Publications for Margareta Lindkvist
Co-author map based on ISI articles 2007-

Reports

Margareta Lindkvist
  Lärprocesser i naturvetenskap
  Vetenskapsrådets rapportserie, 13, 2005.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  I början fick vi använda vår fantasi.
  2003.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  Det är bra med NTA.
  2002.