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Balanced Scorecard: From cost control to controlling the future - how to make Balanced Scorecards actionable!
  Scandinavian Brewer's Review, 2003, 60(5), .

Books

Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Balanserad styrning: utveckling och tillämpning i svensk praktik
    Liber, 2014.


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Strategibaserad styrning: Så använder du strategikartor och styrkort för att nå företagets mål
    Liber, 2014.


Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Einar Iveroth, Carl-Johan Petri and Alf Westelius
  Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller
    Studentlitteratur, 2013.


Nils-Göran Olve, Fredrik Nilsson and Anders Parment
  Ekonomistyrning för konkurrenskraft
    Liber, 2010.


Nils-Göran Olve and L.A. Samuelson
  Controllerhandboken
    Liber, 2008.


Nils-Göran Olve and Alf Westelius
  Tilläggstjänster för smarta kunder: Stångåstadsmodellen för ökat kvarboende
    Linköping University Interdisciplinary Studies, 7, Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Nils-Göran Olve and A. Sjöstrand
  Balanced Scorecard (2nd ed.).
    Capstone, 2006.


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Ickemonetär information i ekonomisk styrning
    Triad, 2006.


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Icke-monetär styrning
    Linköpings universitet, 2006.


Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  El Cuadro de mando en acción: equilibrando estrategia y control
    Deusto, 2004.


Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  Framgångsrikt styrkortsarbete: metoder och erfarenheter
    Bättre ledarskap, , Liber, 2003.


Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  Making scorecards actionable: balancing strategy and control
    John Wiley & Sons, 2003.


Nils-Göran Olve and Anna Sjöstrand
  The balanced scorecard
    Capstone, 2002.


Anthologies

Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Controllerhandboken
  Liber, 2013.


Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Ekonomiska informationssystem: Där ekonomi och IT möts
  Studentlitteratur, 2006.


Chapters in Books

Olof Arwinge, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Intern styrning och kontroll med särskilt fokus på försäkringssektorn
  Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Studentlitteratur AB, 2015, 95-124.


Nils-Göran Olve
  Success through Consistent Strategy: How does Scania's Management Control Matter?
  Strategic Control and Competitive Advantage: Case Study Evidence, Springer, 2014, 85-106.


Nils-Göran Olve and Mikael Cäker
  Belöningssystems roll i styrningen
  Perspektiv på ekonomistyrning, Liber, 2013, 250-277.


Nils-Göran Olve, Alf Westelius and Mathias Cöster
  Priser ut, in och mellan - om risktagande, ansvar och prismodeller
  Bonniers ledarskapshandböcker, Bonniers, 2013, .


Nils-Göran Olve, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Mathias Cöster and Einar Iveroth
  Prismodeller som strategiskt verktyg
  Bonniers ledarskapshandböcker: ekonomistyrning (3.7), Bonniers, 2013, .


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Strategiorienterad styrning med hjälp av balanserade styrkort
  Perspektiv på ekonomistyrning, Liber, 2013, 161-185.


Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve and Olof Arwinge
  The Internal Auditor’s Involvement in Acquisitions
  Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders, Routledge, 2013, 101-122.


Nils-Göran Olve
  Controllern och affärssystemet: att vårda organisationens självbild
  Temperaturen på affärssystem i Sverige, , 2009, 75-91.


Petter Ahlström, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
  Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik, Växjö University Press, 2008, 115-132.


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Balanced Scorecard – styrning med fokus på strategierna
  Controllerhandboken, Liber, 2008, .


Nils-Göran Olve, Fredrik Nilsson and Jan Lindvall
  Controllerarbete som praktisk handling
  Controllerhandboken, Liber, 2008, 671-702.


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Controllerns fyra roller
  Ledarskapshanbok, Bonniers, 2008, .


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Governance, affärsstrategier och balanserad verksamhetsstyrning - för att realisera affärsutvecklingen i linje med ägarstrategin
  Ledarskapshandbok, Bonniers, 2008, .


Nils-Göran Olve, Fredrik Nilsson, Jan Lindvall and Lars A Samuelson
  Situationsanpassad styrning
  Controllerhandboken, Liber, 2008, 633-670.


Nils-Göran Olve
  Balanced scorecard - styrning som beskriver strategin
  Bonniers Ledarskapshandbok, Bonniers, 2006, .


Nils-Göran Olve
  EIS - där CIO möter controller.
  Ekonomiska informationssystem: Där ekonomi och IT möts, Studentlitteratur, 2006, 87-99.


Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Introduktion
  Ekonomiska informationsystem: Där ekonomi och IT möts, Studentlitteratur, 2006, 15-27.


Nils-Göran Olve
  Vilken styrning är ekonomens?
  Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling: en vänbok till Lars A Samuelson, Handelshögskolan i Stockholm, 2005, .


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Balanced Scorecard - styrning med fokus på strategierna
  Controllerhandboken, Industriförlaget, 2004, -824.


