Publications for Marie Gustavsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

öppna verksamheten valdemarsviks stöd social projektet projekt parents kommun handikapp föräldrarna föräldrar funktionshinder form flera familjehusen disabilities barns arbetet arbete

Journal Articles

Marie Gustavsson and Mikaela Starke
  Groups for Parents with Intellectual Disabilities: A Qualitive Analysis of Experiences
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 2016, , .

Chapters in Books

Gwynnyth Llewellyn and Marie Gustavsson Holmström
  Understanding community in the lives of parents with intellectual disability
  Parents with intellectual disabilities and their children: Living and learning in the community, John Wiley & Sons, Ltd., 2010, 290.


Marie Gustavsson
  Reflektioner kring evidensbaserad praktik
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 103-116.


Marie Gustavsson Holmström
  Områdesanknutna socialsekreterare: Delutvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa", Linköpings universitet, 2006, -218.


Marie Gustavsson Holmström
  Den sociala modellen
  Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp, Studentlitteratur, 2005, -171.


Ph.D. Theses

Marie Gustavsson Holmström
  Föräldrar med funktionshinder: om barn, föräldraskap och familjeliv
  2002.


  Fulltext PDF

Reports

Mats Pellbring and Marie Gustavsson
  "Idén är bra...": en genomlysning och uppföljning av Familjehusen i Motala
  2012.


  Fulltext PDF

Marie Gustavsson
  Familjecentral - en plats för möten
  2012.


Anna Möllerstrand, Marie Gustavsson and Karin Osvaldsson
  Vad tycker föräldrar om föräldrastöd?: Enkät i Valdemarsviks kommun
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:8, 2012.


  Fulltext PDF

Gunnel Östlund and Gustavsson Holmström Marie
  Vad innebär ett "serviceinriktat" förhållningssätt?: Pilotstudie i Linköpings kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Marie Gustavsson Holmström and Helena Forne-Wästlund
  Omslaget - ett projekt med genomslag: Utvärdering av kvalitetsarbete inom handikappverksamheten i Norrköpings kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:1, 2006.


Marie Gustavsson Holmström and Maria Arvidsson
  Ung i Motala 2002: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2003:5, 2003.