Göm menyn

Publications for Martin Kylhammar


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Martin Kylhammar
  Le nouvel homme du Nord, amoureux de la nature, heureux de vivre et profondément démocrate: Analyse de l'image de la Suède dans les récits de voyages français 1945-1980.
  Revue: Études germaniques, 2016, 71(2), 283-294.

Martin Kylhammar
  Livsglädjens politik: Verner von Heidenstam och det moderna
  Karlfeldtbladet, 2015, (2), 8-14.

Martin Kylhammar
  Quand la préservation de la nature est devenue moderne en Suède: Sten Selander, poète et homme de science, à l'avant-garde de la politique environnementale
  Nordiques, 2015, 30, 77-91.

Martin Kylhammar
  Istanbul, akademien och Frihetens väg
  Akademinyheter, 2013, (2), .

Martin Kylhammar
  Julia Nordblad: Jämlikhetens villkor. Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925. Göteborg: Göteborgs universitet,2013. 367s. ISBN978-916-288-675-2, hft.
  Lychnos, 2013, , .

Martin Kylhammar
  Strindberg : Inventeur – et critique de la civilisation moderne
  Etudes germaniques, 2013, 68(4), 579-584.

Martin Kylhammar
  Trädgården med frukter från alla land: Heidenstam och utlandet
  ÖstgötaCorrespondenten, 2013, 28(dec), 18-21.

Martin Kylhammar
  "Ecologie et politique ? Et si l’on donnait la parole aux écrivains..."
  Deshima: Revue d´histoire global du pays du Nord, 2012, (6), 17-23.

Martin Kylhammar
  Strindberg, istappen och eftermälet
  Östgöta-Correspondenten, 2012, maj(14), 12--13.

Martin Kylhammar
  Vetenskapsakademien och Linköpings universitet
  Akademienytt:Kungl. Vetenskapsakademien, 2012, (juni), .

Martin Kylhammar
  Pessimism as worldview: A critical inquiry of Georg Henrik von Wright and the critique of civilisation
  Baltic Worlds, 2011, 4(1), 50-54.

Martin Kylhammar
  Rompez ! Rompez ! L´art moderne de faire table rase du passé
  Deshima. Revue d´histoire globale des pays du Nord, 2011, (5), 225-252.

Martin Kylhammar
  Bildning - en stor sak
  Akademienytt: Kungl. Vetenskapsakademien, 2010, (4), 7-8.

Martin Kylhammar
  Bengt Landgren, Sten Selander. Lyrik och litteraturkritik 1916–1957. Gidlunds förlag. Hedemora 2009
  Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 2009, 130, 332-334.

Martin Kylhammar
  Den hemlighetsfulla vinden
  Östgöta-Correspondenten, 2009, september, 2-2.

Martin Kylhammar
  Det går fortfarande att vara outsider
  Östgöta Correspondenten, 2009, Mars, 27-28.

Martin Kylhammar
  Det går framåt, framåt - åt helvete: En essä om Strindberg
  Östergötlands länsteaters program, 2009, Januari, .

Martin Kylhammar
  FaktO
  Östgöta Correspondenten, 2009, Mars, .

Martin Kylhammar
  Filosofen i Berlin
  Östgöta Correspondenten, 2009, nov, 2-2.

Martin Kylhammar
  Filosofen i Florens
  Östgöta Correspondenten, 2009, April, .

Martin Kylhammar
  Filosofen på kosläpp
  ÖstgötaCorrespondenten, 2009, maj, 2-2.

Martin Kylhammar
  Filosofen vid valurnan
  Östgöta-Correspondenten, 2009, juni, 2-2.

Martin Kylhammar
  Meditation över Darwin
  Östgöta Correspondenten, 2009, Januari, .

Martin Kylhammar
  Monsieur Mare konserverar
  Östgöta-Correspondenten, 2009, augusti, 2-2.

Martin Kylhammar
  Pojken i biblioteket
  Östgöta-Correspondenten, 2009, december, 2-2.

Martin Kylhammar
  Pojken i klassen
  Östgöta-Correspondenten, 2009, oktober, 2-2.

