Publications for Maria Simonsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

sensitive reception preschool positions pictures picture pedagogy parents parent-teacher p> gender föräldraskap förskolan discourses conference children books book barns barndom

Journal Articles

Maria Simonsson and Ann-Marie Markström
  Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar: [The Parent-Teacher Conference as a Task and Tool in the Pre-school Teachers' Professional Practice in Interaction with Parents]
  Nordisk Barnehageforskning, 2013, 6(10), 1-18.

Maria Simonsson
  Hällström, Catharina: Insändare i Kamratposten: uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang
  Barnboken tidskrift för barnlitteraturforskning/Journal of Children’s Literature Research, 2012, 35, .

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Constructions of girls in preschool parent-teacher conference.
  International Journal of Early Childhood, 2011, 43(1), 23-41.

Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A question of gender sensitive pedagogy: – discourses in pedagogical guidelines
  Contemporary Issues in Early Childhood, 2011, 12(3), x-x.

Maria Simonsson and Mia Thorell
  Att börja på förskolan. Exempel på barns sociala samspelsprocesser under inskolningen
  Educare- vetenskapliga skrifter, 2010, (1), 53-72.

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Preschool Work Teams' View of Ways of Working with Gender - Parents' Involvement
  Early Childhood Education Journal, 2008, , .

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Genderwatch: still watching
  Gender and Education, 2008, 20(4 2008), 409-411.

Maria Simonsson
  Bilderböcker i barns lek
  Familjedaghem : ges ut av Familjedaghemmens förlag, 2007, 27(2007:4), 28-30.

Maria Simonsson
  Ny forskning om genus och skönlitteratur
  Barnboken, 2006, 1, 57-60.

Maria Simonsson
  Bokbruk som vila, omsorg och umgänge
  Locus, 2004, 4, 16-26.

Maria Simonsson
  Bilderboken som kommunikativ praktik i förskolan
  Barnboken, 2000, 23(2), 35-35.

Books

Ann-Marie Markström and Maria Simonsson
  Utvecklingssamtal: Kommunikation mellan hem och skola.
    Studentlitteratur, 2013.


Maria Simonsson
  Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 48, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Anthologies

Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap
  Carlsson, 2009.


Chapters in Books

Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap. Inledning
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsson, 2009, 9-13.


Maria Simonsson
  Bilder av barnet. Exemplet Pija Lindenbaums protagonist Lill-Zlatan
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsons bokförlag, 2009, 155-173.


Maria Simonsson
  Barndom och kulturella artefakter. Platsen som skapas runt bilderboken
  Den moderna barndomen och barns vardagsliv, Carlssons, 2007, 119-139.


Maria Simonsson
  Tanterna i gröngräset. Barndoms- och kvinnobilder hos Elsa Beskow
  Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanaly, Studentlitteratur, 2003, 44-55.


Maria Simonsson
  Bilderboken som utgångspunkt för lek på förskolan
  Lek och Lärande.: konferensrapport från Nätverk för barnomsorgsforskning Göteborg den 15-16 november 2001, Göteborgs Universitet, 2002, 27-59.


Conference Articles

Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A New Pedagogic Practice in Introduction to the Swedish Preschool: Changing Subject Positions
  Joint '7th SELF Biennial International Conference' and 'ERAS Conference', 9-11 September 2013, Singapore, 2013.


Maria Simonsson
  The Parent-Teacher Conference as a Duty and Tool in the Pre-school Teachers' Professional Practice
  10th Annual Conference. Hawaii International Conference on Education, 2012.


Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Gender sensitive pedagogy in Sweden. Preschool pedagogue's perspective
  NFPF,2009, 2009.


Anna Bjuremark and Maria Simonsson
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects
  The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009.


Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - att följa barns perspektiv
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum,2007, 2007.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Preschool teams' view of ways of working with gender - Parents involvement in "know-how" processes
  ECER- EERA-THE EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION,2007, 2007.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Genuspedagogik i förskolan
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum.,2007, 2007.


Mia Thorell and Maria Simonsson
  Att börja förskolan - Barn som gatekeepers
  Nätverkskonferensen Forskning om barndom och barns lärande. Metodologiska frågor och angreppssätt,2006, 2006.


Maria Simonsson and Mia Thorell
  Doing childhood in a Swedish preschool: The reception period case
  The great LITTLE RESEARCHER. OMEP World Assembly and International Conference. 2006/08/7-11, Tromsø, Norway,2006, 2006.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Educationof Gender-an analysis of discourses of gender-related work in the pre-school
  European Conference on Educational Research,11-16 september 2006,2006, 2006.


Maria Simonsson and Gisela Eckert
  Hur går det för glutenintoleranta barn i förskolan?
  Mat vitaminer och bättre hälsa vid celiaki. Den 8:e Celiaki dagen i Norrköping,2006, 2006.


Maria Simonsson
  Who owns the picture book? - A study of picture book practies in the Swedish pre-school
  Childhood 2005,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende
  2010.


  Fulltext PDF

Maria Simonsson
  Bilderboken i förskolan: En utgångspunkt för samspel
  2004.


  Fulltext PDF

Reports

Kjell Simonsson, Johan Renner, Peter Hallberg and Maria Simonsson
  Kamratutvärdering i kurser med stort datorlaborativt inslag
  2014.


  Fulltext PDF

Gunilla Halldén, Eva-Lena Dahl, Anne- Li Lindgren, Maj Asplund Carlsson, Jan-Erik Johansson, Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Simonsson, Birgitta Lidholt and Sven Persson
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet: Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 novemberg 2000
  Working papers on childhood and the study of children, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF