Publications for Maria Wolmesjö
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Maria Wolmesjö and Anna Dunér
  Interprofessional Collaboration in Swedish health and social care from a care manager’s perspective: [Interprofessionell samverkan i svensk hälso- och sjukvård och social omsorg ur biståndshandläggares perspektiv]
  European Journal of Social Work, 2014, , .

Maria Wolmesjö
  Förutsättningar för ledarskapande
  Chefstidningen, 2012, (3), 49-51.

Maria Wolmesjö
  Ledarskapande - en bild med flera nyanser
  Tidningen Äldreomsorg, 2012, 29(5), 10-12.

Maria Wolmesjö
  Ledarskapande styrs av organisationsform
  Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning, 2011, (1), 35.

Maria Wolmesjö
  Att ledarskapa i omvandlingstid
  Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning, 2011, (1), 33-34.

Barbro Blomberg and Maria Wolmesjö
  Life conditions for families, children and young people with disabilities
  Aotearoa New Zealand Social Work, 2011, 23(1/2), 29-39.

Maria Wolmesjö and Annelie Gollungberg
  Management in Care of Older Persons and Persons with Disabilities in Sweden
  Aotearoa New Zealand Social Work, 2011, 23(1/2), 40-53.

Maria Wolmesjö, Harald Koht, Geir C Tufte and Lars Zanderin
  Borders Vanish, and What Happens? A Norm Perspective on Local Welfare Policy in Baltic and Nordic States
  HiO-report, 2008, (15), 25-38.

Maria Wolmesjö, Geir C Tufte and Lars Zanderin
  Norms in Local Government: Pictures of Norms behind Practices – Baltic and Nordic Examples
  HiO-report, 2008, (15), 39-58.

Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  Views on Democracy and Civil Society : - the Cases of Two Municipalities in Sweden
  HiO-report, 2008, (15), 169-190.

Maria Wolmesjö, Pavel Pesat, Ilona Pesatova, Idor Svensson and Barbro Blomberg
  ABLE – mezinárodní projekt spolupráce ve vysokoškolské  výuce a studiu
  Sborník konference Poškole, Monínec u Sedlece-Prči, 2005, , .

Anthologies

Maria Wolmesjö and Annika Staaf
  Rätt till bistånd i äldreomsorg: etik, juridik, praktik och profession
  Gleerups Utbildning AB, 2014.


Kerstin Gynnerstedt and Maria Wolmesjö
  Tredje åldern: sociala aspekter och medborgarskap
  Gleerups Utbildning AB, 2011.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  LSS: regelsystem, implementering och realitet
  Studentlitteratur, 2009.


Karin Jonnergård, Elin Funck and Maria Wolmesjö
  När den professionella autonomin blir ett problem
  Acta Wexionensia, 161, Växjö University Press, 2008.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  LSS: regelsystem, implementering och realitet
  Rapportserien, [32], Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 2008.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  LSS – Regelsystem, implementering och realitet
  Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet., 2007.


Maria Wolmesjö and Susanna Stymne Airey
  Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv
  Rapporter från Växjö universitet, Universitetspedagogiskt centrum, 1/2005, Växjö universitet, 2005.


Chapters in Books

Maria Wolmesjö
  Introduktion
  Rätt till bistånd i äldreomsorg: etik, juridik, praktik och profession, Gleerups Utbildning AB, 2014, .


Maria Wolmesjö
  Biståndshandlägggarrollen
  Rätt till bistånd i äldreomsorg: etik, juridik, praktik och profession<em> </em>, Gleerups Utbildning AB, 2014, .


Maria Wolmesjö
  Linköpings kommun
  Rätt till bistånd i äldreomsorg: Etik, juridik, praktik och profession, Gleerups Utbildning AB, 2014, .


Maria Wolmesjö
  Norrköpings kommun
  Rätt till bistånd i äldreomsorg: etik, juridik, praktik och profession, Gleerups Utbildning AB, 2014, .


