Publications for Mikaela Ridelberg
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 34 times*

Keywords

års sweden structures safety resultat psb processes perceived patient nurses man landstingens health factors element des county councils care 2011

Journal Articles

Mikaela Ridelberg, Kerstin Roback, Per Nilsen and Siw Carlfjord
  Patient safety work in Sweden: quantitative and qualitative analysis of annual patient safety reports.
 
Altmetric usage: 1

  BMC Health Services Research, 2016, 16(98), 1-9.
   Fulltext  PDF  

Mikaela Ridelberg and Per Nilsen
  Using surveillance data to reduce healthcare–associated infection: a qualitative study in Sweden
 
Altmetric usage: 7

  Journal of Infection Prevention, 2015, 16(5), 208-214.
   Fulltext  PDF  

Mikaela Nygren, Kerstin Roback and Per Nilsen
  Facilitators and barriers influencing patient safety in Swedish hospitals: a qualitative study of nurses' perceptions
 
Altmetric usage: 24

  BMC nursing, 2014, 13(23), .
   Fulltext  PDF  

Mikaela Nygren, Kerstin Roback, Annica Öhrn, Hans Rutberg, Mikael Rahmqvist and Per Nilsen
  Factors influencing patient safety in Sweden: perceptions of patient safety officers in the county councils
 
Altmetric usage: 2

  BMC Health Services Research, 2013, 13(52), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 5

Per Nilsen, Mikaela Nygren, Annica Öhrn and Kerstin Roback
  Patientsäkerhet svårt att uppnå, svårt att värdera: Landstingens patientsäkerhetsberättelser granskas och diskuteras
  Läkartidningen, 2012, 109(20-21), 1028-1031.

Kerstin Roback, Mikaela Nygren, Annica Öhrn, Hans Rutberg and Per Nilsen
  Strategier för säker och ännu säkrare vård: Enkätstudie om landstingens patientsäkerhetsarbete
  Läkartidningen, 2012, 109(45), 2024-2027.

Conference Articles

Per Nilsen, Mikaela Nygren, Annica Öhrn and Kerstin Roback
  A new zero vision for Swedish patient safety - but how do we know that health care is becoming safer?
  2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 6-7 March 2012, Copenhagen, Denmark, 2012.


Mikaela Nygren, Per Nilsen and Kerstin Roback
  Determinants of Patient Safety - Perceptions of Swedish Patient Safety Experts
  2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 6-7 March 2012, Copenhagen, Denmark, 2012.


Ph.D. Theses

Mikaela Ridelberg
  Towards safer care in Sweden?: Studies of influences on patient safety
  2016.


  Fulltext PDF

Reports

Kerstin Roback, Mikaela Ridelberg, Siw Carlfjord and Per Nilsen
  Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen: sammanställning och jämförande analys av uppgifter inrapporterade från vårdgivare i Sverige 2010-2013
  Socialstyrelsen, , 2015.


  Fulltext PDF

Mikaela Ridelberg, Siw Carlfjord, Per Nilsen and Kerstin Roback
  Landstingens och regionernas patientsäkerhetsberättelser: Systematisk sammanställning och jämförande analys av uppgifter inrapporterade från vårdgivare i Sverige för åren 2010, 2011 och 2012
  Socialstyrelsen, , 2014.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.