Göm menyn

Publications


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Conference Articles

Malin Wass, Björn Lyxell, Birgitta Sahlén, Lena Asker-Árnason, Tina Ibertsson, Elina Mäki-Torkko, Mathias Hällgren and Birgitta Larsby
  Kognitiv utveckling hos barn med cochleaimplantat (CI)
  Biennalen för specialundervisning och särskola, Linköping, 2009.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21