Martin Kylhammar
  Fördold Gud
  Östgöta Correspondenten, 2008, Februari, .

Martin Kylhammar
  Jul i Les Loges
  Östgöta Correspondenten, 2008, December, .

Martin Kylhammar
  Med Monsieur Mare på krogen
  Östgöta Correspondenten, 2008, Oktober, .

Martin Kylhammar
  Med Monsieur Mare på kyrkogården
  Östgöta Correspondenten, 2008, Augusti, .

Martin Kylhammar
  Monsieur Mare får en idé
  Östgöta Correspondenten, 2008, April, .

Martin Kylhammar
  Monsieur Mare och satelliterna
  Östgöta Correspondenten, 2008, (September), .

Martin Kylhammar
  Naturfilosofen summerar
  Östgöta Correspondenten, 2008, Juni, .

Martin Kylhammar
  Nobelpristagaren
  Östgöta Correspondenten, 2008, December, 16-16.

Martin Kylhammar
  Pojken i laboratoriet
  Östgöta Correspondenten, 2008, Maj, .

Martin Kylhammar
  Pojken på vinden
  Östgöta Correspondenten, 2008, Mars, .

Martin Kylhammar
  Vid havet med Monsieur Mare
  Östgöta Correspondenten, 2008, November, .

Martin Kylhammar
  Arbetslinjen förr och nu
  Östgöta Correspondenten, 2007, oktober, .

Martin Kylhammar
  Critique de la thése de doctorat de Sylvain Briens: Technique et littérature
  Chemins du Nord, 2007, , .

Martin Kylhammar
  Debate: Torsten Fogelqvist, Dagens Nyheter and the method of intellectual biography
  Scandia, 2007, 73(3), 113-128.

Martin Kylhammar
  Filosofen i bokhandeln
  Östgöta Correspondenten, 2007, januari, .

Martin Kylhammar
  Filosofen i levande landskap
  Östgöta Correspondenten, 2007, April, .

Martin Kylhammar
  Filosofen, kärleken och ödet
  Östgöta Correspondenten, 2007, oktober, .

Martin Kylhammar
  Filosofen och förnuftet (1)
  Östgöta Correspondenten, 2007, Juni, .

Martin Kylhammar
  Filosofen och förnuftet (2)
  Östgöta Correspondenten, 2007, Juni, .

Martin Kylhammar
  Filosofen och lilla döden
  Östgöta Correspondenten, 2007, november, .

Martin Kylhammar
  Jante och massans tyranni
  Östgöta Correspondenten, 2007, februari, .

Martin Kylhammar
  Monsieur Mare och den svenska modellen
  Östgöta Correspondenten, 2007, Maj, .

Martin Kylhammar
  Skojare, skurkar och företagare
  Östgöta Correspondenten, 2007, Mars, .

Martin Kylhammar
  Tvetydigt historieintresse
  Östgöta Correspondenten, 2007, september, .

Martin Kylhammar
  Vadan och varthän
  Östgöta Correspondenten, 2007, december, .

Martin Kylhammar
  Bergfasta övertygelser och hårda hjärnor
  Östgöta Correspondenten, 2006, , .

Martin Kylhammar
  Beskvallrade döda
  Östgöta Correspondenten, 2006, november, .

Martin Kylhammar
  Ett nytt Norden
  Östgöta Correspondenten, 2006, , .

Martin Kylhammar
  Filosofen i kyrkan
  Östgöta Correspondenten, 2006, , .

Martin Kylhammar
  Filosofen och domedagen
  Östgöta Correspondenten, 2006, december, .

Martin Kylhammar
  Filosofen på familjeråd
  Östgöta Correspondenten, 2006, , .

Martin Kylhammar
  Filosofen på glasbruk
  Östgöta Correspondenten, 2006, , .

Martin Kylhammar
  Filosofen på museum
  Östgöta Correspondenten, 2006, januari, .

Martin Kylhammar
  Filosofen på studenten
  Östgöta Correspondenten, 2006, juni, .

