Göm menyn

Publications for Maria Åström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

I. Maria Åström
  En Delphi-studie av initierade brukaresuppfattningar om karaktärer av integreradnaturvetenskap i senare delen av svensk grundskola
  Didaktisk Tidskrift, 2009, 19(3), 114-132.

Maria Åström and Karlsson Karl-Göran
  Using hierarchical linear models to test differences in Swedish results from OECD’sPISA 2003: Integrated and subject-specific science education
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2007, 3(2), 121-131.

Chapters in Books

Maria Åström
  Betyg och bedömning i NO
  Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium, Gleerups Utbildning AB, 2012, 131-140.


Ph.D. Theses

Maria Åström
  Defining Integrated Science Education and Putting It to Test
  2008.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

I. Maria Åström
  Integrated and Subject-specific: An empirical exploration of Science education in Swedish compulsory school
  2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21