Göm menyn

Publications for Mats Bladh


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Mats Bladh
  Energy consumption and stocks of energy-converting artefacts
  Energy Policy, 2012, 43, 381-386.
 Web of Science® Times Cited: 1

Mats Bladh
  Energy effeicient lighting meets real home life
  Energy efficiency, 2011, 4(2), 235-245.
 Web of Science® Times Cited: 5

Mats Bladh
  "Magnus Boström & Mikael Klintman: Eco-Standards, Product Labelling and Green Consumerism"
  International Journal of Consumer Studies, 2009, 33(3), 356-357.

Mats Bladh
  "Per Högselius & Arne Kaijser: När folkhemselen blev internationell: Elavregleringen i historiskt perspektiv"
  Polhem: Tidskrift för teknikhistoria, 2009, , 174-179.

Mats Bladh
  "Spårbundenhet. Från fysik till historia"
  Historisk Tidskrift (S), 2008, 128(4), 671-692.

Mats Bladh and Helena Krantz
  Towards a bright future? Household use of electric light: A microlevel study.
  Energy Policy, 2008, 36(9), 3521-3530.
 Web of Science® Times Cited: 32

Mats Bladh
  Hughes teori om Stora tekniska system
  Historisk Tidskrift (S), 2006, (1), 69-90.

Mats Bladh
  Bokrecension: Christer Sturmark
  Motströms, 2001, (4), .

Mats Bladh
  Systems, experts, and computers: The systems approach in management and engineering, World War II and after.
  Annals of Science, 2001, 58(4), 442-443.

Mats Bladh
  Systems, Experts, and Computers. The systems approach in management and engineering, World War II and after. Agatha C Hughes & Thomas P Hughes (red.)
  Historisk Tidskrift (S), 2001, 82(3), .

Mats Bladh
  The Political Economy and the Natural Monopoly of the Postal Service: The Swedish Case
  Journal of interdisciplinary economics, 2001, 12(3), 229-248.

Books

Mats Bladh
  Electric Stories: Contributions to the history of electricity in Sweden
    Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Mats Bladh
  El nära och långt borta. Hur kan hushållen agera på elmarknaden?
    Perspektiv på tekniken, 3, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2007.


Anthologies

Mats Bladh and Mikael Syväjärvi
  New Lighting—New LEDs: Aspects on light-emitting diodes from social and material science perspectives
  Linköping University Electronic Press, 2010.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Mats Bladh
  Klimat, eleffektivisering och retureffekter
  Klimatets krav på samhället, Linköping University Electronic Press, 2010, 13-28.


  Fulltext PDF

Mats Bladh
  Prospects for LED from a historical perspective
  New Lighting–New LEDs: Aspects on light-emitting diodes from social and material science perspectives, Linköping University Electronic Press, 2010, 55-64.


Mats Bladh, Patrik Söderholm and Kristina Ek
  Shared or Individual Responsibility: Eco-labelling and Consumer Choice in Sweden
  Environmental Policy and Household Behaviour: Sustainability and Everyday Life, Earthscan, 2010, 173-192.


Mats Bladh
  Technology and Behaviour in the Use of Electricity
  Proceedings of the Sustaining Everyday Life Conference: April 22-24 2009, Campus Norrköping, Sweden, Linköping University Electronic Press, 2010, 105-116.


Mats Bladh
  Att bygga för boende i Stockholm
  Tillväxt & tradition. Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia, Stockholmia, 2008, 249-274.


Mats Bladh
  Teknikbubblor finns de?
  Vardagsteknik: Energi och IT, Carlsson, 2008, 19-40.


Mats Bladh
  Tre principer för den sociala bostadspolitiken. En analys av Alf Johanssons argumentation
  Familjebostäder. Flera kapitel i svensk bostadspolitik, Stockholmia, 2006, 133-159.


Conference Articles

Mats Bladh
  "Energy saving potential and social change in the use of residential electricity"
  Proceedings from the scientific conference on energy and IT at Älvsjö Fair, Stockholm, March 11-12, 2009, 2009.


Mats Bladh
  "Energy saving potential in the use of residential lighting"
  International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting (EEDAL'09), June 16-18, 2009 in Berlin, Germany.: Papers & Presentations, 2009.


Mats Bladh
  "Shaping the market? Eco-labelling in Sweden"
  Science for sustainable development. The social challenge with emphasis on the conditions for change: Proceedings of the 2nd VHU conference on Science for sustainable development, Linköping, Sweden, 6-7 September 2007., 2008.


Mats Bladh
  Shaping the market? Eco-labelling in Sweden
  Science for Sustainable Development, VHU,2007, 2008.


Mats Bladh
  Environmental labelling in Sweden
  Science for Sustainable Development. VHU Conference,2007, 2007.


Mats Bladh
  Spårberoende, momentum och analogier
  Svenska ekonomisk-historiska mötet Umeå 2005,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Jenny Palm
  Makten över energin: policyprocesser i två kommuner 1977–2001
  2004.


  Fulltext PDF

Reports

Mats Bladh
  En lysande framtid?: Om belysning i hemmen
  Tema-T arbetsnotat, 331, 2008.


  Fulltext PDF

Mats Bladh and Patrik Söderholm
  Hållbara hushåll
  2008.


Mats Bladh
  Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen: Slutrapport till Naturvårdsverket från forskningsprogrammet SHARP
  2008.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21