Martin Kylhammar
  Vi civilisationens ljusbärare: Om Dan Landmarks avhandling
  Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 2006, 127, 462-470.

Martin Kylhammar
  Den lyckliga unionen
  Östgöta Correspondenten, 2005, september, .

Martin Kylhammar
  Den skrattande demokraten
  Östgöta Correspondenten, 2005, , .

Martin Kylhammar
  Den svåra konsten att skapa en demokrati
  Östgöta Correspondenten, 2005, september, .

Martin Kylhammar
  En okänd aktuell historia
  Östgöta Correspondenten, 2005, , .

Martin Kylhammar
  Filosofen i biltvätten
  Östgöta Correspondenten, 2005, oktober, .

Martin Kylhammar
  Filosofen i köket
  Östgöta Correspondenten, 2005, juni, .

Martin Kylhammar
  Filosofen i lottobutiken
  Östgöta Correspondenten, 2005, , .

Martin Kylhammar
  Filosofen i trädgården
  Östgöta Correspondenten, 2005, april, .

Martin Kylhammar
  Filosofen vid pingisbordet
  Östgöta Correspondenten, 2005, , .

Martin Kylhammar
  Hjältekungen Gustav II Adolf
  Östgöta Correspondenten, 2005, december, .

Martin Kylhammar
  Meditation över Berzelius
  Östgöta Correspondenten, 2005, januari, .

Martin Kylhammar
  När naturen blev en stor sak
  Östgöta Correspondenten, 2005, , .

Martin Kylhammar
  På besök i Winnerbäckland
  Östgöta Correspondenten, 2005, (september), 14-15.

Martin Kylhammar
  Att skiljas därför att man älskar
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Bland klassiker, kultböcker och geniala medelmåttor
  Östgöta Correspondenten, 2004, augusti, .

Martin Kylhammar
  Framtidsdepartementet
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Koketterande pessimister
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Kropp och knopp
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Kunskapssamhällets nya folkrörelse
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Myten om den akademiska frågan
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Ny demokrati
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Om läslust och tidsbrist
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Samförstånd
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Tvärvetenskapligt forskningsinstitut
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Världsmedborgaren som snubblade i starten
  Östgöta Correspondenten, 2004, , .

Martin Kylhammar
  Allt som gör livet värt att leva
  Östgöta Correspondenten, 2003, mars, .

Martin Kylhammar
  Allt som är värt att veta
  Östgöta Correspondenten, 2003, , .

Martin Kylhammar
  Den alltför enkla konsten att bli mördare
  Östgöta Correspondenten, 2003, april, .

Martin Kylhammar
  Fel lik i garderoben
  Östgöta Correspondenten, 2003, februari, .

Martin Kylhammar
  Linköpings symbol
  Östgöta Correspondenten, 2003, maj, .

Martin Kylhammar
  Min vän monsieur Marc
  Östgöta Correspondenten, 2003, , .

Martin Kylhammar
  Nyfikna blickar och kulturella passioner
  Östgöta Correspondenten, 2003, , .

Martin Kylhammar
  När tåget anlände till litteraturen
  Svenska dagbladet, 2003, maj, 14-15.

Martin Kylhammar
  Sverige i Europa
  Östgöta Correspondenten, 2003, , .

Martin Kylhammar
  Tråkmånsar, radikaler och humanister
  Östgöta Correspondenten, 2003, (januari), .

Martin Kylhammar
  Att utforska moderniteten
  Tvärsnitt, 2002, 2, .

Martin Kylhammar
  Faktoider: Försanthållna felaktigheter
  Dagens forskning: : tidning för vetenskap och kultur, teknik och samhälle, 2002, (9), 20-20.

Martin Kylhammar
  Fiktioner och fakta
  Historisk Tidskrift (S), 2002, 1, .

Martin Kylhammar
  Grönköpingsborna
  Östgöta Correspondenten, 2002, november, .

Martin Kylhammar
  Grönköpingsveckoblad
  Dagens forskning: : tidning för vetenskap och kultur, teknik och samhälle, 2002, (16), 22-23.

Martin Kylhammar
  Krockar, kärlekar och konstigheter
  Östgöta Correspondenten, 2002, (oktober), .

