Publications for Marlene Dufvenberg
Co-author map based on ISI articles 2007-

Reports

Anna Bjuremark, Camilla Nilsberth, Marlene Dufvenberg and Theresa Holmgren
  Kursutvärdering som incitament till förändring
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.