Göm menyn

Publications for Mia Thorell


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Maria Simonsson and Mia Thorell
  Forskares tillträde till förskolan – barn som gatekeepers
  Venue, 2016, 11, 1-5.

Maria Simonsson and Mia Thorell
  Att börja på förskolan. Exempel på barns sociala samspelsprocesser under inskolningen
  Educare- vetenskapliga skrifter, 2010, (1), 53-72.

Karin Aronsson and Mia Thorell
  Family politics in children's play directives
  Journal of Pragmatics, 1999, 31, 25-47.

Chapters in Books

Mia Thorell
  Finspång - en bit av folkhemmet: En nations värdefullaste tillgång är barnen
  Finspång - en bit av folkhemmet: Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet, Linköping University Electronic Press, 2006, 45-63.


  Fulltext PDF

Karin Aronsson and Mia Thorell
  Voice and collusion in play dialogues. Towards an architecture of intersubjectivity
  Talking to adults: the contribution of multiparty discourse to language acquisition, Lawrence Erlbaum, 2002, 277-293.


Conference Articles

Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - att följa barns perspektiv
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum,2007, 2007.


Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - Barn som gatekeepers
  Nätverkskonferensen Forskning om barndom och barns lärande. Metodologiska frågor och angreppssätt,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Mia Thorell  Politics and alignments in children's play dialogue: Play arenas and participation
  1998.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21