Maria Wolmesjö and Annika Staaf
  Om etiska dilemman och rättssäkerhetsaspekter i handläggningsprocessen
  Rätt till bistånd i äldreomsorg: etik, juridik, praktik och profession, Gleerups Utbildning AB, 2014, .


Maria Wolmesjö and Elvi Rickard
  Inspirerande ledarskap
  Vilken cirkus! I manegen med Magnus Söderström: En vänbok, Linneuniversitetet, 2012, 87-89.


Maria Wolmesjö
  Tredje åldrare i äldreomsorgen - ur verksamhetsansvarigas perspektiv
  Tredje åldern: sociala aspekter och medborgarskap, Gleerups Utbildning AB, 2011, 97-122.


Maria Wolmesjö
  Diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Full delaktighet och tillgänglighet – en mänsklig rättighet
  Mänskliga rättigheter i svensk belysning, Liber, 2011, 181-199.


Elvi Rickard and Maria Wolmesjö
  Förutsättningar för hantering av etiska dilemman bland första linjens chefer
  Ledning och organisering av professionsstarka verksamheter, Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 2010, 41-74.


Maria Wolmesjö
  Rättigheter och rättsliga aspekter i praktiken
  LSS: regelsystem, implementering och realitet, Studentlitteratur, 2009, 79-96.


Karin Jonnergård, Elin Funck and Maria Wolmesjö
  När professionell heteronomi blir ett problem
  När den professionella autonomin blir ett problem, Växjö University Press, 2008, 177-182.


Karin Jonnergård, Elin Funck and Maria Wolmesjö
  Professionell autonomi som risk och möjlighet
  När den professionella autonomin blir ett problem, Växjö University Press, 2008, 9-19.


Maria Wolmesjö
  Rättigheter och rättsliga aspekter i praktiken - mötet mellan biståndshandläggare, enhetschefer, personliga assistenter och brukare
  LSS: regelsystem, implementering och realitet, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 2008, 71-84.


Maria Wolmesjö
  Ledarskapets autonomi - om chefers dilemman och handlingsutrymme
  När den professionella autonomin blir ett problem, Växjö University Press, 2008, 141-161.


Maria Wolmesjö
  Rättigheter och rättsliga aspekter i praktiken
  LSS – Regelsystem, implementering och realitet, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 2007, .


Maria Wolmesjö
  Diskriminering av personer med funktionshinder.  Full delaktighet och tillgänglighet – en mänsklig rättighet
  Mänskliga rättigheter i svensk belysning, Liber, 2007, 161-174.


Maria Wolmesjö, Geir C Tufte, Harald Koht and Lars Zanderin
  Borders Vanish, and What Happens? : A Norm Perspective on Local Welfare Policy and Citizen Participation in Baltic and Nordic States
  Expanding borders: communities and identities, University of Latvia, 2006, 111-125.


Maria Wolmesjö and Susanna Stymne Airey
  Inledning
  Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv, Växjö universitet, 2005, 7.


Maria Wolmesjö and Marie Hemming
  Tankar om änglatid – doktorandens vardag ur ett tidsperspektiv
  Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv, Växjö universitet, 2005, 15-25.


Maria Wolmesjö and Susanna Stymne Airey
  Utveckling av handledarutbildning i Sydost+
  Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv, Växjö universitet, 2005, 9-10.


Maria Wolmesjö and Susanna Stymne Airey
  Utblick Sydost+
  Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv., Växjö universitet, 2005, 67-69.


Maria Wolmesjö and Susanna Stymne Airey
  Antologi Sydost+
  Forskarhandledning i förändring – en antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv., Växjö universitet, 2005, 11-13.


Conference Articles

Maria Wolmesjö
  Ledarskapandets etiska dilemma i social omsorgsarbete för och med äldre
  Chefer inom kommunal och privat äldreomsorg. Institutet för organisations- och arbetslivsetik. Ersta Sköndal. högskola, 2014.


Maria Wolmesjö and Rebecca Stenberg
  New ways of organizing safety
  22NKG 2014: Program 22nd Nordic Congress of Gerontology, 2014.


