Göm menyn

Publications for Magnus Nilsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Magnus Nilsson and Glenn Hultman
  Leder utbildning till utveckling?
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet, Studentlitteratur, 2004, 267-293.


Conference Articles

Magnus Nilsson and Glenn Hultman
  Förändringsarenor. En studie av organisatoriska övergångar och glapp.
  NFPF,2004, 2004.


Reports

Glenn Hultman, Alger Klasson and Magnus Nilsson
  Organisationsövergångar och unika kulturer: Förändringsdynamik och utvecklingsstöd via Växtkraft Mål 4
  VINNOVA rapport, 5, 2002.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21