Göm menyn

Publications for Mats Sjöberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Didaktikens forum, 2008, 5(2), 21-40.

Mats Sjöberg
  Tankar om den franska revolutionen: Recension av Carl-Göran Ekerwalds Frihet Jämlikhet Broderskap, Raben & Sjögren 1989; Herman Lindqvists Revolution!, Wiken 1989; Michelle Vovelles Revolutionens mentalitet. Samhälle och tänkande under franska revolutionen, Arbetarkultur 1989
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (2), 86-88.
   Fulltext  PDF  

Mats Sjöberg
  I närkontakt med historiens människor: Recension av Steven Ozments Magdalena och Balthasar. Livet i 1500-talets Europa speglat genom brevväxlingen mellan en köpman i Nürnberg och hans hustru, Legenda, 1988 och Louise Forsells Mamsell Forsells dagbok, Corona, 1988
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (2), 75-76.
   Fulltext  PDF  

Mats Sjöberg
  Vägar till stadsbornas historia: Recension av Sveriges Släktforskarförbunds årsbok för 1989 Stadsbor i gångna tider. Släktforskaren och staden, Stockholm, 1989
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (2), 79-79.
   Fulltext  PDF  

Mats Sjöberg
  En god historia?: Reflexioner kring berättandets renässans i historieundervisningen
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1988, (1), 77-90.
   Fulltext  PDF  

Books

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att hävda och vårda ett revir : argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
    Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 216, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012.


Chapters in Books

Mats Sjöberg
  Lärarpersonligheten
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 127-138.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Inledning: Om ämnesföreningar: territorier, gränser, status och identitet
  Att hävda och vårda ett revir: Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 7-31.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir: Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteori och didaktik
  Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 215-236.


Ingrid Söderlind, Kristina Engwall and Mats Sjöberg
  Var och med vad arbetar barn?
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 107-149.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 219-234.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barndom och arbete - kontinuitet och förändring
  Barndom och arbete, Boréa bokförlag, 2008, 15-34.


Mats Sjöberg
  Prövad-granskad-godkänd
  "Goda lärare": läraridentiteter och lärararbete i förändring, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2006, 137-163.


Mats Sjöberg
  Den gode folkskolläraren
  "Goda lärare": läraridentiteter och lärararbete i förändring, Skapande Vetande, 2006, 163-191.


Mats Sjöberg
  Skolans tider - och livets
  Gränslösa tider och tidlösa gränser i skolans vardag, Skapande Vetande, 2005, 15-40.


Conference Articles

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Ämnesdidaktik ¿ kunskapssyn, kanon, bedömning,2008, 2008.


Jonas Hallström, Mats Sjöberg and Bengt-Göran Martinsson
  Att hävda ett revir. Ämnesföreningarna och kampen om skolans innehåll
  Pedagogikhistorisk forskning. 3:e nordiska konferensen,2006, 2006.


Mats Sjöberg
  Legislation regarding juvenile labour in Sweden 1975-2000: protection, hindrance or possibility?
  Childrens work in everyday life,2006, 2006.


Mats Sjöberg
  Did the notion of "the useful child" really disappear?
  European Social Science History Association,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Göran Sparrlöf
  Vi manliga lärare: Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963
  2007.


Mats Sjöberg  Att säkra framtidens skördar: Barndom, skola och arbete i agrar miljö
  1996.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21