Göm menyn

Publications for Margareta Hydén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 6 times*

Journal Articles

Holly Bell and Margareta Hydén
  Editorial Material: Introducing the Special Issue: Social work and the narrative (half?) turn in QUALITATIVE SOCIAL WORK, vol 16, issue 2, pp 161-165
  Qualitative Social Work, 2017, 16(2), 161-165.

Margareta Hydén
  Socialt arbete 2.0
  Socionomen, 2016, (8), 32-37.

Margareta Hydén
  What Social Networks Do in the Aftermath of Domestic Violence
  British Journal of Criminology, 2015, 55(6), 1040-1057.
 Web of Science® Times Cited: 2

Linda Jonsson, Carl-Göran Svedin and Margareta Hydén
  Young women selling sex online: narratives on regulating
  Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 2015, 6, 17-27.

Margareta Hydén
  The Teller-focused Interview: Interviewing as a Relational Practice
  Qualitative Social Work, 2014, , .
 Web of Science® Times Cited: 11

Linda Jonsson, Carl-Göran Svedin and Margareta Hydén
  "Without the Internet, I never would have sold sex": Young Women Selling Sex Online
  Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 2014, 8(1), .

Margareta Hydén
  Om våldet mot kvinnor i nära relationer: Ett ofta oanmält men sällan okänt våld
  Framtider, 2012, (1), 22-24.

Margareta Hydén
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - nya svar på gamla frågor
  Socionomen, 2011, (7), 13-19.

Carolina Överlien and Margareta Hydén
  Children’s actions when experiencing domestic violence
  Childhood, 2009, 16(4), 479-496.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 35

Margareta Hydén
  Evidence-based social work på svenska - att sammanställa systematiska kunskapsöversikter
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2008, 15(1), .
   Fulltext  PDF  

Margareta Hydén
  Evidensbaserat arbete: Så kan vi arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer
  SSR-tidningen Socionomen, 2008, (1), 12-15.

Margareta Hydén and Carolina Överlien
  Att tvingas lyssna - hur barn bevittnar våld i hemmet
  Barn, 2007, 1, .

Margareta Hydén and Carolina Överlien
  Applying Narrative Analysis to the Process of Confirming or Disregarding Cases of Suspected Sexual Abuse
  Child & Family Work, 2005, 10(1), 57-65.

Margareta Hydén
  'I must have been an idiot to let i go on' Agency and Positioning in Battered Women's Narratives of Leaving
  Feminism and Psychology, 2005, 15(2), 169-188.
 Web of Science® Times Cited: 26

Carolina Överlien, Karin Aronsson and Margareta Hydén
  The Focus Group Method as an In-depth Method?: Young Women Talking About Sexuality
  International Journal of Social Research Methodology, 2005, 8(4), 331-344.

Carolina Överlien and Margareta Hydén
  Women in prison and secure psychiatric settings: Whose needs, whose dangerousness? II. 'You want to have done your living if you know what I mean'
  Feminism and Psychology, 2004, 14(2), 226-230.
 Web of Science® Times Cited: 2

Carolina Överlien and Margareta Hydén
  “You want to have done your living if you know what I mean”: Young Incarcerated Swedish women speak about motherhood
  Feminism & Psychology, 2004, 14(2), 226-230.

Carolina Överlien and Margareta Hydén
  Work identity at stake: The power of sexual abuse stories in the world of compulsory youth care
  Narrative Inquiry, 2003, 13(1), 217-242.
 Web of Science® Times Cited: 4

Margareta Hydén
  For the childs sake: Parents and socialworkers discuss conflict-filled parenta relations after divorce
  Child & Family Social Work, 2001, 6(1), 115-128.

Margareta Hydén
  Den berättarfokuserade intervjun
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2000, 7(1-2), 137-158.

Margareta Hydén
  Mäns ansvar och kvinnors motstånd. Fem teser om mäns våld i nära relationer
  Socionomen : facktidskriften för kvalificerat socialt arbete, 1999, (6), 27-36.

Margareta Hydén
  The World of the Fearful: Battered Women's Narratives of Leaving Abusive Husbands
  Feminism and Psychology, 1999, 9(4), 449-469.

Margareta Hydén
  Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1995, 16(4), 67-74.

Margareta Hydén
  Verbal Aggression as Pre-history of Woman Battering
  Journal of family Violence, 1995, 10(1), 55-72.

Margareta Hydén
  Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarbefrielse
  Socialvetenskaplig tidskrift, 1994, 1(2-3), 193-205.

Margareta Hydén and Imelda McCarthy
  Woman Battering and Father-Daughter Incest Disclosure: Conversations of Denial and Acknowledgement
  Discourse & society., 1994, 5(4), 543-565.

Books

Corinne Squire, Mark Davis, Cigdem Esin, Molly Andrews, Barbara Harrison, Lars-Christer Hydén and Margareta Hydén
  What is Narrative Research?
    Bloomsbury Academic, 2014.


Margareta Hydén
  Kvinnomisshandel inom äktenskapet: Mellan det omöjliga och det möjliga
    Linköpings universitet, 2008.


  Fulltext PDF

Margareta Hydén and Lars-Christer Hydén
  Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet
    Natur och kultur, 2002.


Margareta Hydén
  Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga
    Liber utbildning, 1995.


Margareta Hydén
  Woman Battering as Marital Act: The Construction of a Violent Marriage
    Scandinavian University Press, 1994.


  Fulltext PDF

Anthologies

Margareta Hydén, David Gadd and Allan Wade
  Response based approaches to the study of interpersonal violence
  Palgrave Macmillan, 2016.


