Göm menyn

Publications for Martin Lundberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Martin Lundberg and Staffan Larsson
  Cirkelledares beprövade erfarenheter
    Bildningsförbundet Östergötland, , Bildningsförbundet Östergötland, 2010.


Chapters in Books

Robert Aman and Martin Lundberg
  Muslimska bildningsinitiativ, svenskhet och konturer av motstånd
  Lärandets mångfald: om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 139-156.


Lisbeth Eriksson and Martin Lundberg
  Ibn Rushd - från utanförskap till delaktighet?
  Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 2008, -171.


Martin Lundberg
  Meningsskapande om hållbarhet?
  Hållbar utveckling underifrån: lokala poltiska processer och etiska vägval., Bokförlaget nya Doxa, 2005, 137-152.


Staffan Larsson and Martin Lundberg
  Några noteringar om likheter mellan teorier om lärande och demokratiteori
  Utfordringer for voksnes laering: Et nordiskt perspektiv. Festskrift til Lars Arvidson., Vox/Mimer, 2004, 81-97.


Conference Articles

Robert Aman, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg and Tomas Winman
  Associations of Ethnical, Cultural and Religious minorities from a Perspective of Social Pedagogic
  38th NERA Congress, Malmö, Sweden, 11-13 March., 2010.


Martin Lundberg and Staffan Larsson
  Deliberating Environment: On patterns of interaction in conversations from the perspective of common understanding
  NERA Congress 2010, 2010.


Staffan Larsson and Martin Lundberg
  An Ethnography illustrating the crossroads between certain theories of democracy and learning
  The Oxford Ethnography and Education Conference at S:t Hildas College,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Martin Lundberg
  Överläggningar om hållbar utveckling: En studie av studiecirkelsamtal
  2008.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Martin Lundberg
  Om överläggande samtal och hållbar utveckling: en studie av deliberativ demokrati
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Lisbeth Eriksson, Staffan Larsson, Martin Lundberg and Henrik Nordvall
  Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 6, 2013.


  Fulltext PDF

Robert Aman, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg and Thomas Winman
  Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamheter
  Folkbildningsrådet informerar, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson and Lundberg Martin
  Ibn Rushd - ett nytt studieförbund: En utvärdering av Ibn Rushds väg till statsbidragsberättigat studieförbund
  2008.


Ingrid Karlsson and Martin Lundberg
  Flickor+pojkar+teknik = KomTek: Utvärdering av KomTek i dess utvidgade del
  Nutek rapporter, 24, 2007.


Carl Holmberg, Katarina Sipos Zackrisson and Martin Lundberg
  Det första året : utvärdering av det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Konsortiet för nationell distansutbildning
  1996.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21