Göm menyn

Publications for Margareta Lindkvist


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Ph.D. Theses

Margareta Lindkvist  Individualisering: Att kliva ur och vara i gemenskap
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Margareta Lindkvist
  Lärprocesser i naturvetenskap
  Vetenskapsrådets rapportserie, 13, 2005.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  I början fick vi använda vår fantasi.
  2003.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  Det är bra med NTA.
  2002.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21