Martin Kylhammar
  Publicister, vetenskapsmän och mediokra nyhetsreportrar
  Tvärsnitt, 2002, 2, .

Martin Kylhammar
  Regeringsbildaren
  Östgöta Correspondenten, 2002, (november), .

Martin Kylhammar
  Världens bästa uppfinning
  Östgöta Correspondenten, 2002, (december), .

Martin Kylhammar
  August Strindberg: Civilisationskritiker i politisk hetluft
  Tvärsnitt, 2001, 3, .

Martin Kylhammar
  Balanssinne
  Tvärsnitt, 2001, 2, .

Martin Kylhammar
  Den skrattande demokraten
  Tvärsnitt, 2001, 3, .

Martin Kylhammar
  Framtiden på museum: En essä om moderniseringens sega strukturer
  Tvärsnitt, 2001, 3, .

Martin Kylhammar
  Från den andra sidan
  Svenska dagbladet, 2001, , 21-21.

Martin Kylhammar
  Kunskap i Kunskapssamhället
  Tvärsnitt, 2001, 1, .

Martin Kylhammar
  Nazister, miljöbovar och urusla skolpolitiker
  Tvärsnitt, 2001, 1, .

Martin Kylhammar
  Samtal, debatter och stenar
  Tvärsnitt, 2001, 3, .

Martin Kylhammar
  Smittande kunskapsglädje
  Göteborgsposten, 2001, (september), 20-21.

Martin Kylhammar
  Äntligen stod författaren i talarstolen: En miljöpolitisk tankelek
  Tvärsnitt, 2001, 2, .

Martin Kylhammar
  Aristokratisera mera!
  Svenska dagbladet, 2000, 2000-04-15, .

Martin Kylhammar
  Balzac och ytans kraft
  Tvärsnitt, 2000, 2, .

Martin Kylhammar
  Demokratiska pionjärer och folkstyrets utmaningar
  Tvärsnitt, 2000, 1, .

Martin Kylhammar
  Drömmen om en demokratisk kunskapskultur
  Tvärsnitt, 2000, 2, .

Martin Kylhammar
  Efter Mönstersverige
  Tvärsnitt, 2000, 3, .

Martin Kylhammar
  En bildad människa
  Tvärsnitt, 2000, 4, .

Martin Kylhammar
  Folkhemmets upplösning - eller vad skall vi nu tro på?
  Östergötlands länsteaters program, 2000, Höstprogrammet, .

Martin Kylhammar
  Gränslös tillväxt
  Tvärsnitt, 2000, 1, .

Martin Kylhammar
  Heidenstam som tidningsgrundare
  Svenska dagbladet, 2000, april, 17-18.

Martin Kylhammar
  Kommunikationer och medvetanderevolutioner: Heidenstam skymtar det moderna
  Parnass : de litterdra sällskapens tidskrift om skvnlitterdra klassiker / De litterdra sällskapens samarbetsnämnd - DELS, 2000, 4, .

Martin Kylhammar
  Le critique de la civilisation de August Strindberg
  Europe Revue Litteraire Mensuelle, 2000, Octobre, .

Martin Kylhammar
  Samförstånd
  Tvärsnitt, 2000, 3, .

Martin Kylhammar
  Trista dygder - och bärkraftiga
  Tvärsnitt, 2000, 4, .

Martin Kylhammar
  Darwin och vetenskapens kardinaldygder
  Tvärsnitt, 1999, 3, .

Martin Kylhammar
  De nationella strategerna
  Tvärsnitt, 1999, 2, .

Martin Kylhammar
  Den enkla konsten att förlora perspektivet
  Kommuniké, 1999, (2), 12-14.

Martin Kylhammar
  Kommunikativ demokrati
  Tvärsnitt, 1999, 4, .

Martin Kylhammar
  Kulturell modernisering
  Tvärsnitt, 1999, 3, .

Martin Kylhammar
  Kulturpolitiken och framstegsfrågorna
  Tvärsnitt, 1999, 1, .