Lars-Christer Hydén and Margareta Hydén
  Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv
  Liber, 1997.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Margareta Hydén, David Gadd and Allan Wade
  Introduction to Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence
  Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence, Palgrave Macmillan, 2016, 1-16.


Margareta Hydén and David Gadd
  The Difference a Response Based Approach Makes to the Study of Interpersonal Violence
  Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence, Palgrave Macmillan, 2016, 216-224.


Margareta Hydén
  The response network
  Response based approaches to the study of interpersonal violence, Palgrave Macmillan, 2016, 77-97.


Margareta Hydén
  Har sociala problem ett kön?
  Perspektiv på sociala problem, Natur och kultur, 2013, 301-319.


Anna Malmquist, Margareta Hydén and Karin Zetterqvist Nelson
  Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer
  Nätverksfamiljen, Natur och kultur, 2012, 139-157.


Margareta Hydén and Carolina Överlien
  The Trouble with "Troubled Girls"
  Girls at Risk: Swedish Longitudional Research on Adjustment, Springer, 2012, 167-183.


  Fulltext PDF

Margareta Hydén
  Våld i nära relationer - att lyssna till berättelser om responser på våldet
  Viktimologisk forskning, Studentlitteratur, 2012, 95-116.


Margareta Hydén
  Intervjun som lyssnande och samtal
  Familj, vardagsliv och modernitet: En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 2011, 287-305.


Margareta Hydén
  Om utvärderingas kön
  Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och användning, Natur och kultur, 2011, 171-182.


Margareta Hydén
  Listening to the children´s experiences of being participant witnesses to domestic violence
  Social Work and child welfare politics: Through Nordic lenses, Polity Press, 2010, 129-146.


Margareta Hydén
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer
  Sexologi, Liber, 2010, 246-250.


Margareta Hydén
  Break-Up Narratives
  Health, Illness and Culture. Broken Narratives, Routhledge, 2008, 154-164.


Margareta Hydén
  Narrating Sensitive Topics
  Doing Narrative Research, Sage Publications, 2008, 121-136.


  Fulltext PDF

Margareta Hydén
  Om den svåra konsten att lyssna till berättelser
  Narrativa metoder i socialt arbete, Studentlitteratur, 2008, 85-110.


Margareta Hydén and Sven-Axel Månsson
  Kön i teori och praktik
  Socialt arbete: En grundbok, Natur och Kultur, 2006, 265-284.


Margareta Hydén and Carolina Överlien
  "Doing" Narrative Analysis
  The Qualitative Research Experience, Wadsworth, 2004, 254-272.


Gunilla Halldén, Margareta Hydén and Karin Zetterqvist Nelson
  Familjeliv och homosexualitet
  Nätverksfamiljen, Natur och Kultur, 2003, 172-192.


Margareta Hydén
  Har sociala problem ett kön?
  Perspektiv på sociala problem, Natur och Kultur, 2002, 274-292.


Margareta Hydén
  Det är barnets trygghet som gäller. Om föräldrarelationer efter skilsmässan
  Barnfamiljers vardag i det senmoderna samhället, Natur och Kultur, 2001, 112-143.


Margareta Hydén
  Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess
  Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, 2001, 92-118.


Margareta Hydén
  Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet
  Det lokala våldet : om rädsla, rasism och social kontroll, Liber, 2000, 210-237.


Margareta Hydén
  Forskningsintervjun som relationell praktik
  Kjønn og fortolkende metode : metodiske muligheter i kvalitativ forskning, Gyldendal, 2000, 147-168.


Margareta Hydén
  Berättelsen i psykoterapins värld
  Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv, Liber, 1997, 173-197.


Margareta Hydén
  Woman Battering as Marital Act: Interview and Analysis in Context
  Qualitative Studies in Social Work Research, Sage, 1994, 225-243.


Conference Articles

Margareta Hydén
  Trying to Escape. Agency and Positioning in Children's Narratives of Domestic Violence
  Society for Social Work and Research. 12th Annual Conference: Research that Matters,2008, 2008.


Margareta Hydén
  Break-up narratives. Temporal and Spatial Organization of Battered Women's Narratives of Leaving
  3rd Tamperen Conference on Narrative: Knowing, Living, Telling,2007, 2007.


Margareta Hydén
  Forskning om barn i en tid då evidensbaserad kunskap efterfrågas
  Utsatta barn, sårbara familjer och samhällets insatser,2006, 2006.


Margareta Hydén and Karin Zetterqvist Nelson
  Homosexuella föräldrar med barn
  Farväl Heteronormativitet, 2003.


Karin Zetterqvist Nelson and Margareta Hydén
  Homosexuella föräldrar med barn
  Farväl Heternormativitet,2002, 2003.


Ph.D. Theses

Anneli Silvén Hagström
  To mourn and resist stigma: Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide
  2016.


  Fulltext PDF

Linda S. Jonsson
  Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth: Characteristics, Associations and Consequences
  2015.


  Fulltext PDF

Reports

Margareta Hydén, Carolina Överlien, Christina Ericson, Mats Wiman and Marit Grönberg Eskel
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer
  Forskning i korthet, 2016:7, 2016.


  Fulltext PDF

Margareta Hydén and Monica Johansson
  Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd: en studie i professionalitet och medmänsklighet
  2014.


  Fulltext PDF

Sten Antilla and Margareta Hydén
  Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
  Kunskapsöversikt, , 2006.


Margareta Hydén
  När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen
  2005.


Margareta Hydén
  Våga se - kunna handla. Utväg Skaraborg - samverkan för kvinnofrid
  2001.


Margareta Hydén
  Samarbetssamtal - socialt arbete med föräldrar
  SoS-rapport, 7, 2000.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21