Göm menyn

Publications for Marie Gustavsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Marie Gustavsson and Mikaela Starke
  Groups for Parents with Intellectual Disabilities: A Qualitive Analysis of Experiences
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 2017, 30(4), 638-647.

Chapters in Books

Marie Gustavsson
  Reflektioner kring evidensbaserad praktik
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 103-116.


Gwynnyth Llewellyn and Marie Gustavsson Holmström
  Understanding community in the lives of parents with intellectual disability
  Parents with intellectual disabilities and their children: Living and learning in the community, John Wiley & Sons, Ltd., 2010, 290.


Marie Gustavsson Holmström
  Områdesanknutna socialsekreterare: Delutvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa", Linköpings universitet, 2006, -218.


Marie Gustavsson Holmström
  Den sociala modellen
  Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp, Studentlitteratur, 2005, -171.


Ph.D. Theses

Marie Gustavsson Holmström
  Föräldrar med funktionshinder: om barn, föräldraskap och familjeliv
  2002.


  Fulltext PDF

Reports

Marie Gustavsson
  Familjecentral - en plats för möten
  2012.


Mats Pellbring and Marie Gustavsson
  "Idén är bra...": en genomlysning och uppföljning av Familjehusen i Motala
  2012.


  Fulltext PDF

Anna Möllerstrand, Marie Gustavsson and Karin Osvaldsson
  Vad tycker föräldrar om föräldrastöd?: Enkät i Valdemarsviks kommun
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:8, 2012.


  Fulltext PDF

Gunnel Östlund and Gustavsson Holmström Marie
  Vad innebär ett "serviceinriktat" förhållningssätt?: Pilotstudie i Linköpings kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Marie Gustavsson Holmström and Helena Forne-Wästlund
  Omslaget - ett projekt med genomslag: Utvärdering av kvalitetsarbete inom handikappverksamheten i Norrköpings kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:1, 2006.


Marie Gustavsson Holmström and Maria Arvidsson
  Ung i Motala 2002: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2003:5, 2003.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21