Göm menyn

Publications for Marie Clark Nelson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Mikael Thyberg, Marie Clark Nelson and Ingrid Thyberg
  A definition of disability emphasizing the interaction between individual and social aspects that existed among Scandinavian precursors of rehabilitation medicine as early as 1912
  Journal of Rehabilitation Medicine, 2010, 42(2), 182-183.
 Web of Science® Times Cited: 5

Marie C. Nelson and Staffan Förhammar
  Swedish Seaside Sanatoria in the Beginning of the Twentieth Century
  Journal of the History of Childhood and Youth, 2009, 2(2), 249-266.

John Rogers and Marie C Nelson
  Lapps, Finns, Gypsies, Jews and Idiots: Modernity and the Use of Historical Categories in Sweden
  Annales de Démographie Historique, 2003, (1), 61-79.

Marie C Nelson, Jan-Olof Drangert and Hans Nilsson
  Why did they become pipe-bound cities?
  Public Works Management & Policy, 2002, 6(3), 172-185.

Jan-Olof Drangert, Marie Clark Nelson and Hans Nilsson
  Why Did They Become Pipe-Bound Cities?: Early Water and Sewerage Alternatives in Swedish Cities
  Public Works Management & Policy, 2002, 6(3), 172-172-185.

Marie C Nelson and John Rogers
  The epidemiologic transition revisited, or what happenes if we look beneath the surface?
  Health transition review, 1997, 7(2), 235-255.

Marie C Nelson
  Året när barnen dog
  Oknytt : Johan Norälander-sällskapets tidskrift, 1997, , 40-62.

Marie C Nelson and John Rogers
  Cleaning up the cities: The first comprehensive public health law in Sweden
  Scandinavian Journal of History, 1994, 19(1), 17-39.

Marie C Nelson
  Diphtheria in late nineteenth century Sweden: Policy and practice
  Continuity and Change, 1994, 9(2), 213-242.

Marie C Nelson and Ingvar Svanberg
  Coffee in Sweden: A Question of Morality, Health and Economy
  Food and Foodways, 1993, 5(3), 239-254.

Marie C Nelson and John Rogers
  The Right to Die? Anti-vaccination Activity and the 1874 Smallpox Epidemic in Stockholm
  Social history of medicine, 1992, 5(3), 369-388.

Anthologies

Marie C Nelson
  Occupational Health and Public Health: Lessons from the Past - Challenges for the Future
  Arbete och hälsa : vetenskaplig skriftserie, 10, Arbetslivsinstitutet, 2006.


Marie C Nelson and Staffan Förhammar
  Funktionshinder i ett historiskt perspektiv
  Handikapp & samhälle, , Studentlitteratur, 2004.


Marie C Nelson, Robert Jütte and Motzi Eklöf
  Historical Aspects of Unconventional Medicine: Approaches, Concepts, Case Studies
  EAHMH. Network Series, 4, EAHMH Publications, 2001.


Chapters in Books

Staffan Förhammar and Marie C. Nelson
  Att skapa en identitet: tuberkulospatienter på ett svenskt kustsanatorium
  Inspärrad: röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992, Nordic Academic Press, 2016, 184-218.


Marie C. Nelson
  Inte bara barkbröd: nödmat i 1800-talets Sverige
  Mat och dryck: smakprov ur arkiven, Riksarkivet, 2013, 255-270.


Staffan Förhammar and Marie Clark Nelson
  Treating Children with Non-pulmonary Tuberculosis in Sweden: Apelviken, c. 1900-30
  Disabled Children: Contested Caring, 1850-1979, Pickering & Chatto, 2012, 103-116.


Marie C Nelson
  Climate and Disease: the Dilemma of Mortality among Children in Northern Sweden in the Late Nineteenth Century
  Se människan. Demografi, rätt och hälsa - en vänbok till Jan Sundin, Linköping University, 2008, 111-130.


Marie C Nelson
  Hälso- och sjukvården i den svenska kontexten eller vem bestämmar, vem bär ansvaret, vem betalar?
  Vem har ansvar för välfärden? Hur uppgifterna fördelas mellan stat, landsting/region och kommun, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, 66-79.


