Göm menyn

Publications for Marcus Samuelsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 9 times*

Journal Articles

Mattias Arvola and Samuelsson Marcus
  Simulated provocations:: A hypermedia radio theatre for reflection on classroom management
  Journal Simulation & Gaming, 2018, 49(2), 98-114.

Marcus Samuelsson and Samuelsson Joakim
  Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt
  Venue, 2016, 12, 1-3.

Eva L Ragnemalm and Marcus Samuelsson
  Simulating variation in order to learn classroom management
  Educational Media International, 2016, 53(4), 274-284.

Karin Forslund Frykedal and Marcus Samuelsson
  "What's in it for me?" A study on students' accommodation and resistance during group work.
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2016, 60(5), 500-514.

Tobias Samuelsson and Marcus Samuelsson
  Av stor betydelse för ett framtida liv: Föräldrars uppfattningar om varför deras barn skall åka till kollo
  Barn, 2015, 2, 27-40.

Marcus Samuelsson
  Design and Anthropology
  Qualitative Research, 2015, 15(1), 125-126.

Gunnel Colnerud and Marcus Samuelsson
  Dilemma eller evidens?: Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap
  Venue, 2015, 1, 1-5.

Marcus Samuelsson
  En berättelse om ledarskap i klassrummet
  Venue, 2015, 5, 1-3.

Marcus Samuelsson
  How to Understand Disorderly Boys - An Exchange of Didactic Experiences Among Textile-Sloyd Teachers in an Internet-based Community of Practice
  FORMakademisk, 2015, 8(2), 1-17.
   Fulltext  PDF  

Marcus Samuelsson
  Oro på lektionerna
  Pedagogiska magasinet, 2015, 2, .

Marcus Samuelsson
  Patricia G. Lange, Kids on Youtube: Technical identities and digital literacies. Walnut creek, CA: Left Coast Press, 2014
  Sociologisk forskning, 2015, 52(3), 306-308.

Marcus Samuelsson, Gunnel Colnerud, Eva Ragnemalm, Mattias Arvola and Nordvall Mathias
  Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet
  Venue, 2015, 12, 1-5.

Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson and Autio Ossi
  Tracing the development and patterns of sloyd teachers’ efficacy beliefs over the course of their careers
  Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 2015, 22(1), 30-43.

Camilla Forsberg, Marcus Samuelsson and Robert Thornberg
  Bystanders to bullying: Fourth- to seventh-grade students' perspectives on their reactions
  Research Papers in Education, 2014, 29(5), 557-576.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 22

Marcus Samuelsson
  Lärares upplevelse av besvärande elevbeteende
  Venue, 2014, 3, 1-5.

Marcus Samuelsson
  Lärares upplevelse av besvärande elevbeteende
  Venue, 2014, (3), 1-5.

Marcus Samuelsson
  Martin Pederson, Jacob Klitmoller och Klas Nielsen, red. Deltagarobservation: En metode til undersogelse af psykologiske foenomener [Participant Observation: A method for the study of psychological phenomena]
  Sociologisk forskning, 2014, 51(1), 97-99.

Marcus Samuelsson
  Swing it magistern!: Forskarnas tips om hur ledare kan vitalisera hela lärmiljön
  Lärorikt, 2014, 1, 3-5.

Marcus Samuelsson
  Didaktiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare i slöjd i en nätbaserad praxisgemenskap
  Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 2013, 20(2), 34-47.

Marcus Samuelsson
  Followership and leadership in different sorts of sloyd practices
  Ethnography and Education, 2013, 8(1), 105-117.
   Fulltext  PDF  

Marcus Samuelsson
  Olika granskningar skildrar olika aspekter
  Venue, 2013, 1, .

Marcus Samuelsson
  Lärares benägenhet att gripa in
  Venue, 2012, 12, .

Marcus Samuelsson
  Teachers' propensity to intervene
  Veneu, 2012, (12), 1-5.

Marcus Samuelsson
  Fältarbete i slöjdpraktiker
  Techne serien: Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 2011, 18(1), 7-18.

Marcus Samuelsson
  Skolslöjd eller slöjdklubb: En problematisering av senmoderna slöjdpraktiker
  Locus, 2011, 1, .

Marcus Samuelsson and Joakim Samuelsson
  Yrkeserfarenhetens betydelse: Självskattning av undervisningseffektivitet hos svenska lärare i textilslöjd
  Didaktisk Tidskrift, 2011, 20(4), 249-272.

