Publications for Maria Wolmesjö
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Maria Wolmesjö
  Ledarskapande - en bild med flera nyanser
  Tidningen Äldreomsorg, 2012, (5), 10-12.

Chapters in Books

Maria Wolmesjö
  Ledarskapets autonomi - om chefers dilemman och handlingsutrymme
  När den professionella autonomin blir ett problem, Växjö University Press, 2008, -186.


Ph.D. Theses

Maria Wolmesjö
  Ledningsfunktion i omvandling: Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen
  2005.