Publications and Magnus Vik


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Magnus Vik and Lars Lindkvist
  Styrning av pre-klinisk läkemedelsutveckling
  Projekt - Organisation för målorientering och lärande, Studentlitteratur, 2001, 136-172.