Marcus Samuelsson
  Att förhålla sig till institutionalisering: Utmanande för såväl lärare som elever
  Locus, 2008, 20(3-4), 83-99.

Marcus Samuelsson
  Att upprätthålla relationer och förhålla sig till befogenheter: Ett produktivt sätt för lärare att leda verksamheten i klassrummet.
  Krut : kritisk utbildningstidskrift, 2008, 130, 66-79.

Marcus Samuelsson
  Combating gender violence in and around schools
  Gender and Education, 2008, 20(6), 662-663.

Marcus Samuelsson
  En injektion i likabehandlingsplanen
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2008, 2, 89-89.

Marcus Samuelsson
  Fit To Teach: Same-sex desire, gender and schooll work in the twentieth century
  Gender and Education, 2008, 5, 549-550.

Marcus Samuelsson
  Många vinklar i slöjden
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2008, 3, 88-89.

Ingrid Bergvist, Kajsa Borg, Peter Hasselskog, Bo Hinnerson, Sie v.Gegerfelt Kronberg and Marcus Samuelsson
  Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet: Sverige
  Techne serien, 2008, B:15, 81-91.

Tobias Samuelsson and Marcus Samuelsson
  En koloniverksamhets gränsarbete
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2007, 4, 34-42.

Marcus Samuelsson
  Vad ställer pedagogen upp på?
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2006, 4, .

Marcus Samuelsson
  Bokmal: Friluftslivets pedagogik
  Argaladei Friluftsliv - en livsstil, 2000, (1), .

Marcus Samuelsson
  Ett barn gör ingen saga
  Argaladei Friluftsliv - en livsstil, 2000, (1), .

Marcus Samuelsson and Tobias Samuelsson
  Naturfolk eller kulturtolk: vem är du?
  Argaladei Friluftsliv - en livsstil, 2000, (1), 14-16.

Marcus Samuelsson
  Ola Skinnarmo och jag
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 2000, , 10-11.

Marcus Samuelsson
  Bild av Yngve Brunzell Nordqvist
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1999, (2), 12-12.

Marcus Samuelsson
  Kol, kaffe och poesi
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1999, (3), 5.

Marcus Samuelsson
  Nils Dahlbäck
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1999, (1), 8.

Marcus Samuelsson
  På egen risk med livet i andras händer
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1999, (1), 9.

Marcus Samuelsson
  Träd in i diktens värld
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1999, (3), 14-15.

Marcus Samuelsson
  Barndomens hjältar
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1998, (4), 16-17.

Marcus Samuelsson and Annelie Karlsson
  Bokmal: sommarläsning
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1998, (2), 14-15.

Marcus Samuelsson
  Stolphus
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1998, (2), 16-17.

Marcus Samuelsson
  Du och ditt friluftsliv
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1997, (4), 3.

Marcus Samuelsson
  Gråa tassars tysta steg
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1997, (3), 9.

Marcus Samuelsson
  Kulturlandskapet och identifikationen
  Argaladei - Friluftsliv en livsstil, 1997, (2), 7.

Marcus Samuelsson
  Laponia - världsarvsområde
  Argaladei Friluftsliv - en livsstil, 1997, (2), 13.

Marcus Samuelsson
  Naturkontakt, varför då?
  Argaladei - Friluftsliv en livsstil, 1997, (3), 4-5.

Marcus Samuelsson
  Teori eller praktik - vad handlar det egentligen om?
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1997, (4), 4-5.

Marcus Samuelsson
  Tillgängligt världsarv?
  Argaladei Friluftsliv - en livsstil, 1997, (3), 3.

Marcus Samuelsson and Tord S Eriksson
  Vargdebatt
  Argaladei - friluftsliv en livsstil, 1997, (1), 16.

Marcus Samuelsson
  Kvilleken: Argaladei presenterar ännu en jubilar!
  Friluftsliv - en livsstil, 1996, (3), 15.

Marcus Samuelsson
  Rovdjurens roll: Sophämtare, viltvårdare eller härskare?
  Friluftsliv - en livsstil, 1996, , 17-18.

Marcus Samuelsson
  I Stig Helmers hemmavatten
  Friluftsliv - en livsstil, 1995, (4), 10-11, 18.