Martin Kylhammar
  Le deuxième âge de grandeur de la Suède - de la grande puissance au folkhem
  Le texte et l'idée, 1999, , .

Martin Kylhammar
  Nätverkssamhället
  Tvärsnitt, 1999, 4, .

Martin Kylhammar
  Nätverkssamhället och framtiden
  Östgöta Correspondenten, 1999, oktober, 14-15.

Martin Kylhammar
  På tal om Strindberg och lönsamheten
  Svenska dagbladet, 1999, februari, 17-18.

Martin Kylhammar
  Böckernas bok
  Tvärsnitt, 1998, 1, .

Martin Kylhammar
  En akademisk kultur
  Tvärsnitt, 1998, 2, .

Martin Kylhammar
  Förintelsen
  Tvärsnitt, 1998, 4, .

Martin Kylhammar
  Gud - en biografi
  Tvärsnitt, 1998, 1, .

Martin Kylhammar
  När den svenska glorian kom på sned
  Tvärsnitt, 1998, 3, .

Martin Kylhammar
  Optimisten och pessimisten
  Tvärsnitt, 1998, 4, .

Martin Kylhammar
  Samtidsdebatten
  Svenska dagbladet, 1998, juli, 11-12.

Martin Kylhammar
  Skolan och framsteget
  Tvärsnitt, 1998, 3, .

Martin Kylhammar
  Det våras för kulturvetenskapen
  Tvärsnitt, 1997, 4, .

Martin Kylhammar
  Historiens fadermördare, bröderna Weibull och konstruktivismen
  Tvärsnitt, 1997, 2, .

Martin Kylhammar
  Modernismen och dess skugga
  Tvärsnitt, 1997, 1, .

Martin Kylhammar
  När den svenska liberalismen blev provinsiell
  Svenska dagbladet, 1997, mars, 11-12.

Martin Kylhammar
  Två helgonlika rebeller: Ulf Lundell och Verner von Heidenstam
  Svenska dagbladet, 1997, januari, 11-12.

Martin Kylhammar
  Vetenskapsmannen och hädaren
  Tvärsnitt, 1997, 3, .

Martin Kylhammar
  Vitsen med vetenskapen
  Tvärsnitt, 1997, 2, .

Martin Kylhammar
  Andligt resursslöseri
  Tvärsnitt, 1996, 4, .

Martin Kylhammar
  Darwin - den ideale humanisten
  Svenska dagbladet, 1995, februari, 14-15.

Martin Kylhammar
  Saknaden efter en förlorad oskuld: Kulturen och tekniken
  Svenska dagbladet, 1995, mars, 14-15.

Martin Kylhammar
  Böök som vänsterns spegelbild
  Svenska dagbladet, 1994, april, 14-15.

Martin Kylhammar
  Lubbe Nordström och drömmen om Europa
  Presshistorisk årsbok, 1994, , .

Martin Kylhammar
  Alla goda krafter drevs vänster ut
  Svenska dagbladet, 1993, april, 14-15.

Martin Kylhammar
  Heidenstam om historiker: Några reflektioner med anledning av en ny avhandling
  Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 1993, , .

Martin Kylhammar
  Övralid i världens mitt: Heidenstam och den nya kommunikationstekniken
  Presshistorisk årsbok, 1993, , .

Martin Kylhammar
  Den mänskliga komedin i Grönköping
  Sydsvenska Dagbladet, 1992, april, 12-12.

Martin Kylhammar
  Nils Hasselskog, Grönköpingsprosan och skämtpressens förnyelse
  Presshistorisk årsbok, 1992, , 26-35.

Martin Kylhammar
  Vänd på bevisbördan: Vårt behov av en ny naturpolitik
  Sydsvenska Dagbladet, 1992, , 14-14.

Martin Kylhammar
  Varning för charlatanerna: De två kulturerna
  Sydsvenska Dagbladet, 1990, september, 14-14.

Martin Kylhammar
  Nils Hasselskog: Humorist och humanist
  Abstract and Applied Analysis, 1989, , 50-68.