Nils-Göran Olve
  Goda kostnader- och budgeten
  Økonomistyring og budgettering, Universitetsforlaget, 2004, -206.


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Increasing the Bandwidth in Telework Control
  Organisation and Work Beyond 2000, Springer, 2003, -385.


Conference Articles

Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Alf Westelius and Johan Ohlsson
  Price as an integrated part of the business model – exploring the link between business ecologies, strategies and pricing
  XVII Nordic Workshop on management control, Uppsala, 2012.


Nils-Göran Olve
  How does ICT user satisfaction effect productivity and customer satisfaction - presentation of background to and aim of the UITQ 2009 workshop.: Position paper, UITQ 2009 workshop at IEA/WWCS in Beijing, August 2009
  , 2009.


Nils-Göran Olve, Åke Walldius and Torbjörn Lind
  How does ICT user satisfaction effect productivity and customer satisfaction: Presentation of background to and aim of the UITQ 2009 workshop.
  UITQ workshop on August 9, 2009, Beijing, as part of the IEA 2009, 17th World Congress of Ergonomics, 2009.


Nils-Göran Olve, O. Nelzén, B. Wangler and R-M. Åhlfeldt
  An IT tool for healthcare processes: economic effects in managing leg ulcers
  Conference on Information and Software Technologies,2008, 2008.


Petter Ahlström, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Att mobilisera och vårda samverkan i forskning
  Högskolor och samhälle i samverkan 2007 HSS07,2007, 2007.


Vivian Vimarlund and Nils-Göran Olve
  Using ICT to Transform Elderly Healthcare
  International Symposium for Health Information Management- Research,2007, 2007.


Nils-Göran Olve and Vivian Vimarlund
  Evaluation as multi-actor trade-off - a challenge in introducing ICT innovations in the health sector
  4th WSEAS Int.Conf. on E-ACTIVITIES E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working,2005, 2005.


Nils-Göran Olve and Darek Eriksson
  A Juxtaposition of the Ackoff-Gharajedaghi Model vs. the Principal-Agent Theory in the Design of Businesses
  International Conference of Systems Thinking in Management,2004, 2004.


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Increasing the bandwidth in telework control
  Procedings from the 5th International Telework Workshop, 2000, 2000.


Ph.D. Theses

Özgün Imre
  Adopting Information Systems Perspectives from Small Organizations
  2017.


  Fulltext PDF

Erik B Nilsson Jannesson
  Strategi, styrning och konkurrenskraft: En longitudinell studie av Saab AB
  2010.


  Fulltext PDF

Mikael Scheja
  Börsbolags redovisning av alternativa resultatbegrepp: En studie om hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar Non-GAAP Measures
  2009.


  Fulltext PDF

Petter Ahlström
  Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden
  2008.


  Fulltext PDF

Mathias Cöster
  The Digital Transformation of the Swedish Graphic Industry
  2007.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Malin Granath
  Kan professioner organiseras fram?: En fallstudie av den kommunala energi- och klimatrådgivningen
  2012.


  Fulltext PDF

Elisabeth Styf
  Styrelsens ansvar för den interna kontrollen
  2011.


  Fulltext PDF

Olof Arwinge
  Internal Control: A Study of the Concept and Themes of Internal Control
  2010.


Jesper Fagerberg
  Occupational Fraud: Auditors’ Perceptions of Red Flags and Internal Control
  2008.


  Fulltext PDF

Erik Lundmark
  Organisational Adoption of Innovations: Management Practices and IT
  2008.


  Fulltext PDF

Annette Anjou
  Scanias framgång: Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning
  2008.


  Fulltext PDF

Pontus Fryk
  Beyond IT and Productivity: Effects of Digitized Information Flows in Health Care
  2007.


  Fulltext PDF

Mikael Cäker
  Vad kostar kunden?: modeller för intern redovisning
  2000.


  Fulltext PDF

Reports

Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet: Rapport från sju kommuner med erfarenhet av att rapportera om kostnader för olika kalkylobjekt
  Uppdragsforskningsparpport, 2017:3, 2017.


  Fulltext PDF

Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv: Insamling, uppföljning och analys – ett förslag till tentativt ramverk
  Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2014:2, 2014.


  Fulltext PDF

Ove Ivarsen, Torbjörn Lind, Nils-Göran Olve, Åke Walldius, Yngve Sundblad and Bengt Sandblad
  Slutrapport UsersAward2: Utvecklad kvalitetssäkring av IT-användning
  2011.


Nils-Göran Olve and Vivian Vimarlund
  Elderly Healthcare, Collaboration and ICT - Enabling the Benefits of an Enabling Technology. Final Report.
  2006.


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Balanced scorecard i svenska teknikföretag hösten 2004
  2004.


Nils-Göran Olve, Anders Lung and Carl-Johan Petri
  Tillit till IT - en studie av förutsättningarna att öka tilliten till IT och Internet
  2004.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21