Maria Wolmesjö
  An ordinary day of a life with dementia” – User influence and ethical values from a management perspective in social care
  Life with Dementia, personhood, citizenship & identity, 2013.


Maria Wolmesjö
  Förändring med fokus på en ny och effektivare socialtjänstorganisation: Framtidsverkstad
  Socialarbetardagen, Norrköpings kommun, 2013.


Maria Wolmesjö
  Det nationella forskarnätverket för brukarmedverkan inom äldreområdet
  FORSA Symposium, Stockholm, 2013.


Maria Wolmesjö
  The answer is collaboration - what is the question? : Interprofessional collaboration in social care in a Swedish perspective
  Abstract Book. Joint World Conference in Social Work and Social Development: Action and Impact, 2012.


Maria Wolmesjö and Verner Denvall
  The inclusion of service user's in university courses for social work students
  Abstract Book. Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact., 2012.


Maria Wolmesjö
  Äldre som brukare och aktörer i civilsamhället
  Linköpings universitets äldreforskningsdag, 2012.


Maria Wolmesjö
  Expanding Social Work – Our Reality!
  Socialarbetardagen, Norrköpings kommun, 2012.


Maria Wolmesjö
  Chef inom äldreomsorgen – hur klarar man det?
  Chef inom äldreomsorgen - hur klarar man det?, 2012.


Maria Wolmesjö
  Interprofesionell samverkan ur biståndshandläggares perspektiv
  Nationell konferens för myndighetshandläggare. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Fokus, Kalmar. Forskning och kunskapsutveckling, socialtjänst., 2011.


Maria Wolmesjö, Verner Denvall and Ole-Petter Askheim
  “On equal terms – experiences with common university courses for social work students and service users”
  The Joint Nordic Conference on Welfare and Professionalism in Turbulant Times. NSSK/FORSA/University of Iceland., 2011.


Maria Wolmesjö
   Socialt arbete vid LiU – utbildning, forskning och samverkan
  Socialarbetardagen, Norrköpings kommun, 2011.


Maria Wolmesjö
  Makt att ledarskapa! En väg till delaktighet och samverkan
  Nationell FORSA symposium, 2011.


Maria Wolmesjö and Elvi Richard
  First Line Managers Conditions How to Handle Etichal Dilemmas in Social Work and Police
  Changes and new directions in human services: selected conference proceedings of the 14th International Research Conference held at Luleå University of Technology, Human Work Science, September 2010, 2011.


Maria Wolmesjö and Elvi Rickard
  Förutsättningar för hantering av etiska dilemman bland första linjens chefer
  Arbetsliv i Förändring, Forum för arbetslivsforskning, FALF, Malmö, 2010.


Maria Wolmesjö
  The Swedish Case
  The NOBA Semi Annual Research Meeting. Legality, Professionalism and Practical Ethics in the Care of Older People, University of Latvia, 2010.


Maria Wolmesjö
  Ledarskap och kommunikation – att ledarskapa i vardagen
  Studia Genrealia i socialt arbete, Helsingfors, universitet Finland, 2010.


Maria Wolmesjö
  Ledarskap och kommunikation – att ledarskapa i vardagen
  Studie Generalia i socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, 2010.


Maria Wolmesjö
  First Line Managers Conditions of How to Handle Etichal Dilemmas in Social Work and Police
  The 6th Interim Meeting of the European Sociological Association, Research Network 19 'Sociology of Professions' Paris, 22-24 April 2010 Professions and professionalism in times of global economic crisis: - Changes and continuities., 2010.


Maria Wolmesjö and Anna Dunér
  Interprofessionell samverkan ur ett biståndshandläggarperspektiv – initiering till ett nytt forskningsprojekt!
  Nationell konferens för Biståndshandläggare, äldreomsorg, 2010.


Maria Wolmesjö
  First Line managers Conditions of How to Handle Ethical Dilemmas in Social Work and Police
  Dilemmas for Human Services, Changes and new directions in Human Services, 2010, 2010.


