Göm menyn

Publications for Mattias Legnér


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Lars Nilsson and Mattias Legnér
  Den stormskadade staden: Lokal krisberedskap och reaktioner på stormarna 1969
  Stockholms Lilja: stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007, Stads och kommunhistoriska institutet, 2007, 89-110.


  Fulltext PDF

Lars Nilsson and Mattias Legnér
  The cultural significance of industrial heritage and urban development: Woodberry in Baltimore, Maryland
  Stockholms Lilja: stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007, Stads och kommunhistoriska institutet, 2007, 111-144.


  Fulltext PDF

Reports

Mattias Legnér
  Historic Rehabilitation of Industrial Sites: Cases from North American and Swedish Cities
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Mattias Legnér
  Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: Norrköping, Baltimore och Milano
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Mattias Legnér
  Redevelopment through rehabilitation. The role of historic preservation in revitalizing deindustrialized cities: Lessons from the United States and Sweden
  2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30