Göm menyn

Publications for Margaretha Grahn


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Margaretha Grahn and Christel Öfverström
  Leadership Challenges in Music Education
  Problems in music pedagogy, 2009, 5, 73-86.
   Fulltext  PDF  

Books

Margaretha Grahn and Christel Öfverström
  Musiskt lärande: ett förhållningssätt för alla lärare
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 2007:52, Institutionen för utbildningsvetenskap, 2007.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Margaretha Grahn
  Das Lehramtsstudium an der Universität Linköping, Schweden
  Das Kind im Blick: Eine gemeinsame Ausbildung für den Elementareberich und die Grundschule. Band 6, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2008, 84-90.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Margaretha Grahn
  Musernas viskningar förr och nu: En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen
  2005.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21