Göm menyn

Publications for Karin Zetterqvist Nelson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 11 times*

Journal Articles

Karin Zetterqvist Nelson and Marianne Junila
  Gränsöverskridande socialmedicin: Vård av finska sjuka barn i Sverige 1942-1949
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2017, 5(4), 610-618.

Karin Zetterqvist Nelson, Frank Van der Horst and René Van der Veer
  John Bowlby på besök i 1950-talets Sverige: - en udda fågel i svensk barnpsykiatri
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2017, (1), 1--18.
   Fulltext  PDF  

Sofia Kvist Lindholm and Karin Zetterqvist Nelson
  "Apparently I've Got Low Self-Esteem": Schoolgirls' perspectives On a School-Based Public Health Intervention
  Children & society, 2015, 29(5), 473-483.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 5

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm and Karin Zetterqvist Nelson
  DISA är ett problematiskt verktyg i skolan
  Svenska Dagbladet, 2015, (25 sept), .

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm and Karin Zetterqvist Nelson
  Elever tvingas leta efter negativa tankar: Forskare kritiserar program som används i skolan
  SocialPolitik, 2015, 22(4), 34-36.
   Fulltext  PDF  

Anette Wickström, Sofia Kvist Lindholm and Karin Zetterqvist Nelson
  Fel förstärka negativa tankar hos unga
  Svenska Dagbladet, 2015, (19 sept), .

Sofia Kvist Lindholm and Karin Zetterqvist Nelson
  Schoolgirls’ perspectives on self-disclosure in a group-based mentalhealth intervention at school: acquiring friends or risking harassment?
  Advances in School Mental Health Promotion, 2015, 8(3), 141-155.

Disa Bergnéhr and Karin Zetterqvist Nelson
  Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions
  Sociology of Health and Illness, 2015, 37(2), 184-197.
 Web of Science® Times Cited: 1

Anna Malmquist, Anna Möllerstrand, Maria Wikström and Karin Zetterqvist Nelson
  ‘A daddy is the same as a mummy’: Swedish children in lesbian households talk about fathers and donors
  Childhood, 2014, 21(1), 119-133.
 Web of Science® Times Cited: 10

Anna Malmquist and Karin Zetterqvist Nelson
  Efforts to maintain a ’just great’ story: Lesbian parents’ talk about encounters with professionals in fertility clinics and maternal and child healthcare services
  Feminism and Psychology, 2014, 24(1), 56-73.
 Web of Science® Times Cited: 6

Cecilia Lindgren and Karin Zetterqvist Nelson
  Here and now - there and then: Narrative time and space in intercountry adoptees' stories about background, origin and roots
  Qualitative Social Work, 2014, 13(4), 539-554.
   Fulltext  PDF  

Anna Malmquist and Karin Zetterqvist Nelson
  Gay and Lesbian Parents
  Oxford Bibliographies in Childhood Studies., 2013, , .

Karin Zetterqvist Nelson and Bengt Sandin
  Psychodynamics in child psychiatry in Sweden, 1945-85: from political vision to treatment ideology
  History of Psychiatry, 2013, 24(3), 308-325.
 Web of Science® Times Cited: 3

Karin Zetterqvist Nelson
  Barns perspektiv i forskning om psykisk hälsa - förhållningssätt och utmaningar
  Barn, 2012, (1), 9-22.

Karin Zetterqvist Nelson
  Från samhällets barn till egna individer: Barnpsykiatrisk behandlingsideologi 1945-1985
  Scandia, 2012, 78(2), 40-67.
 Web of Science® Times Cited: 1

Nina Bendelin, Hugo Hesser, Johan Dahl, Per Carlbring, Karin Zetterqvist Nelson and Gerhard Andersson
  Experiences of guided Internet-based cognitive-behavioural treatment for depression: A qualitative study
  BMC Psychiatry, 2011, 11(107), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 47

Karin Zetterqvist Nelson
  The Sandtray technique for Swedish children 1945-1960: diagnostics, psychotherapy and processes of individualisation
  Paedagogica historica, 2011, 47(6), 825--840.
 Web of Science® Times Cited: 2

Erika Viklund, Rolf Holmquist and Karin Zetterqvist Nelson
  Client-identified important events in psychotherapy: Interactional structures and practices
  Psychotherapy Research, 2010, 20(2), 151-164.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 11

Anna Malmquist and Karin Zetterqvist Nelson
  Regnbågsfamiljernas etablering i Sverige
  Barnbladet, 2010, 35(2), 12-14.

Anna Malmquist and Karin Zetterqvist Nelson
  Diskursiv diskriminering av regnbågsfamiljer.: En analys av argument mot likställande av homo- och heterosexuellas föräldraskap.
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2008, 15(3-4), 296-315.

Karin Zetterqvist Nelson
  Att vara pappa i homofamiljer - berättelser om barn, mammor och familjeliv
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2006, 1(1), 67-87.

Karin Zetterqvist Nelson
  The construction of an open time dimension in narratives about the becoming of lesbian and gay families: An act of resistance
  Lesbian & Gay Psychological Review, 2006, 7(1), 8-18.

