Göm menyn

Publications for Mari Broqvist


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 8 times*

Journal Articles

Mari Broqvist, Lars Sandman, Peter Garpenby and Barbro Krevers
  The meaning of severity - do citizenś views correspond to a severity framework based on ethical principles for priority setting?
  Health Policy, 2018, 122(6), 630-637.

Mari Broqvist and Peter Garpenby
  It takes a giraffe to see the big picture - Citizens' view on decision makers in health care rationing
  Social Science and Medicine, 2015, 128, 301-308.
   Fulltext  PDF  

Mari Broqvist and Peter Garpenby
  To accept, or not to accept, that is the question: citizen reactions to rationing
  Health Expectations, 2014, 17(1), 82-92.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Broqvist Mari and Per Carlsson
  Prioriteringar inom sjukgymnastik - vägen från en icke-fråga till aktuellt forskningsfält
  Fysioterapi, 2010, (5), 36-41.

Chapters in Books

Lars Lindholm, Mari Broqvist and Susanne Waldau
  Att mäta hälsobehov, vårdbehov och patientnytta
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 65-76.


Mari Broqvist
  Nationell modell för öppna prioriteringar
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 101-117.


Mari Broqvist and Eva Arvidsson
  Prioriteringar initierade på verksamhetsnivå
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 189-206.


Conference Articles

Peter Garpenby and Mari Broqvist
  Reflections on a Swedish citizens' jury: the case of priority setting between patients with different needs.
  The 4th International Conference on Priorities in Health Care (Oslo), 2002.


Ph.D. Theses

Mari Broqvist
  Asking the public: Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare
  2018.


  Fulltext PDF

Reports

Karin Bäckman and Mari Broqvist
  Uppföljning av prioriteringsarbeten: exempel på olika tillvägagångssätt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Barbro Krevers, Mari Broqvist and Karin Bäckman
  Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och beslutsfattare avseende prioritering och ransonering: En artikelöversikt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Anette Winberg, Mari Broqvist and Ulla-Britt Blomquist
  Att prioritera på individnivå: Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2014:2, 2014.


  Fulltext PDF

Lars Sandman, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Eva Arvidsson, Niklas Ekerstad and Per Carlsson
  Vård som inte kan anstå: Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2014:1, 2014.


  Fulltext PDF

Helena Bucht, Birgitta Hall, Ingrid Johansson, Sofia Erlandsson, Agneta Tinnert, Titti Fränkel and Mari Broqvist
  Kuratorer prioriterar: Tillämpning av den nationella modellen för öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:3, 2013.


  Fulltext PDF

Ulrike Edin, Anette Gunnarsdotter, Tomas Tegnevik and Mari Broqvist
  Att prioritera i team i tvärprofessionell verksamhet: ett exempel från habiliteringen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:6, 2011.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Maria Branting Elgstrand, Per Carlsson, Kristina Eklund and Anders Jakobsson
  National Model for Transparent Prioritisation in Swedish Health Care: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:4b, 2011.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Maria Branting Elgstrand, Per Carlsson, Kristina Eklund and Anders Jakobsson
  Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:4a, 2011.


  Fulltext PDF

Eva Andrén, Mats Andrén, Stefan Bragsjö, Karin Björkryd, Åsa Johansson, Anna-Karin Nilsson, Annette Tjernberg Nordlund, Birgitta Rosberg, Monica Ahlström, Ulla Pettersson, Mari Broqvist and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar inom nya områden: logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist and Ann-Charlotte Nedlund
  Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund and Karin Bäckman
  Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008: Del II. Olika tankar om processen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson and Ulla Pettersson
  Ett praktiskt försök: nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:5, 2008.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Christina Kärvinge, Mari Broqvist, Kristina Eklund, Bo Hallin, Catrine Jacobsson, Gunilla Jacobsson Ekman, Christina Källgren Peterson, Marion Lindh, Britt Nordlander, Per Rosén, Urban Sjöblom and Anna Sohlberg
  National Model for Transparent Vertical Prioritisation in Swedish Health Care
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:1b, 2007.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Christina Kärvinge, Mari Broqvist, Kristina Eklund, Bo Hallin, Catrine Jacobsson, Gunilla Jacobsson Ekman, Christina Källgren Peterson, Marion Lindh, Britt Nordlander, Per Rosén, Urban Sjöblom and Anna Sohlberg
  Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:1a, 2007.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist and Peter Garpenby
  Rättvisan finns i betraktarens öga: röster från medborgare om rättvisa i vården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:6, 2007.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Mari Broqvist, Per Carlsson, Peter Garpenby, Catrine Jacobsson, Per Johansson, Erling Karlsson, Sven Larsson, Karin Lund, Per-Erik Liss and Ann-Charlotte Nedlund
  Vårdens alltför svåra val?: kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist
  Öppna prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:3, 2004.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist
  Politiker möter medborgare i samtal om prioriteringar: ett praktiskt exempel
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:6, 2003.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist
  Medborgardialogen i Östergötland: ett utvecklingsarbete i landstinget. Delrapport 1
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2002:2, 2002.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30