Göm menyn

Publications for Malin Tillmar


Publications mentioned in social media 13 times*

Journal Articles

Lena Högberg, Birgitta Sköld and Malin Tillmar
  Contextualising the coevolution of (dis)trust and control – a longitudinal case study of a public market
  Journal of Trust Research, 2018, , .
   Fulltext  PDF  

Karin Berglund, Helene Ahl, Katarina Pettersson and Malin Tillmar
  Womens entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of policy change in Sweden
  Gender, Work and Organization, 2018, 25(5), 531-556.

Katarina Pettersson, Helene Ahl, Karin Berglund and Malin Tillmar
  In the name of women? Feminist readings of policies for womens entrepreneurship in Scandinavia
  Scandinavian Journal of Management, 2017, 33(1), 50-63.
 Web of Science® Times Cited: 5

Helene Ahl, Karin Berglund, Katarina Pettersson and Malin Tillmar
  From feminism to FemiInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state.
  The International Entrepreneurship and Management Journal, 2016, 12(2), 369-392.
 Web of Science® Times Cited: 6

Birgitta Sköld and Malin Tillmar
  Resilient gender order in entrepreneurship: the case of Swedish welfare industries
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2015, 7(1), 2-26.

Karin Berglund and Malin Tillmar
  To play or not to play: That is the question: Entrepreneuring as gendered play
  Scandinavian Journal of Management, 2015, 31(2), 206-218.
 Web of Science® Times Cited: 1

Johanna Nählinder, Malin Tillmar and Caroline Wigren
  Towards a gender-aware understanding of innovation: a three-dimensional route
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2015, 7(1), 66-86.

Malin Tillmar and L Achtenhagen
  Studies on women's entrepreneurship from Nordic countries and beyond
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2013, 5, 4-16.

Malin Tillmar and Leona Achtenhagen
  With a focus on context - studies on women's entrepreneurship from Nordic countries and beyond: Editorial, Special Issue guest editors
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2012, 5(1), 4-16.

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Masculinisation of the public sector: Local level studies of public sector outsourcing in elder care
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2010, 2(1), 49-67.
   Fulltext  PDF  

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  The Masculinization of the Elderly  Care Sector: Local-Level Studies of Public Sector Outsourcing
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2010, 2(1), 49-67.

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Är det något särskilt med offentlig sektor?
  Nordiske organisasjonsstudier, 2010, 12(4), 3-17.

Malin Tillmar
  No Longer So Strange? (Dis)Trust in Municipality-Small Business Relationships
  Economic and Industrial Democracy, 2009, 30(3), 401-428.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Malin Tillmar
  Societal entrepreneurs in the health sector: crossing the frontiers
  Social Enterprise Journal, 2009, 5(3), 282-298.
   Fulltext  PDF  

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations
  Scandinavian Journal of Management, 2008, 24(2), 113-124.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 21

Malin Tillmar and Lars Lindkvist
  Cooperation against all odds: Finding reasons for trust where formal institutions fail
  International Sociology, 2007, 22(3), 343-366.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Malin Tillmar
  Gendered small-business assistance: lessons from a Swedish project
  Journal of European Industrial Training, 2007, 31(2), 84-99.
   Fulltext  PDF  

Malin Tillmar
  Swedish tribalism and Tanzanian entrepreneurship: preconditions for trust formation
  Entrepreneurship and Regional Development, 2006, 18(2), 91-107.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 17

Malin Tillmar
  Våffer gör di på detta viset? Villkor för småföretagande inom omsorgen ur ett institutionellt perspektiv
  Kommunal ekonomi och politik, 2005, 9(3), 31-53.
   Fulltext  PDF  

Anthologies

Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten and Malin Tillmar
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices
  Edward Elgar Publishing, 2015.


Chapters in Books

Lena Högberg, Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  New forms of organization: new ways to organize
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 169-184.


  Fulltext PDF

Bengt Johannisson, Anders W. Johansson, Elisabeth Sundin, Karin Berglund, Erik Rosell, Birgitta Schwartz, Rebecca Stenberg and Malin Tillmar
  Organizing societal entrepreneurship: a cross-sector challenge
  Handbook of entrepreneurship and sustainable development research, Edward Elgar Publishing, 2015, 130-154.


Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten and Malin Tillmar
  Sustainable development in organizations
  Sustainable development in organizations: Studies on Innovative Practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 1-15.


 Web of Science® Times Cited: 1

Anders Hallqvist and Malin Tillmar
  Tillit i intersektoriell organisering?: en interaktiv longitudinell studie
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 119-137.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder and Malin Tillmar
  Om ägarskap av långsiktiga och oförutsedda effekter
  Att fånga effekter av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 177-194.


Johanna Nählinder, Malin Tillmar and Caroline Wigren-Kristoffersson
  Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the gender bias of operationalisations and industries
  Gender and Innovation, Vinnova, 2012, .


Malin Tillmar
  Sectoral Intertwining at the grass-root level
  Societal entrepreneurship :: positioning, penetrating, promoting, Edward Elgar Publishing, 2012, 33-59.


Malin Tillmar
  Cross-Cultural comparative case studies: a means of uncovering dimensions of trust
  Handbook of research methods on trust, Edward Elgar Publishing, 2011, .


Malin Tillmar
  Företag, offentliga marknader och det politiska entreprenörskapet
  Politikens entreprenörskap: Kreativ problemlösning och förändring, Liber, 2011, .


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling
  Kvinnors företagande - mål eller medel?, SNS förlag, 2011, 187-214.


Karin Axelsson, Malin Tillmar and Elin Wihlborg
  Kundval – dilemman i gränssnittet mellan privata och offentliga organisationer
  Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Linköpings universitet, 2010, 9-19.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  The intertwining of social, commercial and public entrepreneurship
  Handbook of Research on Social Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, 2010, 109-124.