Maria Wolmesjö
  Att vara första linjens chef för den egna professionen. : Ett etiskt dilemma inom offentligt reglera(n)de professionsstarka verksamheter?
  Den reglera(n)de professionen – professioner och politik. Svenska Nätverket för professionsforskning, 2010.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  Article on NOBA-project, Examples of Sweden.
  The NOBA Seminnual Conference, 13-14 October, 2009. Östfold University College, Department of Economics, Language and Social Science, Norway, 2009.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  Vignette methods – Introduction and experiences
  NOBA Conference, Växjö university, Sweden 11-12 May, 2009, 2009.


Maria Wolmesjö
  För dig som arbetar som chef: Ledarskapande i äldreomsorgen.
  För dig som arbetar som chef. Fokus: Äldreomsorg. SKTF, Malmö, 2009.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  Legality, Professionalism and Discretion in Municipal Elderly Care and Care of Persons with Disabilities: Cases from Norway and Sweden
  NOBA Conference, Nordic College of Caring Science, NCCS og Högskolan I Oslo, HiO, Eldre, Omsorg och Verdighet – Mangfold og funksjon, Oslo, March 25-27, 2009, 2009.


Maria Wolmesjö
  Nya vägar för kunskapsutveckling – Ökad brukarmedverkan i socionomprogrammet
  Handikappforskningens dag. Inkludering förr och nu. Harec. Högskolan, Kristianstad. 25 november, 2009, 2009.


Maria Wolmesjö
  Ledarskapets dilemma
  Öppen föreläsning med eftersnack, Alvesta bibliotek i samverkan med Växjö universitet, 2009.


Maria Wolmesjö and Elvi Rickard
  First line managers’ formal conditions of conducting ethical dilemmas in Social Work and Police
  ESA 6th International Conference in Sociology. Lissabon September 2009, 2009.


Maria Wolmesjö and Barbro Blomberg
  Autentic Based Learning – ABLe
  Transcending Global- Local Divides: Challenges for Social Work Education and Practice, 2008.


Maria Wolmesjö and Verner Denvall
  BRUS - Brukarmedverkan i socionomutbildningen
  Nordiskt Forsa symposium Århus, Danmark, 2008, 2008.


Maria Wolmesjö
  Social Work Management - Dilemmas in a “new” profession
  Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance: Selected papers from the 11th International Research Conference, hosted by Luleå University of Technology, Department of Human Work Science, 2008.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  Report from NOBA 1
  NOBA Conference, Den nordiska avdelningen, Högskolan i Oslo, 16-17/10 2008., 2008.


Maria Wolmesjö
  Ledarskapets dilemma
  Möten med forskare. Öppen föreläsning. Växjö stadsbibliotek i samverkan med Växjö universitet, 20 maj 2008., 2008.


Maria Wolmesjö
  Delaktighet och inflytande i äldre- och handikappomsorg : – ett nordiskt-baltiskt forskningsprojekt
  Forskningen dag, Växjö universitet 6 nov 2008, 2008.


Maria Wolmesjö, Barbro Blomberg, Ilona Pesatova and Pavel Pesat
  Authentic Based Learning - ABLE
  Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social Work Education and Practice, 2008.


Maria Wolmesjö
  User Participation in Social Work Programme
  Trancending Global-Local Divides: Challenges for Social Work Education and Practice, 2008.


Maria Wolmesjö
  Social Work Management – Dilemmas in a “New” Profession
  Trancending Global-Local Divides: Challenges for Social Work Education and Practice, 2008.


Maria Wolmesjö, Verner Denvall, Pia Aronsson, Ulla-Carin Hedin, Cecilia Heule, Arne Kristiansen and Kenneth Sundh
  Brukarmedverkan i socionomutbildningen
  FORSA-konferensen, Århus, augusti 2008, 2008.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  Local Democracy in Sweden: The Växjö and Älmhult Cases
  Internationell conference “Does Local Democracy Matter?” Conference on Local Government, Civil Society and Welfare in the Baltic Sea Region, Remmen, Norway 4-5 okt 200, 2007.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  NOBA-I
  Annual International Conference “Baltic Futures” at University of Latvia, Riga, Lettland, 2007-11-24, 2007.