Martin Kylhammar
  Strindberg, tiden och kulturarvet - en essä om bildningstanken
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1988, (1), 13-18.
   Fulltext  PDF  

Martin Kylhammar
  Den nyttiga vetenskapen och filosofins praxis
  Lite nytt / Universitetet i Linköping, 1987, 9, .

Martin Kylhammar
  Humoristen som humanist
  Tvärsnitt, 1987, 3, .

Martin Kylhammar
  Framtidsbilder för hundra år sedan
  Östgöta Correspondenten, 1984, februari, .

Martin Kylhammar
  Maskin och idyll: Utopisterna Edward Bellamy och William Morris
  Tvärsnitt, 1982, 1, .

Books

Martin Kylhammar
  Bland resenärer och kosmopoliter: svensk kultur inför utlandet
    Carlsson Bokförlag, 2017.


Sylvain Briens, Martin Kylhammar and Jean-François Battail
  Poétocratie: les écrivains à l'avant-garde du modèle suédois
    Presses de l'université Paris-Sorbonne, , Les Éditions d'Itaque, 2016.


Martin Kylhammar
  Pojken på vinden: Filosofiska essäer
    Carlsson Bokförlag, 2010.


Martin Kylhammar
  Le moderniste intemporel: Essais sur la dimension culturelle du modèle suédois
    Questions contemporaines, , L´Harmatton, 2009.


Martin Kylhammar
  Livet - en stor sak: Filosofier
    Carlssons, 2007.


Martin Kylhammar
  Hommage till Tage Danielsson: Pristagarna
    Carlssons, 2006.


Martin Kylhammar
  Den tidlöse modernisten: En essäbok.
    Carlssons, 2004.


Martin Kylhammar
  Judas ; och versdramat Gerhard Grim: Tor Hedberg
    Svenska klassiker / utgivna av Svenska akademien, , Svenska Akademien, 2002.


Martin Kylhammar and Göran B. Nilsson
  Det klassiska Grönköping
    Fischer, 1997.


Martin Kylhammar
  Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare: Epokskiftet 20-tal--30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström.
    Akademeja, 1994.


Martin Kylhammar
  Nils Dahlbeck: En berättelse om svensk natur och naturvårdshistoria.
    Carlssons, 1992.


Martin Kylhammar
  Den okände Sten Selander: En borgerlig intellektuell
    Akademeja, 1990.


Martin Kylhammar and Göran B. Nilsson
  Nils Hasselskogs: Grönköpingsdikter.
    Prisma, 1987.


Anthologies

Martin Kylhammar
  La Nord à la lumière du Sud: mélanges offerts à Jean-François Battail
  Deshima, 3, Départements d'études néerlandaises et scandinaves, 2013.


Martin Kylhammar
  Lyriska ingenjörer: Tåg och telefon i svensk litteratur
  Tema Kultur och samhälle, 2009:1, LiU-tryck, 2009.


Martin Kylhammar and Jean-Francois Battail
  Det vanställda ordet: om den svåra konsten att värna sin integritet
  Carlssons, 2006.


Martin Kylhammar and Michael Godhe
  Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar.
  Kommunikation, kunskap, makt, 3, Carlssons, 2005.


Martin Kylhammar, Anders Björnsson and Åsa Linderborg
  Ord i rättan tid: en festlig skrift om forskning och politik, makt och medier tillägnad Thorsten Nybom
  Carlsson, 2005.


Martin Kylhammar and Jean-Francois Battail
  På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen.
  Svenska humanistiska förbundets skriftserie,, 116, Carlssons, 2003.


Martin Kylhammar
  Candide eller Pangloss: Med vems ögon betraktar vi samtiden?
  HSFR, 1999.


Chapters in Books

Martin Kylhammar
  De svenska litterära Nobelprisen: En essä om den svenska modellen
  Spänning och nyfikenhet, Gidlunds förlag, 2016, 348-363.


Martin Kylhammar
  Ein kulturhistorischer Fall für die Abteilung Cold Case: Der schwedische Nobelpreisträger Verner von Heidenstam und der deutsche Kulturattaché Paul Grassman
  Internationale netzwerke: Litterarische und Ästhetische transfers im dreieck Deutschland, Frankreich und Skandinavien zwischen 1870 und 1945, Verlag Königshausen & Neumann, 2016, 307-327.


