Publications for Margaretha Grahn
Co-author map based on ISI articles 2007-

Books

Margaretha Grahn and Christel Öfverström
  Musiskt lärande: ett förhållningssätt för alla lärare
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 2007:52, Institutionen för utbildningsvetenskap, 2007.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Margaretha Grahn
  Musernas viskningar förr och nu: En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen
  2005.


  Fulltext PDF