Karin Zetterqvist Nelson and Bengt Sandin
  The politics of reading and writing problems: Changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century
  History of Education, 2005, 34(2), 189-205.

Judith Areschoug and Karin Zetterqvist Nelson
  Att skriva problembarnens historia
  Scandia, 2004, 1, .

Judith Lind and Karin Zetterqvist Nelson
  Recension av "I problembarnens tid : förnuftets moraliska ordning"
  Scandia, 2004, 70(1), 133-164.

Karin Zetterqvist Nelson
  Diskursen om dyslexi och decentralisering
  Locus, 1999, 2(2), 30-43.

Books

Karin Zetterqvist Nelson
  Mot alla odds: Regnbågsföräldrars berättelser om att bilda familj och få barn.
    Liber, 2007.


Bengt Sandin, Judith Lind and Karin Zetterqvist Nelson
  Samhällsproblem och experter: Utbildningsprogram om narkotika och läs-och skrivsvårigheter
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 10, Arkiv förlag, 2005.


Karin Zetterqvist Nelson
  Dyslexi - en diagnos på gott och ont
    Studentlitteratur, 2003.


Anthologies

Judith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg and Karin Zetterqvist Nelson
  Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?: En vänbok till Bengt Sandin
  Tema Barn, Linköpings univeristet/Bokakademin AB, Linköping, 2009.


Chapters in Books

Anna Malmquist, Anna Polski and Karin Zetterqvist Nelson
  No one of importance: lesbian mothers' constructions of permamently anonymous sperm donors
  Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement, Palgrave Pivot, 2016, 29-40.


Karin Zetterqvist Nelson
  War children, evacuations, and state politics in Europe during WWII: a local case of sick Finnish war children in Sweden
  Conflict, violence, and peace, Springer Science+Business Media B.V., 2015, 1-21.


Anna Malmquist, Margareta Hydén and Karin Zetterqvist Nelson
  Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer
  Nätverksfamiljen, Natur och kultur, 2012, 139-157.


Karin Zetterqvist Nelson and Anna Malmquist
  Assisterad befruktning för lesbiska par: Gayvänligt, heteronormativt eller både och?
  Föräldraskapets politik, Dialogos Förlag, 2011, 129-149.


Karin Zetterqvist Nelson
  Regnbågsfamiljer som en utmaning för föräldraskapets genus
  <em>Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv</em>, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, 2010, 111-140.


Karin Zetterqvist Nelson
  När Bowlby kom till Sverige. Från motstånd till erkännande.: Anknytningsteori i Sverige 1950-2000
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsson Bokförlag, 2009, 271-289.


Karin Zetterqvist Nelson
  Utbildningsradions program om läs- och skrivsvårigheter 1980-2000. Från hemlighet till handikapp.
  Samhällets experter och samhällsproblem: utbildningsprogram om narkotika och läs- och skrivsvårigheter, Arkiv förlag, 2005, 95-178.


Karin Zetterqvist Nelson
  Debatten om bokstavsdiagnoser
  Barnets Bästa En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, Brutus Östlings Förlag Symposium, 2003, 101-137.


Gunilla Halldén, Margareta Hydén and Karin Zetterqvist Nelson
  Familjeliv och homosexualitet
  Nätverksfamiljen, Natur och Kultur, 2003, 172-192.


Karin Zetterqvist Nelson
  Medfödd ordblindhet: lanseringen av en diagnos för 100 år sedan - och idag
  Problembarnets århundrade: normalitet, expertis och visionen om framsteg, Studentlitteratur, 2003, 55-92.


Karin Zetterqvist Nelson
  Att växa upp i en homosexuell familj - ungdomar och unga vuxna berättar
  Uppväxt, familjeformer och barns bästa: om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik : bidrag presenterade vid en konferens ordnad av Institutet för framtidsstudier och Tema barn, Linköpings universitet, i Stockholm den 5 och 6 februari 2001, Institutet för framtidsstudier, 2002, 134-157.


Karin Zetterqvist Nelson
  Döttrar, söner och homosexuella föräldrar: en studie av homosexualitet och familjeliv sett ur barns ochföräldrars perspektiv
  Barn i homosexuella familjer: slutbetänkande av Kommittén om barn i homosexuella familjer, Fritzes, 2001, 91-194.


Conference Articles

Karin Zetterqvist Nelson
  "Psychodynamic Thinking in Swedish Child Psychiatric Treatment Policies 1945-1985: From political vision to treatment ideology": From political vision to treatment ideology
  Child Health and Welfare in Europe and the United States, 1914 to 2000, Glasgow 13-15 January 2010, 2010.


Karin Zetterqvist Nelson
  "The Sandtray technique in psychological treatment for children 1945-1960. Two renderings of the individualization of children"
  Eighth European Social Science History conference at the Bijloke Site in Ghent, Belgium, 13 - 16 April 2010, 2010.


Karin Zetterqvist Nelson
  "Fatherhood, gender and multiparentfamilies"
  TEMA BARN 20 YEAR CELEBRATION, (23-24 april, 2009), 2009.


