Göm menyn

Publications for Maria Simonsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Alma Vladavic, Maria Simonsson and Ann-Marie Markström
  Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal
  VENUE, 2017, 7, 1-6.
   Fulltext  PDF  

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Introduction to preschool: strategies for managing the gap between home and preschool
  Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2017, , 1-10.
   Fulltext  PDF  

Maria Simonsson and Mia Thorell
  Forskares tillträde till förskolan – barn som gatekeepers
  Venue, 2016, 11, 1-5.

Anders Albinsson, Joakim Samuelsson and Maria Simonsson
  Förskolebarn använder mätning i legoleken
  Venue, 2016, , .

Maria Simonsson and Lina Lago (Söderman)
  Att administrera övergångar: En analys av Skolverkets stödmaterial om övergångar i skolan
  Venue, 2015, 9, 1-6.
   Fulltext  PDF  

Maria Simonsson, Helene Elvstrand and Kristina Hellberg
  Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten
  Venue, 2015, 01, 1-5.

Simonsson Maria, Helene Elvstrand and Hellberg Kristina
  Samverkan mellan hem och fritidshemska gynna skolresultaten
  Venue, 2015, (1), 1-5.

Maria Simonsson and Lina Söderman Lago
  Stöd eller styrning: En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen
  Venue, 2015, , 1-6.
   Fulltext  PDF  

Maria Simonsson
  The role of artefacts during transition into the peer group: 1-to 3-year-old children’s perspective on transition between the home and the preschool in sweden
  International Journal of Transitions in Childhood, 2015, 8, 14-24.

Maria Simonsson and Ann-Marie Markström
  Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar: [The Parent-Teacher Conference as a Task and Tool in the Pre-school Teachers' Professional Practice in Interaction with Parents]
  Nordisk Barnehageforskning, 2013, 6(10), 1-18.

Maria Simonsson
  Hällström, Catharina: Insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang: Stockholms universitet (Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik nr 7). Diss. Stockholm. 274. ISBN 978-91-7447-301-8
  Barnboken, 2012, 35, .

Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A question of gender sensitive pedagogy: – discourses in pedagogical guidelines
  Contemporary Issues in Early Childhood, 2011, 12(3), 274-283.

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Constructions of girls in preschool parent-teacher conference.
  International Journal of Early Childhood, 2011, 43(1), 23-41.

Maria Simonsson and Mia Thorell
  Att börja på förskolan. Exempel på barns sociala samspelsprocesser under inskolningen
  Educare- vetenskapliga skrifter, 2010, (1), 53-72.

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Genderwatch: still watching
  Gender and Education, 2008, 20(4 2008), 409-411.

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Preschool Work Teams' View of Ways of Working with Gender - Parents' Involvement
  Early Childhood Education Journal, 2008, , .

Maria Simonsson
  Bilderböcker i barns lek
  Familjedaghem : ges ut av Familjedaghemmens förlag, 2007, 27(2007:4), 28-30.

Maria Simonsson
  Ny forskning om genus och skönlitteratur
  Barnboken, 2006, 1, 57-60.

Maria Simonsson
  Bokbruk som vila, omsorg och umgänge
  Locus, 2004, 4, 16-26.

Maria Simonsson
  Bilderboken som kommunikativ praktik i förskolan
  Barnboken, 2000, 23(2), 35-35.

Books

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Utvecklingssamtal: Kommunikation mellan hem och skola.
    Studentlitteratur, 2013.


Maria Simonsson
  Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 48, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Anthologies

Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap
  Carlsson Bokförlag, 2009.


Chapters in Books

Maria Simonsson
  Förskolan: en inkluderande arena för alla barn
  Specialpedagogik: -i,om,för och med praktiken, Liber, 2016, 36-50.


Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap. Inledning
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsson Bokförlag, 2009, 9-13.


Maria Simonsson
  Bilder av barnet. Exemplet Pija Lindenbaums protagonist Lill-Zlatan
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsons bokförlag, 2009, 155-173.


Maria Simonsson
  Barndom och kulturella artefakter. Platsen som skapas runt bilderboken
  Den moderna barndomen och barns vardagsliv, Carlssons, 2007, 119-139.


Maria Simonsson
  Tanterna i gröngräset. Barndoms- och kvinnobilder hos Elsa Beskow
  Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanaly, Studentlitteratur, 2003, 44-55.


Maria Simonsson
  Bilderboken som utgångspunkt för lek på förskolan
  Lek och Lärande.: konferensrapport från Nätverk för barnomsorgsforskning Göteborg den 15-16 november 2001, Göteborgs Universitet, 2002, 27-59.


Conference Articles

Magnus Jansson, Maria Simonsson, Per Gyberg and Jonas Hallström
  Technology Education and Informal Learning: Technology in the Swedish Leisure-Time Centre as Boundary Object
  <em>PATT-32 Proceedings: Technology Education for 21st Century Skills</em>, 2016.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A New Pedagogic Practice in Introduction to the Swedish Preschool: Changing Subject Positions
  Joint '7th SELF Biennial International Conference' and 'ERAS Conference', 9-11 September 2013, Singapore, 2013.


Maria Simonsson
  The Parent-Teacher Conference as a Duty and Tool in the Pre-school Teachers' Professional Practice
  10th Annual Conference. Hawaii International Conference on Education, 2012.


Anna Bjuremark and Maria Simonsson
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects
  The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009.


Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Gender sensitive pedagogy in Sweden. Preschool pedagogue's perspective
  NFPF,2009, 2009.


Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - att följa barns perspektiv
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum,2007, 2007.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Genuspedagogik i förskolan
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum.,2007, 2007.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Preschool teams' view of ways of working with gender - Parents involvement in "know-how" processes
  ECER- EERA-THE EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION,2007, 2007.


Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - Barn som gatekeepers
  Nätverkskonferensen Forskning om barndom och barns lärande. Metodologiska frågor och angreppssätt,2006, 2006.


Maria Simonsson and Mia Thorell
  Doing childhood in a Swedish preschool: The reception period case
  The great LITTLE RESEARCHER. OMEP World Assembly and International Conference. 2006/08/7-11, Tromsø, Norway,2006, 2006.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Educationof Gender-an analysis of discourses of gender-related work in the pre-school
  European Conference on Educational Research,11-16 september 2006,2006, 2006.


Maria Simonsson and Gisela Eckert
  Hur går det för glutenintoleranta barn i förskolan?
  Mat vitaminer och bättre hälsa vid celiaki. Den 8:e Celiaki dagen i Norrköping,2006, 2006.


Maria Simonsson
  Who owns the picture book? - A study of picture book practies in the Swedish pre-school
  Childhood 2005,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Katarina Elfström Pettersson
  Production and Products of Preschool Documentation: Entanglements of children, things, and templates
  2017.


  Fulltext PDF

Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende
  2010.


  Fulltext PDF

Maria Simonsson
  Bilderboken i förskolan: En utgångspunkt för samspel
  2004.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Anders Albinsson
  ”De va svinhögt typ 250 kilo”: Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken
  2016.


  Fulltext PDF

Reports

Kjell Simonsson, Johan Renner, Peter Hallberg and Maria Simonsson
  Kamratutvärdering i kurser med stort datorlaborativt inslag
  2014.


  Fulltext PDF

Gunilla Halldén, Eva-Lena Dahl, Anne- Li Lindgren, Maj Asplund Carlsson, Jan-Erik Johansson, Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Simonsson, Birgitta Lidholt and Sven Persson
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet: Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 novemberg 2000
  Working papers on childhood and the study of children, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

 



Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21