Göm menyn

Publications for Malin Nordström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jenny Lagsten and Malin Nordström
  Evaluating an IT Governance model-in-use
  Systems, Signs & Actions, 2015, 9(1), 93-112.
   Fulltext  PDF  

Malin Nordström and Karin Axelsson
  Practitioners’ motives as a key issue in organizing practice research collaboration
  Systems, Signs & Actions, 2011, 5(1), 133-146.

Books

Malin Nordström and Tommy Welander
  Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning: en bok om (system)förvaltning
    Studentlitteratur AB, 2007.


Malin Nordström and Tommy Welander
  Affärsmässig förvaltningsstyrning: en referensmodell för (system-)förvaltning
    Dataföreningen Kompetens, 2002.


  Fulltext PDF

Malin Nordström (Bergvall) and Tommy Welander
  Affärsmässig systemförvaltning
    Dataföreningen Kompetens/Studentlitteratur (distributör), 1996.


  Fulltext PDF

Anthologies

Malin Nordström, Jenny Lagsten and Per Englund
  Släpp Kunskapen Loss: Det är vård!
  3H Innovation AB, 2017.


Chapters in Books

Jenny Lagsten and Malin Nordström
  Conflicting Institutional Logics in Healthcare Organisations: Implications for IT Governance
  Information Technology Governance in Public Organizations: Theory and Practice, Springer, 2017, 269-284.


Malin Nordström and Tommy Welander
  Business Oriented Systems Maintenance Management
  Managing Corporate: Information Systems Evolution and Maintenance, Idea Group Publishing, 2005, 326--344.


Conference Articles

Göran Goldkuhl and Malin Nordström
  Challenges in IT service management: institution vs. improvisation
  the 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen, 2014.


  Fulltext PDF

Malin Nordström and Jenny Lagsten
  eHealth Governance: a Study of Cross-border Collaboration in Health Care Information Infrastructures
  4th Infrastructure workshop on Infrastructures for Healthcare: Action Research, Interventions, and Participatory Design, June 13-14, Tromsø, Norway, 2013.


  Fulltext PDF

Jenny Lagsten and Malin Nordström
  Investigating rationality, in concept and use, in a model for IT maintenance and governance
  2nd International Workshop on IT Artefact Design & Workpractice Intervention, June 5, Tilburg, Netherlands, 2013.


  Fulltext PDF

Jenny Lagsten and Malin Nordström
  Work practice/IT alignment in Healthcare
  4th Infrastructure workshop on Infrastructures for Healthcare: Action Research, Interventions, and Participatory Design, June 13-14, Tromsø, Norway, 2013.


  Fulltext PDF

Malin Nordström, Karin Axelsson and Ulf Melin
  Exploring the Characteristics of Information Systems Maintenance: Defining Focus and Content through Objects
  Nordic Contributions in IS Research: Second Scandinavian Conference, on Information Systems, SCIS 2011, Turku, Finland, August 16-19, 2011. Proceedings, 2011.


  Fulltext PDF

Malin Nordström and Karin Axelsson
  Practitioners’ Motives for Participating in Practice Research: Experiences from a knowledge initiative in IS maintenance and evolution
  International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research, June 8, 2011, Helsinki, Finland, 2011.


Malin Nordström and Karin Axelsson
  Kunskapsinitiativet om systemförvaltning
  Sundsvall 42,2008, 2008.


Ph.D. Theses

Malin Nordström
  Styrbar systemförvaltning: att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt
  2005.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Ann-Margreth Hammar
  Från projektorganisation till förvaltningsorganisation: en studie av överlämningsarenan
  2011.


  Fulltext PDF

Malin Bergvall
  Systemförvaltning i Praktiken: en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller
  1995.


  Fulltext PDF

Reports

Jenny Lagsten and Malin Nordström
  Klinisk digital innovation: Från produkttänk, via informationssystem, till innovationsrymd
  2016.


Malin Nordström, Jenny Lagsten, Fredrik Lundkvist and Johan Permert
  Klinisk Digital Innovation: Principer och språkbruk för klinisk digitaliseringsförmåga
  2016.


  Fulltext PDF

Malin Nordström, Jenny Lagsten, Sabine Koch and Johan Permert
  Klinisk IT-governance: Principer och språkbruk för klinisk verksamhet och informationssystem i samklang
  2016.


  Fulltext PDF

Malin Nordström and Jenny Lagsten
  Kliniska Beslutsstöd: En konceptualisering med IT-goverance implikationer
  2016.


  Fulltext PDF

Malin Nordström
  pm3 evolutionen: En innovationsberättelse från systemförvaltning till IT-governance
  LIU-IEI-R, 00196, 2014.


  Fulltext PDF

Malin Nordström and Majda Dervisevic
  Att nyttovärder införandet av förvaltningsstyrningsmodell
  2011.


  Fulltext PDF

Malin Nordström and Kerstin Hägglund
  Certifiering - ett sätt att stärka förvaltningsledarrollen
  2011.


  Fulltext PDF

Majda Dervisevic and Malin Nordström
  Förvaltning av IT-infrastruktur
  På-syn, 008A, 2010.


Magnus Lundeberg and Malin Nordström
  ITIL och pm3: Likheter, skillnader samt värdet av att kombinera modellerna
  På-syn, 009A, 2010.


Malin Nordström
  Affärsmässig Förvaltningsobjektarkitektur: vägen till IT-governance för vidmakthållande och vidareutveckling
  På-syn, 007A, 2009.


Malin Nordström and Tommy Welander
  Att förvalta SOA-lösningar med hjälp av pm3: pm3 som del av SOA governance modell
  På-syn, 006A, 2008.


  Fulltext PDF

Johanna Bruce, Anna Florinus, Cecilia Åkesson and Malin Nordström
  Bibehållna SOX-kontroller med hjälp av pm3
  På-syn, 004A, 2007.


  Fulltext PDF

Malin Nordström and Ann-Margreth Jonsson
  Business Oriented Maintenance Management & ITIL (ITSM): a comparative analysis
  På-syn, 002B, 2007.


  Fulltext PDF

Malin Nordström and Tommy Welander
  .com from a maintenance management perspective
  På-syn, 005B, 2007.


Malin Nordström and Tommy Welander
  .se ur ett systemförvaltningsperspektiv
  På-syn, 005A, 2007.


Malin Nordström and Ann-Margreth Jonsson
  Affärsmässig Förvaltningsstyrning och ITIL (ITSM): en jämförande analys
  På-syn, 002A, 2006.


  Fulltext PDF

Malin Nordström
  Styrbar Systemförvaltning: att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt
  På-syn, 001A, 2005.


  Fulltext PDF

Malin Nordström
  System maintenance management: - organizing system maintenance with effective maintenance objects
  På-syn, 001B, 2005.


  Fulltext PDF

Malin Nordström
  Praktiskt taget systemförvaltning: Genomförande och resultat av kvalitativ empirisk undersökning om systemförvaltning.
  FoU Rapport Högskolan i Östersund, 1993:12, 1993.


  Fulltext PDF

Malin Nordström
  Modern Systemförvaltning: Nuvarande och framtida forskning om systemförvaltning: Projektrapport 1
  1992.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21