Malin Tillmar
  Societal entrepreneurs in the health sector: frontiers crossing combiners
  Entrepreneurship in the name of society: reader's digest of a swedish research anthology, Knowledge Foundation, 2009, 25-29.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Female organisational entrepreneurs in the care sector: the importance of social capital and gender
  The Dialogue on Women Entrepreneurs and Social Capital, Copenhagen Business School, 2008, -310.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Kvinnors entreprenörskap i och genom offentlig sektor: Möjlighetsexploatering eller självexploatering?
  Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, Forum för småföretagarforskning, 2008, -178.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Kvinnors företagande i spåren av offentliga sektorns omvandling
  Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande., Vinnova, 2008, -178.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Organisational Entrepreneurs in the Public Sectors - Social Capital and Gender
  Women, Entrepreneurship and Social Capital - A Dialogue and Construction, Copenhagen Business School Press, 2007, 95-120.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Organiserandet och det fria företagandet
  Den oavsedda organisationen, Academia Adacta AB, 2006, 21-46.


Malin Tillmar
  Villkor för eget företag inom vård- och omsorg
  När anställda blir företagare: studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv, Arbetslivsintitutet, 2006, -273.


Malin Tillmar
  Breaking out of Distrust: Preconditions for Trust and Cooperation between Small Businesses in Tanzania
  Trust under Pressure: Empirical Investigations of Trust and Trust Building in Uncertain Circumstances, Edward Elgar Publishing Limited, 2005, -286.


Malin Tillmar
  Laila Jahansson: Entreprenören som hjälpte andra att starta eget
  Den offentliga sektorns entreprenörer: En porträttbok, Kommentus, 2004, .


Conference Articles

Mattias Elg, Martina Berglund, Per-Erik Ellström, Henrik Kock, Malin Tillmar and Andreas Wallo
  Sustainable Working Life development through interactive research
  The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018, 2018.


Martina Berglund, Mattias Elg, Henrik Kock, Malin Tillmar and Andreas Wallo
  HELIX Competence Centre – Knowledge for Sustainable Working Life
  The Nordic Ergonomics and Human Factors Society Annual Conference, 20-23 August, Lund, Sweden, 2017.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Pushed into Serial Entrepreneurship
  The ICSB Conference in Stockholm, 2011.


Malin Tillmar, Karin Axelsson, Elin Wihlborg and Ida Lindgren
  IT systems in Public Administration: A Multi-disciplinary Perspective on Trust
  5th Workshop on Trust within and between Organizations, Madrid, Spain, 28-29 January 2010, 2010.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Creative Destruction or Destruction of Creativity
  Nordic Small-Business Research Conference,2008, 2008.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Trust in New Public Management: Municipalities and business in cooperation
  Nordic Conference on Small Business Research, Tallin, Estonia, 21-23 May 2008, 2008.


Malin Tillmar and Lars Lindkvist
  Cooperation against all odds: Finding reasons for trust
  EISAM Workshop on Trust,2006, 2006.


Malin Tillmar and Lars Lindkvist
  Cooperation against all odds: finding reasons for trust where institutions fail
  Academy of Management Meeting,2005, 2005.


Malin Tillmar
  From employment to self-employment through New Public Management: The role of trust
  Conference of European Sociological Association,,2005, 2005.


Malin Tillmar
  Trust in New Public Management: Municipalities and businesses in cooperation
  EISAM Workshop on Trust,2006, 2005.


Malin Tillmar
  Våffer gör di på detta viset? Villkor för småföretagande inom omsorgen ur ett institutionellt perspektiv
  Nordisk Företagsekonomisk Förenings konferens,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Jenny Appelkvist
  Professionsföretagare: I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus
  2016.


  Fulltext PDF

Birgitta Sköld
  Vad hände?: Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling
  2015.


  Fulltext PDF

Hanna Antonsson
  Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden: Relationen mellan arbete och organisering
  2013.


  Fulltext PDF

Malin Tillmar
  Swedish tribalism and Tanzanian agency: preconditions for trust and cooperation in a small-business context
  2002.


Licentiate Theses

Vivi Hallström
  Samhällsentreprenörskap i teori och praktik: Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun
  2015.


Jenny Appelkvist
  Det självklara företagandet?: Kvinnors företagande i veterinärprofessionen
  2013.


  Fulltext PDF

Birgitta Sköld
  Strukturerna och företagandet: en longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling
  2013.


  Fulltext PDF

Malin Pettersson
  Förtroende i samverkan: en studie av småföretagare i ett regionalt utvecklingsprojekt
  1999.


Reports

Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Henrik Kock and Malin Tillmar
  Impact Evaluation report: Helix Vinn Excellence Centre 2006 - 2015
  HELIX working papers, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Uppföljning av "Eget val" i hemtjänsten i Linköpings kommun: Utförarperspektiv
  HELIX working papers, , 2010.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Varför ska kvinnor starta eget inom vård och omsorg?
  2010.


Elisabeth Sundin, Malin Tillmar and U Hård
  Kvinnors företagande - arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning
  Arbetsliv i omvandling, 4, 2007.


Malin Tillmar
  Att stödja kvinnors företagande: Lärdomar från projektet DISA
  Arbetslivsrapport, 4, 2004.


Malin Tillmar
  Är det möjligt? Om villkor för småföretagande inom vård- och omsorgssektorn
  NUTEK R, 4, 2004.


Malin Tillmar
  Breaking out of Distrust: A case study of Small-Business Cooperation in Tanzania
  Research in Management Series, 101, 2001.


Malin Tillmar and G Andersson
  The Economy of Social Relations in Tanzanian Family Businesses
  Department of Management and Economics, 63, 1997.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30