Marcus Samuelsson
  Intuition är kunskap
  Friluftsliv - en livsstil, 1995, (4), 16-17.

Marcus Samuelsson
  Kulturhistorisk om elden, veden och människan
  Friluftsliv - en livsstil, 1995, (1), 16-17.

Marcus Samuelsson
  Spår i snön
  Friluftsliv - en livsstil, 1995, (1), .

Marcus Samuelsson
  Arbetslös - meningslös?
  Friluftsliv - en livsstil, 1993, (4), 18.

Marcus Samuelsson
  Fascism och rasism: Hur kan vi hantera det växande problemet?
  Friluftsliv - en livsstil, 1993, (3), 19.

Marcus Samuelsson
  Yllefiltens betydelse för friluftslivet
  Friluftsliv - en livsstil, 1993, (2), .

Marcus Samuelsson
  På jungfrulig mark
  Friluftsliv - en livsstil, 1991, (3-4), 14-15.

Books

Marcus Samuelsson
  Lärandets ordning och reda: ledarskap i klassrummet
    Natur och kultur, 2017.


Anthologies

Maria Øksnes and Marcus Samuelsson
  Motstand
  Barndom i barnehagen, 3, Capellen Damm Forlag, 2017.


Maria Øksnes and Marcus Samuelsson
  Motstand
  Barndom i barnehagen, , Capellen Damm Forlag, 2017.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal and Marcus Samuelsson
  Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken
  Liber, 2016.


Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson and Robert Thornberg
  Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : en vänbok till Gunnel Colnerud
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik och didaktik, 2013.


Charlotta Einarsson, Eva Hammar Chiriac, Gunilla Jedeskog, Tobias Lindberg and Marcus Samuelsson
  Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström
  Skapande vetande, 53, Skapande Vetande, 2007.


Marcus Samuelsson, Jens Andersson and Olle Klein
  "Sänd dem därför till lägret" Mörtsjölägret 75 år: en kavalkad i ord och bild
  Skol IF Mörtsjöåsen, 2001.


Chapters in Books

Marcus Samuelsson and Erik Sigsgaard
  Barns nej: ett steg mot ett hållbart samhälle
  Motstand, Capellen Damm Forlag, 2017, .


Marcus Samuelsson
  En digital anslagstavla för lärare i slöjd
  Slöjd i en digital skola, Lärarförlaget, 2017, 139-156.


Maria Øksnes and Marcus Samuelsson
  «Nei, jeg gjør det på min måte!»: Motstand i barnehagen
  Motstand, Capellen Damm Forlag, 2017, .


Maria Øksnes and Marcus Samuelsson
  «The encounter with resistance is an existential matter.»: Interview with Gert Biesta
  Barndom i barnehagen: Motstand, Cappellen Damm Forlag, 2017, .


Marcus Samuelsson
  Specialpedagogisk identifikation och problematisering av ett simulerat klassrumsledarskap
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 116-134.


Marcus Samuelsson and Gunnel Colnerud
  Student Teachers’ Perceptions Regarding the Challenges of Leadership
  Teaching for tomorrow today, International Association of Teachers and Teaching (ISATT) and Edify Ltd, 2015, 312-320.


  Fulltext PDF

Marcus Samuelsson and Karin Forslund Frykedal
  Elevers medgörlighet och motstånd: utmaning för den professionella läraren
  Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 173-185.


Marcus Samuelsson
  The Competent Youth´s Exposure of Teachers at YouTube.se
  Youth culture and net culture: online social practices, IGI Global, 2011, 243-255.


  Fulltext PDF

Charlotta Einarsson, Eva Hammar Chiriac, Gunilla Jedeskog, Tobias Lindberg and Marcus Samuelsson
  Kjell Granströms vängrupp (KGV)
  Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007, -387.


Marcus Samuelsson and Nina Pasanen
  Mångfald
  Lära in lära ut, Lärarutbildningen i Linköping, 1993, 189-195.


Conference Articles

Mathias Nordvall, Mattias Arvola and Samuelsson Marcus
  Exploring Simulated Provocations: Supporting Pre-service Teachers' Reflection on Classroom Management
  Learning and Collaboration Technologies. Technology-Rich Environments for Learning and Collaboration, 2014.


Mathias Nordvall and Marcus Samuelsson
  A Design-Oriented Computer Simulation Project for Enabling Reflective Action-Focused Mentoring for Preservice Teachers
  Education and poverty: theory, research, policy and praxis, 2013.


