Göm menyn

Publications for Mats Liljegren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Cathrine Reineholm, Maria Gustavsson, Mats Liljegren and Kerstin Ekberg
  The importance of work conditions and health for voluntary job mobility: a two-year follow-up
  BMC Public Health, 2012, 12(682), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 3

Mats Liljegren and Kerstin Ekberg
  Job mobility as predictor of health and burnout
  Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2009, 82(2), 317-329.
 Web of Science® Times Cited: 9

Mats Liljegren and Kerstin Ekberg
  The Associations between Perceived Distributive, Procedural, and Interactional Organizational Justice, Self-rated Health and Burnout
  Work - Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, 2009, 33(1), 43-51.
 Web of Science® Times Cited: 26

Mats Liljegren, Anders Nordlund and Kerstin Ekberg
  Personality and Social Sciences: Psychometric evaluation and further validation of the Hagedoorn et al. modified EVLN measure
  Scandinavian Journal of Psychology, 2008, 49(2), 169-177.
 Web of Science® Times Cited: 12

Mats Liljegren and Kerstin Ekberg
  The longitudinal relationship between job mobility, perceived organizational justice, and health
  BMC Public Health, 2008, 8(164), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Mats Liljegren and Kerstin Ekberg
  The relationship between self-rated health and employee behavioural responses: a two-year follow-up study
  , 2008, , .

Mats Liljegren
  Att bedriva FoU verksamhet i nätverk.
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2006, 83(2), 147-155.

Mats Liljegren, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  Upplevelser av rättvisa och individuella handlingsmönster i samband med organisationsförändringar.
  Nordisk Psykologi, 2003, 55(4), 309-322.

Conference Articles

Cathrine Reineholm, Mats Liljegren, Maria Gustavsson and Kerstin Ekberg
  Hälsans betydelse för rörlighet. Posterpresentation.
  FALF11 – Det nya arbetslivet, Forum för arbetslivsforsknings fjärde konferens, Luleå, juni 2011., 2011.


Mats Liljegren
  Job mobility as predictor of health and burnout.
  Psychosocial factors and mental health problems., 2008.


Mats Liljegren and Kerstin Ekberg
  A dual-level intervention process to increase workplace health, decrease sick-leave and implement a structured and effective method for work-related rehabilitation.
  Nordic Health Promotion Research Conference,2006, 2006.


Mats Liljegren, Anders Nordlund and Kerstin Ekberg
  The Associations between Perceived Organizational Justice and Self-Rated Health and Burnout.
  International Conference on Psychosocial Factors at Work,2005, 2005.


Mats Liljegren
  Individual Reactions to Organizational Change and its Consequences to Health
  International Congress on Occupational Health,2003, 2003.


Mats Liljegren
  "Orättvisa" organisationsförändringar, hälsa och utbrändhet.
  Förändringskraft Centrum för studier av människa, teknik och organisation, CMTO,2003, 2003.


Ph.D. Theses

Mats Liljegren
  Health at Work: The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Mats Liljegren
  Delrapport 2, Processutvärdering av projektet
  Internrapport, AMS, , 2006.


Mats Liljegren
  Delrapport 3, Resultatutvärdering av projektet.
  2006.


  Fulltext PDF

Mats Liljegren
  Delrapport 1, Utvärdering av projektet utifrån tidigare gjorda interventioner och studier
  Internrapport, AMS, , 2005.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21