Martin Kylhammar
  Comment le modèle suédois est né en France: Les récits de voyage en Suède de Serge de Chessin
  Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoire et circulations de 1945 à nos jour, Stockholm University, 2015, 15-22.


Martin Kylhammar
  Modell, museum, minnesrelä: En essä om förflutenhetens funktioner
  Från fornforskning till konst i världsklass: Östergötlands fornminnes- och museiförening 150 år, Östergötlands museum, 2014, 10-19.


Martin Kylhammar
  Avant-propos
  La Nord à la lumière du Sud: mélanges offerts à Jean-François Battail, Départements d'études néerlandaises et scandinaves, 2013, 1-5.


Martin Kylhammar
  Boken, stumfilmen och femtonårsregeln
  Bokbyggare: Carlsson bokförlag under trettio år, Carlsson Bokförlag, 2013, 223-232.


Martin Kylhammar
  Les prix Nobel de littérature et les medias. Le paradigme du modèle suédois
  La Nord à la lumière du Sud: mélanges offerts à Jean-François Battail, Départements d'études néerlandaises et scandinaves, 2013, 93-109.


Martin Kylhammar
  Maskinerna som litterärt tema
  Lyriska ingenjörer: tåg och telefon i svensk litteratur, Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2009, 2-5.


Martin Kylhammar
  Rompez ! Rompez! L'art moderne d'en finir avec le passé
  Langue et litterature dans la formation d'identités collectives modernes en Europe du Nord, ErgonVerlag Würzburg, 2008, 16-41.


Martin Kylhammar
  Biografiska faktoider: Personhistoriens försanthållna felaktigheter
  Med livet som insats: biografin som humanistisk genre, Sekel, 2007, 149-175.


Martin Kylhammar
  Bryt upp! Bryt upp!: Om den moderna konsten att göra sig kvitt det förflutna
  Demokratisk konservatisme: frihet, fremskritt, fred : festskrift til Francis Sejersted på 70-årsdagen, Pax, 2006, 144-173.


Martin Kylhammar
  Det vanställda ordet
  Det vanställda ordet: Om den svåra konsten att värna sin integritet, Carlssons, 2006, 13-49.


Martin Kylhammar
  Bryt upp! Bryt upp!: Om den moderna konsten att göra sig kvitt det förflutna
  Frigörare?: Moderna svenska samhällsdrömmar, Carlssons, 2005, 16-42.


Martin Kylhammar
  Franska intryck - och förslag till förbättringar av en fin sak
  Ord i rättan tid, Carlssons, 2005, 265-280.


Michael Godhe and Martin Kylhammar
  Förord
  Frigörare?: Moderna svenska samhällsdrömmar, Carlsson Bokförlag, 2005, 7-13.


Martin Kylhammar
  På väg mot en kommunikativ demokrati?: Hoten - hoppen
  På väg mot en kommunikativ demokrati?: sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen, Carlssons, 2003, 11-58.


Martin Kylhammar
  Kunskapens väsen: Kunskap och kunskapsbärare i det postindustriella samhället.
  Jagen och rösterna : Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002, Tema kommunikation, 2002, 303-317.


Martin Kylhammar
  Sten Selander
  Svenskt Biografiskt Lexikon: H. 155, Schröderheim- Segerstedt, Natur och kultur, 2002, 641-800.


Martin Kylhammar
  Allmänhetens domstol i ett upplyst land: Om demokrati, kunskap och makt.
  Efter partistaten: uppsatser om politiska kulturer igår, idag och imorgon, Hjalmarson & Högberg, 2000, 150-175.


Martin Kylhammar
  Kommunikationsperspektiv - från droska till dator
  Seklet i backspegel : vad 1900-talet givit oss, Stadsmiljörådet, 2000, 84-87.


Martin Kylhammar
  Norska samhällsbyggare - och svenska
  Kunnskapsregimer, Pax, 1999, 282-286.


