Göm menyn

Publications for Maria Simonsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Maria Simonsson
  Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan
  Venue, 2018, (7), 1-6.
   Fulltext  PDF  

Alma Vladavic, Maria Simonsson and Ann-Marie Markström
  Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal
  VENUE, 2017, 7, 1-6.
   Fulltext  PDF  

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Introduction to preschool: strategies for managing the gap between home and preschool
  Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2017, , 1-10.
   Fulltext  PDF  

Maria Simonsson and Mia Thorell
  Forskares tillträde till förskolan – barn som gatekeepers
  Venue, 2016, 11, 1-5.

Anders Albinsson, Joakim Samuelsson and Maria Simonsson
  Förskolebarn använder mätning i legoleken
  Venue, 2016, , .

Maria Simonsson and Lina Lago (Söderman)
  Att administrera övergångar: En analys av Skolverkets stödmaterial om övergångar i skolan
  Venue, 2015, 9, 1-6.
   Fulltext  PDF  

Maria Simonsson, Helene Elvstrand and Kristina Hellberg
  Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten
  Venue, 2015, 01, 1-5.

Simonsson Maria, Helene Elvstrand and Hellberg Kristina
  Samverkan mellan hem och fritidshemska gynna skolresultaten
  Venue, 2015, (1), 1-5.

Maria Simonsson and Lina Söderman Lago
  Stöd eller styrning: En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen
  Venue, 2015, , 1-6.
   Fulltext  PDF  

Maria Simonsson
  The role of artefacts during transition into the peer group: 1-to 3-year-old children’s perspective on transition between the home and the preschool in sweden
  International Journal of Transitions in Childhood, 2015, 8, 14-24.

Maria Simonsson and Ann-Marie Markström
  Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar: [The Parent-Teacher Conference as a Task and Tool in the Pre-school Teachers' Professional Practice in Interaction with Parents]
  Nordisk Barnehageforskning, 2013, 6(10), 1-18.

Maria Simonsson
  Hällström, Catharina: Insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang: Stockholms universitet (Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik nr 7). Diss. Stockholm. 274. ISBN 978-91-7447-301-8
  Barnboken, 2012, 35, .

Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A question of gender sensitive pedagogy: – discourses in pedagogical guidelines
  Contemporary Issues in Early Childhood, 2011, 12(3), 274-283.

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Constructions of girls in preschool parent-teacher conference.
  International Journal of Early Childhood, 2011, 43(1), 23-41.

Maria Simonsson and Mia Thorell
  Att börja på förskolan. Exempel på barns sociala samspelsprocesser under inskolningen
  Educare- vetenskapliga skrifter, 2010, (1), 53-72.

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Genderwatch: still watching
  Gender and Education, 2008, 20(4 2008), 409-411.

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Preschool Work Teams' View of Ways of Working with Gender - Parents' Involvement
  Early Childhood Education Journal, 2008, , .

Maria Simonsson
  Bilderböcker i barns lek
  Familjedaghem : ges ut av Familjedaghemmens förlag, 2007, 27(2007:4), 28-30.

Maria Simonsson
  Ny forskning om genus och skönlitteratur
  Barnboken, 2006, 1, 57-60.

Maria Simonsson
  Bokbruk som vila, omsorg och umgänge
  Locus, 2004, 4, 16-26.

Maria Simonsson
  Bilderboken som kommunikativ praktik i förskolan
  Barnboken, 2000, 23(2), 35-35.

Books

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Utvecklingssamtal: Kommunikation mellan hem och skola.
    Studentlitteratur, 2013.


Maria Simonsson
  Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 48, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Anthologies

Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap
  Carlsson Bokförlag, 2009.


Chapters in Books

Jonas Hallström, Magnus Jansson, Maria Simonsson and Per Gyberg
  Teknik i fritidshem – mellan omsorg och utbildning
  Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö, NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 2018, 41-50.


  Fulltext PDF

Maria Simonsson
  Förskolan: en inkluderande arena för alla barn
  Specialpedagogik: -i,om,för och med praktiken, Liber, 2016, 36-50.


Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap. Inledning
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsson Bokförlag, 2009, 9-13.


Maria Simonsson
  Bilder av barnet. Exemplet Pija Lindenbaums protagonist Lill-Zlatan
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsons bokförlag, 2009, 155-173.


Maria Simonsson
  Barndom och kulturella artefakter. Platsen som skapas runt bilderboken
  Den moderna barndomen och barns vardagsliv, Carlssons, 2007, 119-139.


Maria Simonsson
  Tanterna i gröngräset. Barndoms- och kvinnobilder hos Elsa Beskow
  Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanaly, Studentlitteratur, 2003, 44-55.


Maria Simonsson
  Bilderboken som utgångspunkt för lek på förskolan
  Lek och Lärande.: konferensrapport från Nätverk för barnomsorgsforskning Göteborg den 15-16 november 2001, Göteborgs Universitet, 2002, 27-59.


Conference Articles

Maria Simonsson
  Changing Subject Positions of the Parents During the Introduction to the Swedish Preschool
  Sixteenth Annual Hawaii International Conference on Education, 2018.


Magnus Jansson, Maria Simonsson, Per Gyberg and Jonas Hallström
  Technology Education and Informal Learning: Technology in the Swedish Leisure-Time Centre as Boundary Object
  <em>PATT-32 Proceedings: Technology Education for 21st Century Skills</em>, 2016.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A New Pedagogic Practice in Introduction to the Swedish Preschool: Changing Subject Positions
  Joint '7th SELF Biennial International Conference' and 'ERAS Conference', 9-11 September 2013, Singapore, 2013.


Maria Simonsson
  The Parent-Teacher Conference as a Duty and Tool in the Pre-school Teachers' Professional Practice
  10th Annual Conference. Hawaii International Conference on Education, 2012.


Anna Bjuremark and Maria Simonsson
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects
  The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009.


Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Gender sensitive pedagogy in Sweden. Preschool pedagogue's perspective
  NFPF,2009, 2009.


Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - att följa barns perspektiv
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum,2007, 2007.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Genuspedagogik i förskolan
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum.,2007, 2007.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Preschool teams' view of ways of working with gender - Parents involvement in "know-how" processes
  ECER- EERA-THE EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION,2007, 2007.


Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - Barn som gatekeepers
  Nätverkskonferensen Forskning om barndom och barns lärande. Metodologiska frågor och angreppssätt,2006, 2006.


Maria Simonsson and Mia Thorell
  Doing childhood in a Swedish preschool: The reception period case
  The great LITTLE RESEARCHER. OMEP World Assembly and International Conference. 2006/08/7-11, Tromsø, Norway,2006, 2006.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Educationof Gender-an analysis of discourses of gender-related work in the pre-school
  European Conference on Educational Research,11-16 september 2006,2006, 2006.


Maria Simonsson and Gisela Eckert
  Hur går det för glutenintoleranta barn i förskolan?
  Mat vitaminer och bättre hälsa vid celiaki. Den 8:e Celiaki dagen i Norrköping,2006, 2006.


Maria Simonsson
  Who owns the picture book? - A study of picture book practies in the Swedish pre-school
  Childhood 2005,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Katarina Elfström Pettersson
  Production and Products of Preschool Documentation: Entanglements of children, things, and templates
  2017.


  Fulltext PDF

Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende
  2010.


  Fulltext PDF

Maria Simonsson
  Bilderboken i förskolan: En utgångspunkt för samspel
  2004.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Anders Albinsson
  ”De va svinhögt typ 250 kilo”: Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken
  2016.


  Fulltext PDF

Reports

Kjell Simonsson, Johan Renner, Peter Hallberg and Maria Simonsson
  Kamratutvärdering i kurser med stort datorlaborativt inslag
  2014.


  Fulltext PDF

Gunilla Halldén, Eva-Lena Dahl, Anne- Li Lindgren, Maj Asplund Carlsson, Jan-Erik Johansson, Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Simonsson, Birgitta Lidholt and Sven Persson
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet: Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 novemberg 2000
  Working papers on childhood and the study of children, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21