Karin Zetterqvist Nelson and Anna Malmquist
  ”Föräldraskap som sätter heteronormen ur spel”
  Institutet för framtidsstudier, Föräldraskapets omvandlingar – styrningens omvandlingar, (14 april, 2009), 2009.


Karin Zetterqvist Nelson
  ”Behandling och åtgärder inom psykisk barna- och ungdomsvård/barnpsykiatri under tidsperioden 1945 till 1985 - från rådgivning till terapi”
  Psykiatrins historia Nya frågor, problem och sammanhang, Vadstena klosterhotell, 15-16 januari 2008, 2008.


Karin Zetterqvist Nelson
  ”Child Psychiatry in Sweden 1945-2000 Professional claims and struggles in the clinical field of child psychology and child psychotherapy”
  European Social Science History Conference (ESSHC) 26 feb - 1 March 2008, Lissabon, Portugal, 2008.


Karin Zetterqvist Nelson
  ”Den terapeutiska sandlådan– en spelplats för konflikt, gränsdragningar och tolkningsföreträde”
  Historikermötet, Lund, 24-26 april 2008, 2008.


Karin Zetterqvist Nelson
  ”Föräldraidentitet och faderskap i homosexuella familjer”
  Forskarseminarium Sätra Brunn, Identitet i ett livsperspektiv, 21-22 november 2007., 2007.


Karin Zetterqvist Nelson
  ”The development of Swedish Child and Youth Psychological Care System – the role of socialist medical doctors”.
  ”In the Name of the Child”: The Social and Cultural History of Children and Youth, Linköping University, Norrköping, Sweden, June 27-30, 2007, 2007.


Karin Zetterqvist Nelson
   “Reproductive Strategies in Lesbian Planned Families  Donors, fathers and notions of bio-genetic origin: A comparative perspective”.
  “’The Century of the Child’: Children’s Rights and the Nation-State in the US, France, and Sweden, 1900-2000”, New York 24-26 maj 2006, 2006.


Karin Zetterqvist Nelson
  “Swedish Child and Adolescent Psychiatry – treatment and policies in a historical perspective”
  European Social Science History Conference, Amsterdam 22-26 mars, 2006., 2006.


N Bendelin, J Dahl, Gerhard Andersson, Karin Zetterqvist Nelson and Per Carlbring
  Upplevelser av internetbaserad depressionsbehandling med kognitiv beteendeterapi. En kvalitativ studie
  Svenska Läkaresällskapets Rikstämma,2006, 2006.


Margareta Hydén and Karin Zetterqvist Nelson
  Homosexuella föräldrar med barn
  Farväl Heteronormativitet, 2003.


Karin Zetterqvist Nelson and Margareta Hydén
  Homosexuella föräldrar med barn
  Farväl Heternormativitet,2002, 2003.


Ph.D. Theses

Jonathan Josefsson
  Children at the Borders
  2016.


  Fulltext PDF

Anna Malmquist
  Pride and Prejudice: Lesbian Families in Contemporary Sweden
  2015.


  Fulltext PDF

Sofia Kvist Lindholm
  The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School: Young people’s perspectives and public health discourses
  2015.


  Fulltext PDF

Lisa Guntram
  Ambivalent Ambiguity?: A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment
  2014.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson
  På tal om dyslexi: En studie av hur barn, föräldrar och lärare berättar om och ger betydelse åt diagnoser som dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter
  2000.


Licentiate Theses

Eva-Marie Åkerlund
  Liv i kollektiv: Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution
  2016.


  Fulltext PDF

Erika Viklund
  Therapy talk and talk about therapy: Client-identified important events in psychotherapy
  2013.


  Fulltext PDF

Reports

Karin Zetterqvist Nelson and Mirjam Hagström
  Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen: Röster om hösten 2015 och en kunskapsöversikt
  2016.


  Fulltext PDF

Anna Lundberg, Mathilda Hallberg and Karin Zetterqvist Nelson
  Barndom, kultur och politik: ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:10, 2012.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson
  Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och unga : ”50‐miljonersprojektet” Katrineholms kommun.
  2012.


Karin Zetterqvist Nelson and Sofia Kvist Lindholm
  Säg STOPP! – ett antimobbningsprojekt från Kulturskolan i Katrineholm: Forumteater och dramapedagogik när elever i år fyra utarbetar strategier mot mobbning (2009-2011). En utvärderingsrapport
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:2, 2012.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson
  Daughters, Sons, and Homosexual Parents: A study of adolescent and young adult narratives on growing up in gay and lesbian families
  Working papers on childhood and the study of children, 2005:1, 2005.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson
  Att mäta barns psykiska hälsa
  Folkhälsovetenskapligt Centrum Linköping, 1, 2001.


Karin Zetterqvist Nelson
  Barn och dyslexi: barns förhållningssätt till diagnosen dyslexi/läs- och skrivsvårigheter (Reviderad version)
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:5, 1998.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson
  Vad är identitet?: en begreppsdiskussion i anslutning till ett projekt om barns sätt att prata om diagnosen dyslexi
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:2, 1998.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21