Göm menyn

Publications for Mats Sjöberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Didaktikens forum, 2008, 5(2), 21-40.

Mats Sjöberg
  I närkontakt med historiens människor: Recension av Steven Ozments Magdalena och Balthasar. Livet i 1500-talets Europa speglat genom brevväxlingen mellan en köpman i Nürnberg och hans hustru, Legenda, 1988 och Louise Forsells Mamsell Forsells dagbok, Corona, 1988
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (2), 75-76.
   Fulltext  PDF  

Mats Sjöberg
  Tankar om den franska revolutionen: Recension av Carl-Göran Ekerwalds Frihet Jämlikhet Broderskap, Raben & Sjögren 1989; Herman Lindqvists Revolution!, Wiken 1989; Michelle Vovelles Revolutionens mentalitet. Samhälle och tänkande under franska revolutionen, Arbetarkultur 1989
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (2), 86-88.
   Fulltext  PDF  

Mats Sjöberg
  Vägar till stadsbornas historia: Recension av Sveriges Släktforskarförbunds årsbok för 1989 Stadsbor i gångna tider. Släktforskaren och staden, Stockholm, 1989
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (2), 79-79.
   Fulltext  PDF  

Mats Sjöberg
  En god historia?: Reflexioner kring berättandets renässans i historieundervisningen
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1988, (1), 77-90.
   Fulltext  PDF  

Books

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att hävda och vårda ett revir : argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
    Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 216, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012.


Chapters in Books

Mats Sjöberg
  Lärarpersonligheten
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 127-138.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir: Ämnesföreningarna i spänningsfältet mellan ämnesteori och didaktik
  Att hävda och vårda ett revir: argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 215-236.


Bengt-Göran Martinsson, Jonas Hallström and Mats Sjöberg
  Inledning: Om ämnesföreningar: territorier, gränser, status och identitet
  Att hävda och vårda ett revir: Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2012, 7-31.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barndom och arbete - kontinuitet och förändring
  Barndom och arbete, Boréa bokförlag, 2008, 15-34.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 219-234.


Ingrid Söderlind, Kristina Engwall and Mats Sjöberg
  Var och med vad arbetar barn?
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 107-149.


Mats Sjöberg
  Den gode folkskolläraren
  "Goda lärare": läraridentiteter och lärararbete i förändring, Skapande Vetande, 2006, 163-191.


Mats Sjöberg
  Prövad-granskad-godkänd
  "Goda lärare": läraridentiteter och lärararbete i förändring, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2006, 137-163.


Mats Sjöberg
  Skolans tider - och livets
  Gränslösa tider och tidlösa gränser i skolans vardag, Skapande Vetande, 2005, 15-40.


Conference Articles

Jonas Hallström, Bengt-Göran Martinsson and Mats Sjöberg
  Att vårda ett revir. Ämnesföreningarna mellan ämnesteoretisk förkovran och didaktisk utveckling
  Ämnesdidaktik ¿ kunskapssyn, kanon, bedömning,2008, 2008.


Jonas Hallström, Mats Sjöberg and Bengt-Göran Martinsson
  Att hävda ett revir. Ämnesföreningarna och kampen om skolans innehåll
  Pedagogikhistorisk forskning. 3:e nordiska konferensen,2006, 2006.


Mats Sjöberg
  Did the notion of "the useful child" really disappear?
  European Social Science History Association,2006, 2006.


Mats Sjöberg
  Legislation regarding juvenile labour in Sweden 1975-2000: protection, hindrance or possibility?
  Childrens work in everyday life,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Göran Sparrlöf
  Vi manliga lärare: Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963
  2007.


Mats Sjöberg  Att säkra framtidens skördar: Barndom, skola och arbete i agrar miljö
  1996.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21