Martin Kylhammar
  Förord
  Dygder som duger?: sparsamhet, flit och hederlighet : nio unga forskares reflexioner, Ord & form, 1998, 5-6.


Martin Kylhammar
  Sveriges andra stormaktstid: Från världsstat till folkhem
  Den välsignade tillväxten: Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap, Natur och kultur, 1998, 72-89.


Martin Kylhammar
  Det går framåt! Ja framåt - åt helvete!: Om våra tankar och attityder till moderniseringen
  Historiska vägval : historia B; Göran Graninger  Sven Tägil red.,, Almqvist & Wiksell, 1997, .


Martin Kylhammar
  Revolutionera - och acceptera: Modernistisk politik åren runt 1930
  Aspekter på modernismen, Kulturen, 1997, 19-29.


Martin Kylhammar
  Jantelagen och grönköpingslagen
  Det evigt mänskliga: Humanism inför 2000-talet, Ordfront, 1996, 204-225.


Martin Kylhammar
  Nils Hasselskog: Humoristen och humanisten i Grönköping
  Myter och motiv: Essäer om litteratur, Natur och kultur, 1995, 58-69.


Martin Kylhammar
  Företaget på åsiktsbörsen
  Skapare, skojare och skurkar: Företagaren i litteratur, film och konst, Timbro, 1994, 142-170.


Jonas Anshelm and Martin Kylhammar
  Om behovet av samverkan mellan idéhistoria och litteraturvetenskap
  Idéhistoriens egenart, B. Östlings bokförl. Symposion, 1994, 79-102.


Martin Kylhammar
  Mellan myt och verklighet: En tragisk pastoral i Orienten
  Kring Verner von Heidenstam, Carlssons, 1993, 54-74.


Martin Kylhammar
  Slaget om det moderna: August Strindberg och Vitalis Norström i politisk hetluft
  Kulturarvets natur, Symposion, 1992, 229-261.


Martin Kylhammar and Göran B. Nilsson
  Kulturarvet från Grönköping
  Litteraturen och läsarna: Festskrift till Gunnar Hansson, Linköpings universitet, 1988, .


Martin Kylhammar
  Teknikdebattens grammatik
  I teknikens backspegel, Carlssons, 1987, .


Conference Articles

Martin Kylhammar
  Kultur och modernitet: Ett forskningsprograms väg från då till sedan
  Kulturaliseringens samhälle: Kulturaliseringens samhälle : problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, 2012.


Martin Kylhammar
  Le factoîde : Un élément de pouvoir dans la communication interculturelle
  Conférence sur l' imagologie et les transfert culturelles franco-suedois 3-5 mai 2012. Sorbonne IV Paris, 2012.


Ph.D. Theses

Gustaf Marcus
  Paria: Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap
  2018.


Erik Petersson
  Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780
  2017.


  Fulltext PDF

Svante Landgraf
  Fångenskap och flykt: Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970
  2016.


  Fulltext PDF

Martin Fredriksson
  Skapandets rätt: ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia
  2010.


  Fulltext PDF

Johan Jarlbrink
  Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal
  2009.


Johan Wänström
  Samråd om Ostlänken: Raka spåret mot en bättre demokrati?
  2009.


Egle Rindzeviciute
  Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II
  2008.


  Fulltext PDF

Maria Mattus
  De länkade orden: Den digitala arenans dynamik
  2008.


  Fulltext PDF

Kristoffer Holt
  Publicisten Ivar Harrie: ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960
  2008.


Andreas Nyblom
  Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige
  2008.


Sofia Seifarth
  Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968
  2007.


Emma Eldelin
  ”De två kulturerna” flyttar hemifrån: C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005
  2006.


Jonas Johansson
  Du sköna nya tid?: Debatten om informationssamhället i Riksdag och Storting under 1990-talet
  2006.


  Fulltext PDF

Michael Godhe
  Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet
  2003.


Lena Ewertsson
  The Triumph of Technology Over Politics?: Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden
  2001.


  Fulltext PDF

Martin Kylhammar
  Maskin och idyll: teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam
  1985.


Reports

Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21