Publications for Magnus Vik
Co-author map based on ISI articles 2007-

Chapters in Books

Magnus Vik and Lars Lindkvist
  Styrning av pre-klinisk läkemedelsutveckling
  Projekt - Organisation för målorientering och lärande, Studentlitteratur, 2001, 136-172.