Göm menyn

Publications for Martin Harling


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Martin Harling and Magnus Dahlstedt
  Sälja, välja och svälja: En analys av skolval, marknadisering och gymnasiemässans logiker
  Utbildning och Demokrati, 2017, 26(1), 159-176.

Martin Harling
  Examining "The Police": On Inclusion and "Investmentality" in Swedish Schooling
  European Education: Issues and Studies, 2013, 45(3), 51-66.

Chapters in Books

Martin Harling, Elsi-Brith Jodal, Sverker Lindblad, Caroline Runesdotter and Gun-Britt Wärvik
  Pedagogik och Postpolitik
  Utbildning, makt och politik, Studentlitteratur, 2015, 195-217.


Conference Articles

Martin Harling and Magnus Dahlstedt
  The Future in a Goodie-Bag: An actual school-market investigation
  AERA Online Paper Repository, 2016.


Ph.D. Theses

Martin Harling
  Välja vara: En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden
  2017.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21