Göm menyn

Publications for Minna Salminen Karlsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Minna Salminen Karlsson
  Situating gender in situated learning
  Scandinavian Journal of Management, 2006, 22(1), 31-48.

Minna Salminen Karlsson
  Turning women from criminals into victims: Discussions on abortion in the Catholic Church of Sweden
  The European Journal of Women's Studies, 2005, 12(2), 187-200.
 Web of Science® Times Cited: 1

Minna Salminen Karlsson
  En hundraårig "teknik" och ingenjörsutbildningens mansdominans
  Kvinnoforskningsnytt, 2004, (No 2), .

Minna Salminen Karlsson
  Var är kroppen i konfirmationsundervisningen
  Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle, 2004, , 58-63.

Minna Salminen Karlsson
  Gender-inclusive computer engineering education: Two attempts at curriculum change
  International journal of engineering education, 2002, 18(4 SPEC.), 430-437.
 Web of Science® Times Cited: 14

Minna Salminen Karlsson
  Glaser mot Strauss - två utvecklingar av grounded theory
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2002, 9(1), 49-62.

Books

Minna Salminen Karlsson
  Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop
    Gidlunds förlag, 2005.


Chapters in Books

Minna Salminen Karlsson
  Att tala om genus med ingenjörsutbildare. Ett personligt inlägg om disciplinära kulturer och kommunikationsproblem
  Kunskapens vägar och forksningens praktik, Arkiv förlag, 2005, 71-85.


Minna Salminen Karlsson
  The Concept of Technology and the Gendering of Engineering Education
  Yearbook 2005 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology & Society, Profil, 2005, 233-250.


Minna Salminen Karlsson
  Hur skapas den nya teknikens skapare
  Vem tillhör tekniken? : kunskap och kön i teknikens värld, Arkiv förlag, 2003, 145-174.


Minna Salminen Karlsson
  Hur skapas den nya teknikens skapare
  Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, Arkiv förlag, 2003, -309.


Minna Salminen Karlsson
  Situating gender in situated learning
  Where have all the structures gone?: doing gender in organisations, examples from Finland, Norway and Sweden, Arbetslivsinstitutet, 2003, 219-249.


Minna Salminen Karlsson and Elisabeth Sundin
  Kvinnor som företagare, invandrare som företagare - om likheter och olikheter i retoriken
  Marginalisering eller integration :: invandrares företagande i svensk retorik och praktik, Nutek, 2001, 249-264.


Conference Articles

Minna Salminen-Karlsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Ignoring, minding or closing the gender pay gap?: Gender and salary negotiations in the Swedish governmental sector
  GWO2016: Book of Abstracts, 2016.


Minna Salminen Karlsson
  Why an academic career if I can get a job in industry? Experiences and expectations of industrial PhD students
  XVI ISA World Congress on Sociology,2006, 2006.


Minna Salminen Karlsson and Lillemor Wallgren
  The interplay of academic and industrial supervisors in PhD education. An investigation of industrial research schools
  5th Triple Helix Conference,2005, 2005.


Minna Salminen Karlsson
  Keeping engineering masculine. Problems in creating gender inclusive engineering education.
  3rd Annual Conference of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society,2004, 2004.


Minna Salminen Karlsson
  Gender in the confirmation education of the Catholic Church of Sweden
  Nordisk förening för pedagogisk forskning, 30. årskonferens,2002, 2002.


Minna Salminen Karlsson
  Practices of similarity and difference: Women's career and competence development at a computer company
  12th International Conference of Women Engineers and Scientists,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Corinna Kruse
  The Making of Valid Data: People and Machines in Genetic Research Practice
  2006.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21