Camilla Forsberg, Robert Thornberg and Marcus Samuelsson
  Fourth- to seventh grade students' perspectives on bystander roles and bullying situations
  The 41th Congress of Nordic Educational Research Association at the University of Iceland, Reykjavik, Iceland, 7-9 March, 2013, 2013.


Marcus Samuelsson
  Strategier för och utveckling av lärarstudenters ledaregenskaper
  The 8th Nordic conference on Group and Social Psychology (GRASP 2012), 3 - 4 May, Bergen, Norway, 2012.


Marcus Samuelsson and Karin Forslund Frykedal
  What's in it for me, I realy wont to know!: Students considerations as resisting or accomodating in situations where cooperations was expected.
  15 Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching, 2011.


Marcus Samuelsson
  Meningserbjudanden i senmoderna slöjdpraktiker
  Nationell rikskonferens i Ämnesdidaktik, Linköping 26-27 maj, 2010.


Marcus Samuelsson
  Parents and trainers expressions of engagement during boys and girls soccer games
  Nordic Educational Research Association (NERA) 38th Congress Malmö, 11-13 March 2010, 2010.


Marcus Samuelsson
  YouTube exposed teachers: How can the phenomena as well as the reactions of the phenomena be understood?
  Nordic Educational Research Association (NERA) 38th Congress Malmö, 11-13 mars 2010, 2010.


Marcus Samuelsson
  Okända vissheter blottlagda på fildelningssajter: Om elevers inofficiella registreringar av lärare.  
  Utmanande : utmanad En skandinavisk arbetskonferens för praktiker och forskare om samspelet i pedagogiska miljöer., 2009.


Marcus Samuelsson and Camilla Prutz
  Shared Leadership: A problematization about a realised idea in the pedagogical middle field.
  International Study Association of Teachers and Teaching,2009, 2009.


Marcus Samuelsson and Camilla Prütz
  Delat ledarskap: Problematisering av en realiserad ide på lärarutbildningens pedagogiska mittfält
  The Sixth Open Nordic conference on Group and Social Psychology, GRASP,2008, 2008.


Marcus Samuelsson
  Learning through out making mistakes in sloyd practices
  Crafticulation and Education Conference,2008, 2008.


Marcus Samuelsson
  The content and meaning of teachers´ corrections of disruptive behaviour in the classroom
  International Study Association of Teachers and Teaching ISATT conference,2007, 2007.


Marcus Samuelsson
  Strategier för hantering av störande klassrumsbeteende
  Nordic Educational Research Association Conference,2006, 2006.


Marcus Samuelsson
  Teacher´s corrections - a way to create the normal pupils
  The Fifth Open Conference on Group and Social Psychology, GRASP,2006, 2006.


Marcus Samuelsson
  Elevers reaktioner och motstånd mot lärares korrigeringar
  The Conference on Personality, Group and Social Psychology,2005, 2005.


Marcus Samuelsson
  Pupils´ reactions and resistance to teachers´ corrections in the classrooms
  Nordic Educational Research Association conference,2005, 2005.


Marcus Samuelsson
  Acting like a teacher: Some perspectives on corrective expressions in the classroom
  European Conference on Educational Research,2003, 2003.


Marcus Samuelsson and Helene Elvstrand
  Händelser i skolan, våren 2002: I ljuset av Life in classrooms, Jackson 1968
  Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, forskning och forskarutbildning.,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Camilla Forsberg
  Students’ Perspectives on Bullying
  2016.


  Fulltext PDF

Marcus Samuelsson
  Störande elever korrigerande lärare: Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet
  2008.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Klara Kerekes
  Undervisning om växande geometriska mönster: En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet
  2015.


  Fulltext PDF

Reports

Marcus Samuelsson
  Aktivering av elevers lärande med stöd av läromedel från UR
  UR:s rapportserie Forskning och utvärdering, nr1 - 2010, 2010.


Marcus Samuelsson
  Säga sin åsikt, vara någon och få uppmärksamhet: Utvärdering av verksamheten Unga leder unga i Linköpings kommun åren 2003 - 2009
  2009.


Marcus Samuelsson
  Vuxnas engagemang vid ungdomars tävlande: Om innebörder av vuxnas tillrop och gester vid en fotbollsträning
  FOG rapport, 66, 2009.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 



Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21