Maria Wolmesjö and Barbro Blomberg
  LIFE - Life Conditions for Families Children and Young People with Disabilities in Sweden and Czech Republic
  Participation for all - the front line of disability research.: PRogramme and Abstracts, 2007.


Maria Wolmesjö and Lars Zanderin
  Local Democracy in Sweden
  Baltic Futures, University of Latvia, Faculty of Social Sciences. Institute of advanced social and political research, Riga, November 23-24 2007, 2007.


Maria Wolmesjö, Geir C Tufte and Lars Zanderin
  Norms in Local Governments. Pictures of Norms Behind Practicies, Baltic and Nordic examples
  Uncertain Transformations – New Domestic and International Challenges, 2006.


Maria Wolmesjö, Geir C Tufte and Lars Zanderin
  NGOs Role in the Process of Local Democracy in the Baltic Sea Area : – Vieved by Local Elites
  XV Nordiske Kommunalforskerkonference 2006, Odense, 24-26 nov 2006., 2006.


Maria Wolmesjö
  Ledningsfunktion i omvandling : – Om förädringar av yrkesrollen för första linjens chefer i kommunal äldre- och handikappomsorg
  FORSA 6.e nordiska symposiet, Helsingfors, Finland. Helsingfors, Finland, 9-11 febr, 2006., 2006.


Maria Wolmesjö
  Ledarskap - I framtidens socialtjänst
  Stockholm stad. Westmanska palatset, Stockholm 12-14 juni, 2006, 2006.


Maria Wolmesjö, Harald Koht, Geir C Tufte and Lars Zanderin
  A Norm Perspective on Local Welfare Policy and Citizen Participation in Baltic and Nordic States: NOBA 1
  Expanding Borders: Communities and Identites, 2005.


Maria Wolmesjö
  Ledarskap i kommuner – vad säger forskningen och vad berättar ledarna om sin vardag?
  Kompetensfonden, Inspirations- och reflektionsdag om ledarskap. Chefsseminarium 17 nov 2005, Malmö, 2005.


Maria Wolmesjö and Barbro Blomberg
  LIFE -Life Conditions for families, Children and Youth with Disabilities in Europe
  International Conference, Social and Special Education Care, Liberec, Czech Republic, Organized by Department of Social Studies and Special Education, Technical University of Liberec,10 May 2005, 2005.


Maria Wolmesjö
  Ledningsfunktion i omvandling : – Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen
  Handikappforskningens dag, 27 okt 2005 Aktivitet och delaktighet i ett livsperspektiv, HAREC, Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, Malmö högskola, 2005.


Maria Wolmesjö and Barbro Blomberg
  ABLe – Multikulturella perspektiv på funktionshinder: Erfarenheter av en internationell internetbaserad distanskurs
  Handikappforskningens dag, 27 okt 2005 Aktivitet och delaktighet i ett livsperspektiv, HAREC, Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, Malmö högskola, 2005.


Maria Wolmesjö and Barbro Blomberg
  LIFE - Life Conditions for families, Children and Youth with Disabilities in Europe
  International conference “Handicap”, Liberec, Czech Republic 2005, 2005.


Maria Wolmesjö
  Socialt arbete som profession – Ledningsfunktion i omvandling
  Öppet hus vid Socialhögskolan i Lund. 2 sept 2005, 2005.


Ph.D. Theses

Maria Wolmesjö
  Ledningsfunktion i omvandling: Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen
  2005.


Maria Wolmesjö
  Ledningsfunktion i omvandling: Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen
  2005.


Reports

Maria Wolmesjö
  Om bedömningar, betygskriterier och betygskalor : – fokusgruppsintervjuer med socionomstudenter vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
  2010.