Marie C Nelson
  Scarlet Fever in 19th Century Sweden. A Disease of a "Lesser Order"
  Menntaspor.Rit til heidurs Lofti Guttormssyni, Sögufélag, 2008, 327-346.


Marie C Nelson
  Läkekonst och sjukvård
  Signums svenska kulturhistoria: Gustavianska tiden, Signum, 2007, 133-154.


Marie C Nelson
  Frågor kring pest och kolera: Sverige, Europa och den svenska hälsopolitikens utveckling vid 1900-talets början
  Att se det osedda.: Vänbok till Ann-Sofie Ohlander, Hjalmarson och Högberg, 2006, 98-113.


Marie C Nelson
  Introduction
  Occupational Health and Public health: Lessons from the Past - Challenges for the Future, Arbetslivsinstitutet, 2006, -250.


Staffan Förhammar and Marie C Nelson
  Att gräva och fiska - historisk metod och material
  Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, Studentlitteratur, 2004, 165-180.


Staffan Bengtsson, Staffan Förhammar and Marie C Nelson
  Historisk forskning i ett internationellt perspektiv
  Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, Studentlitteratur, 2004, 145-164.


Staffan Förhammar and Marie C Nelson
  Introduktion
  Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, Studentlitteratur, 2004, 13-32.


Marie C Nelson
  Medicinhistorias utveckling i Sverige: de socialhistoriska rötterna
  Rapporter från hälsans provinser. En jubileumsantologi, Linköpings universitet, 2004, 237-257.


Marie C Nelson
  När doktorn inte fanns...
  Perspektiv på komplementär medicin.: medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning, Studentlitteratur, 2004, 48-60.


Magdalena Bengtsson Levin and Marie C Nelson
  Orsaker till funktionshinder och deras förändring över tid
  Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, Studentlitteratur, 2004, 105-124.


Marie C Nelson
  Farsoter och folk. Om förändringar i dödlighet och sjuklighet i Sverige
  Humanistisk hälsoforskning : en forskningsöversikt, Studentlitteratur, 2002, 149-183.


Marie C Nelson
  När skörden slog fel -Om nödmat!
  Jordbrukets grödor i människans tjänst, etnobiologi ur agrar synvinkel : rapport från ett symposium 2000, Sveriges Lantbruksmuseum, 2002, 93-98.


Marie C Nelson
  Drömmen om den rena staden
  Det goda livet, Daidalos, 2001, 103-114.


Conference Articles

Marie C. Nelson and Staffan Förhammar
  Preventing Physical Disability: Motivating the Treatment of Non-pulmonary Tuberculosis in Early Twentieth Century Sweden
  10th European Social Science History Conference, Vienna, Austria, 23-26 April 2014, 2014.


Marie C. Nelson
  Confronting Tuberculosis and Reducing Risk: Developing health policies in early 20th century Sweden
  European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) ,"Risk and Disaster in Medicine and Health," Lisbon, Portugal, 4-7 September 2013, 2013.


Marie C. Nelson
  Tubeculosis and Legislation in Sweden circa 1900: Making Disease Visible
  38th Social Science History Association Meeting, "Organizing Powers," Chicago, Illinois, USA, November 21-24, 2013, 2013.


Marie C. Nelson and Staffan Förhammar
  Intersectionality: The Concept and its Use in Disability History
  37th Social Science History Association Meeting, "Histories of Capitalism," Vancouver, BC, Canada, November 2012, 2012.


Marie C. Nelson and Staffan Förhammar
  Outside In and Inside Out: The Creation of Identity among Sanatoria Patients in the Early 20th Century
  9th European Social Science History Conference (ESSHC), Glasgow, Scotland, 11-14 April 2012, 2012.


Marie C. Nelson
  Non-pulmonary Tuberculosis and the Spread pf Medical Knowledge around the Turn of the Century 1900
  23rd Nordic Medical History Congress, Oslo, Norway, May 2011, 2011.


Marie C. Nelson
  Europe, Scandinavia and the Treatment of Non-pulmonary Tuberculosis in Sweden, 1900-1930
  , 2009.


Marie C. Nelson
  Naturens långa arm: Utvecklingen av tuberkulosbehandling med Finsen lampor
  En annan vård: Naturen, kuren och samhället (preliminär titel), 2009.


Marie C. Nelson
  A Trunk of Ideas: Sweden and the Spread of Ideas concerning the Treatment of Non-pulmonary Tuberculosis ca 1900-1930
  Social Science History Association Annual Meeting, Miami, Florida, USA, October 2008, 2008.


Marie C Nelson
  Finsen lampor och behandling av 'scofulösa ' barn vid Apekviken före 1930
  Det svenska Historikermötet,2008, 2008.


Marie C. Nelson and Staffan Förhammar
  Providing Care for Urban and Rural Children with Non-pulmonary Tuberculosis in Sweden, about 1900-1930
  presented at IX International Conference on Urban History, Lyon, Frankrike, August 2008, 2008.


Marie C. Nelson
  "The Sun or the Knife?: Treating Swedish Children with Non-pulmonary Tuberculosis at Apelviken 1902 - 1930"
  European Social Science History Conference, Lisabon, Portugal, March 2008, 2008.


Staffan Förhammar and Marie C Nelson
  Building Apelviken: Creating a Coastal Sanatorium in Early Twentieth Century Sweden
  In the Name of the Child. The Social and Cultural History of Children and Youth,2007, 2007.


Staffan Förhammar and Marie C Nelson
  Developing a Culture of Disability at Apelviken, ca 1900-1930: Treating Children with Non-pulmonary Tuberculosis
  Children, Disability and Community Care from 1850 to the Present Day,2007, 2007.


Marie C Nelson
  Dying Young in the Far North: Mortality among Children in Northern Sweden in the Late Nineteenth Century
  Sickness and Health in Northern Remote and Rural Regions during the 19th and 20th Centuries,2007, 2007.


Marie C Nelson
  Europe and Swedish Public Health in the Late 19th and Early 20th Centuries
  Transferring Medico-Political Knowledge in 19th- and 20th Century Europe - 5th International Bergen Workshop in the History of Medicine and Health,2007, 2007.


Marie C Nelson
  The Debate on Treating Non-pulmonary Tuberculosis in the Early 20th Century
  32nd Social Science History Assocation Annual Meeting,2007, 2007.


Marie C Nelson and Hans Nilsson
  The Perennial Pig Problem: Pigs in theory and practice in 19th century towns and cities
  Urban Europe in Comparative Perspective,2006, 2007.


Marie C Nelson
  The Sun or the Knife: Treating Children with Skeletal Tuberculosis at Apelviken, ca 1900-1920
  XXI Nordic Medical History Congress,2007, 2007.


Marie C Nelson
  Connecting with Europe and Beyond: Swedish Physicians and their Studies outside the Country in the Late 19th Century
  Social Science History Association - Audiences and Publics,2006, 2006.


Marie C Nelson
  Europa och utvecklingen av Sveriges hälsopolitik i det tidiga 1900-talet
  Historiska och komparativa perspektiv på den offentliga sektorn,2006, 2006.


Marie C Nelson
  Military Doctors and Hygienics in Sweden
  Social Science History Association Annual meeting,2005, 2005.


Marie C Nelson
  Understanding Swedish Historical Demography
  Social Science History Association Annual Meeting,2004, 2004.


Marie C Nelson
  A New century-A New Approach: The Revision of Swedish Infectious Disease Legislation around 1900
  Social Science History Association Annual Meeting,2002, 2003.


Marie C Nelson
  Coping with Scarlet Fever and Diphtheria: Local Reactions to Epidemics of Childhood Diseases
  Social Science History Association Annual Meeting,2003, 2003.


Marie C Nelson
  Scarlet Fever in 19th Century Sweden: A Disease of a Lesser Order
  Social Science History Association Annual Meeting,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Björn Ivarsson Lilieblad
  Moulin Rouge på svenska: Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920
  2009.


  Fulltext PDF

Staffan Bengtsson
  Varför får jag icke följa med dit fram?: Medborgarskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860–1914
  2005.


  Fulltext PDF

Jonas Hallström
  Constructing a Pipe-Bound City: A History of Water Supply, Sewerage, and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Marie C. Nelson and Staffan Förhammar
  Synen på funktionshinder och funktionshindrade under 1900-talet: En forskningsöversikt
  2009.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21